"
.

ל שבט התשעז

:
FAQ

התשובות של הרב פשוט מדהימות !

שירות לאומי - אחותי רוצה לעשות שירות לאומי בבית ספר לבנות מותר?


:(08/04/2014)

!!
:
1. ?
2. ? ?
3.
(:

:( )

...

. , .
. , ( ) .
. , .

.
, , . , .

.
(, , , ') , , , , :" ?"

: , , . ( ) , , ()
0 5, 0

להפיל את הילד או לא להפיל?


:(26/07/2012)

22 + 2 ( ) :(

:( )

, , , , -40 ' , , , , , ! , , , ' , " ".


.
.

5 5, 35

אפשר לראות את הרשימה המעודכנת של מדור ביקשת קיבלת?


:(31/01/2014)

???? ???

:( )

, , (2500 ) , .

.

- - 31/01/2014
- - 30/01/2014
- - 30/01/2014
- -5 - 30/01/2014
- - 30/01/2014
- 100 - 30/01/2014
- - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- " - 29/01/2014
. - - 29/01/2014
" - - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- - - 29/01/2014
- - 30 - 29/01/2014
" - - 29/01/2014
- - 29/01/2014
, - - 28/01/2014
- 2 - 28/01/2014
- - 40 - 28/01/2014
- - 28/01/2014
- -5 - 28/01/2014
- - 28/01/2014
- - 27/01/2014
- - 27/01/2014
- - 27/01/2014
- - 27/01/2014
- - 27/01/2014
- - 26/01/2014
, - 5 ' - 26/01/2014
- " - 26/01/2014
- - 26/01/2014
- - 26/01/2014
- - 26/01/2014
- - 26/01/2014
, - - 26/01/2014
- - 26/01/2014
- - 25/01/2014
- - 24/01/2014
- - 24/01/2014
- 2 - 24/01/2014
- - 24/01/2014
- - 24/01/2014
- 5 ' - 24/01/2014
- - 24/01/2014
- - - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- " - 23/01/2014
- " - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 5 ' - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - -5 - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 30 - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 22/01/2014
- - 22/01/2014
- - 21/01/2014
- - 21/01/2014
;( - - 21/01/2014
- - 20/01/2014
- - 20/01/2014
- - 19/01/2014
- - 19/01/2014
- - 19/01/2014
- - 18/01/2014
- - 17/01/2014
- - 16/01/2014
. - - 16/01/2014
- - 16/01/2014
- - 16/01/2014
- - 15/01/2014
- - 15/01/2014
- - 15/01/2014
- - 14/01/2014
- , - - 14/01/2014
- - 14/01/2014
- - 13/01/2014
' - - 13/01/2014
- - 13/01/2014
- - 11/01/2014
- - 11/01/2014
' - - 10/01/2014
- - 10/01/2014
- " - 09/01/2014
- 2 - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- , - - 09/01/2014
- " - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - 08/01/2014
- 5 ' - 08/01/2014
- - 08/01/2014
- - 07/01/2014
- - 07/01/2014
- - 06/01/2014
- - 06/01/2014
!!! - - 06/01/2014
- - - 05/01/2014
- - " - 05/01/2014
- - - 05/01/2014
- - 05/01/2014
- - 05/01/2014
- - 05/01/2014
- - 04/01/2014
- - 04/01/2014
- - 04/01/2014
- 5 ' - 04/01/2014
. - 2 - 03/01/2014
- - 03/01/2014
- - 03/01/2014
- - 02/01/2014
- -5 - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
\
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
™”• ×ŸŸž¢™™Ÿ - - 02/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
!!! - - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - - 01/01/2014
פ–™× ‘× ¡×¨ - - 01/01/2014
- - 31/12/2013
- - 31/12/2013
- - 31/12/2013
- - 31/12/2013
- " - 31/12/2013
- - 31/12/2013
, - - 31/12/2013
- - 31/12/2013
' - - 31/12/2013
- - - 30/12/2013
. - - 30/12/2013
- - 30/12/2013
- - 30/12/2013
. - - 30/12/2013
- - - 40 - 30/12/2013
- - - 30/12/2013
-, - - 40 - 30/12/2013
- - 29/12/2013
- - 28/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 30 - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
. - - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
.. - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
¡£ ¡‘’ Ÿ‘™‘™× - - 26/12/2013
, - - 26/12/2013
, - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 15 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- -. - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
" - - 26/12/2013
.. - - 26/12/2013
... - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 15 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 2 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 5 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 2 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- -5 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
. - - 15 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 5 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- " - 26/12/2013
. - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
, - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 2 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
, - - 25/12/2013
- - - - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
! - - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 24/12/2013
- 2 - 24/12/2013
- - 30 - 24/12/2013
, - 15 ' - 24/12/2013
- - 24/12/2013
- - - 24/12/2013
. - 2 - 24/12/2013
- - - 24/12/2013
פ–™× ‘× ¡×¨ - - 24/12/2013
- - 23/12/2013
- " - 23/12/2013
- -5 - 23/12/2013
- - 22/12/2013
, - " - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - - 22/12/2013
(') () - - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- 5 ' - 22/12/2013
- , - - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 21/12/2013
- -5 - 21/12/2013
- - 21/12/2013
- 5 ' - 21/12/2013
- - 30 - 20/12/2013
- " - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - 30 - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- 5 ' - 20/12/2013
- - 20/12/2013
???? ???????? ?? ???? ?????? ?????? ???????? ??? -
- 20/12/2013
rivkabat tamar - - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- 2 - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 40 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
????? ?? ???? ?????? ???? -
- 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
" - -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
??? ?? ????? ????? ?? ???????? ?????? ????? -
- 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
' - " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- 2 - 19/12/2013
, - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
/ !!! - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- 5 ' - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - " - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
. - - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
t - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 2 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
" - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
. - - 19/12/2013
•פ™¨ ‘× ×™ œ–™••’ - - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
9 - - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
" - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
 •¢Ÿ ™¨™× - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
. - - 19/12/2013
- , , - - 19/12/2013
, - - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
, "!!! - - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 18/12/2013
- - 18/12/2013
. - - 40 - 18/12/2013
- - 18/12/2013
- 5 ' - 18/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- " - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 16/12/2013
" - - 16/12/2013
- - 16/12/2013
- - 16/12/2013
. - - 13/12/2013
- - 13/12/2013
, - - 12/12/2013
- - 11/12/2013
- - 30 - 11/12/2013
- - 15 - 11/12/2013
- - 11/12/2013
- - 11/12/2013
- - 11/12/2013
- 100 - 10/12/2013
- - 10/12/2013
!!! - - 10/12/2013
' - - 40 - 10/12/2013
, - - 10/12/2013
- - 10/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 08/12/2013
- - 08/12/2013
- - 08/12/2013
- " - 07/12/2013
- - 06/12/2013
- - 05/12/2013
- - 05/12/2013
- - 10 - 05/12/2013
- - 05/12/2013
- - 04/12/2013
' ,,, - - 04/12/2013
,,, - - 04/12/2013
' - - 04/12/2013
' - " - 04/12/2013
' - - 04/12/2013
- - 04/12/2013
. , - - 04/12/2013
, - - 40 - 04/12/2013
- - 04/12/2013
- - 03/12/2013
- - 40 - 03/12/2013
- - 03/12/2013
- - 03/12/2013
- - - 03/12/2013
- - 02/12/2013
, - " - 02/12/2013
- - 02/12/2013
- - 02/12/2013
- - 02/12/2013
- 2 - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- " - 01/12/2013
- " - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- 5 ' - 01/12/2013
- - 01/12/2013
. - 2 - 01/12/2013
, - " - 01/12/2013
- -5 - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- " - 01/12/2013
- - 01/12/20130 5, 0

הרב תפרסם את השמות של מדור ביקשת קיבלת אני רוצה לבדוק אם זה רשם אותי


:(23/01/2014)

, ? .

:( )

, ...
- , 20:50 02:00 . !

.
- - 23/01/2014
- - 5 ' - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - -5 - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 30 - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 22/01/2014
- - 21/01/2014
- - 21/01/2014
;( - - 21/01/2014
- - 20/01/2014
- - 19/01/2014
- - 19/01/2014
- - 19/01/2014
- - 18/01/2014
- - 17/01/2014
- - 16/01/2014
. - - 16/01/2014
- - 16/01/2014
- - 16/01/2014
- - 15/01/2014
- - 15/01/2014
- - 15/01/2014
- - 14/01/2014
- , - - 14/01/2014
- - 14/01/2014
- - 13/01/2014
' - - 13/01/2014
- - 13/01/2014
- - 11/01/2014
- - 11/01/2014
' - - 10/01/2014
- - 10/01/2014
- " - 09/01/2014
- 2 - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- , - - 09/01/2014
- " - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - 08/01/2014
- 5 ' - 08/01/2014
- - 08/01/2014
- - 07/01/2014
- - 07/01/2014
- - 06/01/2014
- - 06/01/2014
!!! - - 06/01/2014
- - - 05/01/2014
- - " - 05/01/2014
- - - 05/01/2014
- - 05/01/2014
- - 05/01/2014
- - 05/01/2014
- - 04/01/2014
- - 04/01/2014
- - 04/01/2014
- 5 ' - 04/01/2014
. - 2 - 03/01/2014
- - 03/01/2014
- - 03/01/2014
- - 02/01/2014
- -5 - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
!!! - - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - - 01/01/2014
- - 31/12/2013
- - 31/12/2013
- - 31/12/2013
- - 31/12/2013
- " - 31/12/2013
- - 31/12/2013
, - - 31/12/2013
- - 31/12/2013
' - - 31/12/2013
- - - 30/12/2013
. - - 30/12/2013
- - 30/12/2013
- - 30/12/2013
. - - 30/12/2013
- - - 40 - 30/12/2013
- - - 30/12/2013
-, - - 40 - 30/12/2013
- - 29/12/2013
- - 28/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 30 - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
. - - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
.. - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
, - - 26/12/2013
, - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- -. - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
" - - 26/12/2013
.. - - 26/12/2013
... - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 15 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 2 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 5 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 2 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- -5 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
. - - 15 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 5 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- " - 26/12/2013
. - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
, - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 2 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
, - - 25/12/2013
- - - - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
! - - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 24/12/2013
- 2 - 24/12/2013
- - 30 - 24/12/2013
, - 15 ' - 24/12/2013
- - 24/12/2013
- - - 24/12/2013
. - 2 - 24/12/2013
- - - 24/12/2013
פ–™× ‘× א¡×¨ - - 24/12/2013
- - 23/12/2013
- " - 23/12/2013
- -5 - 23/12/2013
- - 22/12/2013
, - " - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - - 22/12/2013
(') () - - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- 5 ' - 22/12/2013
- , - - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 21/12/2013
- -5 - 21/12/2013
- - 21/12/2013
- 5 ' - 21/12/2013
- - 30 - 20/12/2013
- " - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - 30 - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- 5 ' - 20/12/2013
- - 20/12/2013
???? ???????? ?? ???? ?????? ?????? ???????? ??? - - 20/12/2013
rivkabat tamar - - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- 2 - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 40 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
????? ?? ???? ?????? ???? - - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
" - -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
??? ?? ????? ????? ?? ???????? ?????? ????? - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
' - " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- 2 - 19/12/2013
, - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
/ !!! - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- 5 ' - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - " - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
. - - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
t - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 2 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
" - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
. - - 19/12/2013
א•פ™¨ ‘× א×™ œ–™••’ - - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
9 - - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
" - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
 •¢ם ‘Ÿ א™¨™× - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
. - - 19/12/2013
- , , - - 19/12/2013
, - - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
, "!!! - - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 18/12/2013
- - 18/12/2013
. - - 40 - 18/12/2013
- - 18/12/2013
- 5 ' - 18/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- " - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 16/12/2013
" - - 16/12/2013
- - 16/12/2013
- - 16/12/2013
. - - 13/12/2013
- - 13/12/2013
, - - 12/12/2013
- - 11/12/2013
- - 30 - 11/12/2013
- - 15 - 11/12/2013
- - 11/12/2013
- - 11/12/2013
- - 11/12/2013
- 100 - 10/12/2013
- - 10/12/2013
!!! - - 10/12/2013
' - - 40 - 10/12/2013
, - - 10/12/2013
- - 10/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 08/12/2013
- - 08/12/2013
- - 08/12/2013
- " - 07/12/2013
- - 06/12/2013
- - 05/12/2013
- - 05/12/2013
- - 10 - 05/12/2013
- - 05/12/2013
- - 04/12/2013
' ,,, - - 04/12/2013
,,, - - 04/12/2013
' - - 04/12/2013
' - " - 04/12/2013
' - - 04/12/2013
- - 04/12/2013
. , - - 04/12/2013
, - - 40 - 04/12/2013
- - 04/12/2013
- - 03/12/2013
- - 40 - 03/12/2013
- - 03/12/2013
- - 03/12/2013
- - - 03/12/2013
- - 02/12/2013
, - " - 02/12/2013
- - 02/12/2013
- - 02/12/2013
- - 02/12/2013
- 2 - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- " - 01/12/2013
- " - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- 5 ' - 01/12/2013
- - 01/12/2013
. - 2 - 01/12/2013
, - " - 01/12/2013
- -5 - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- " - 01/12/2013
- - 01/12/2013
4 5, 2

ביקשת קיבלת - הרב אני חייב לבדוק אם זה רשם אותי או לא


:(23/03/2014)

, ?

:( )

- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
. - -5 - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- " - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 23/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
, - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
???? ?? ???? ??? ?????? ????? ????? - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
, - " - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - - 22/03/2014
- 2 - 22/03/2014
, - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
מ×ן “¢•¡ ‘ן ¨—ל ™¢ל - " - 22/03/2014
- - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
™¦—§ א™¦™§ אל‘– - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
! - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- 2 - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
' - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- " - 22/03/2014
- - - 22/03/2014
.. - - 22/03/2014
- - 22/03/2014
- - 22/03/2014
'' - - 22/03/2014
- " - 21/03/2014
- - 21/03/2014
- - " - 21/03/2014
- - 21/03/2014
", - - 21/03/2014
- 2 - 21/03/2014
" - - 21/03/2014
- " - 21/03/2014
- " - 21/03/2014
- " - 21/03/2014
- - 21/03/2014
- - 21/03/2014
' - - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
! - - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- 5 ' - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- 5 ' - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- " - 20/03/2014
???? ?? ???? ????? ?????? - - 20/03/2014
???? ?? ???? - - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
. . - - 20/03/2014
- - 30 - 20/03/2014
- - 30 - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- " - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - - 20/03/2014
- - - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
. - - 20/03/2014
- - 20/03/2014
, . - - 20/03/2014
. - - 20/03/2014
- - 40 - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - - 20/03/2014
- " - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- 5 ' - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- - 20/03/2014
- " - 20/03/2014
- - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - - 30 - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- " - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- 5 ' - 19/03/2014
- - 40 - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - 5 ' - 19/03/2014
- - 19/03/2014
- - 18/03/2014
, - " - 18/03/2014
- " - 18/03/2014
- - 18/03/2014
- - 18/03/2014
. - - 18/03/2014
- - 18/03/2014
- - 18/03/2014
- - 17/03/2014
- - 17/03/2014
, - - 17/03/2014
,, - - 17/03/2014
- " - 17/03/2014
- " - 17/03/2014
- " - 17/03/2014
- - 16/03/2014
- - - 16/03/2014
- - 16/03/2014
- - 30 - 14/03/2014
. . - " - 13/03/2014
- " - 13/03/2014
- - 5 ' - 12/03/2014
- - 12/03/2014
- 5 ' - 11/03/2014
28 - - 11/03/2014
, - - 11/03/2014
- - 11/03/2014
- - 11/03/2014
- - 10/03/2014
- - 10 - 10/03/2014
- - 09/03/2014
- - 09/03/2014
- - 09/03/2014
- - 09/03/2014
- - 09/03/2014
- 2 - 07/03/2014
- - 06/03/2014
- - 06/03/2014
- - 05/03/2014
- - 05/03/2014
- - 05/03/2014
- - 05/03/2014
- - 04/03/2014
- - 04/03/2014
- - 04/03/2014
- - 04/03/2014
- 5 ' - 04/03/2014
- - 03/03/2014
- - 03/03/2014
- - 03/03/2014
- - 02/03/2014
- - 02/03/2014
- - 02/03/2014
- - 01/03/2014
- - 28/02/2014
- - 28/02/2014
! - - 27/02/2014
- " - 27/02/2014
! - - 27/02/2014
- - 27/02/2014
!!! - 2 - 27/02/2014
- 5 ' - 27/02/2014
- - 27/02/2014
- - 27/02/2014
- - 26/02/2014
- " - 26/02/2014
- - 25/02/2014
- - 25/02/2014
- - 25/02/2014
- - 25/02/2014
() - - 24/02/2014
- - 24/02/2014
- - 23/02/2014
- - 23/02/2014
' - - 23/02/2014
' - - 23/02/2014
- - 23/02/2014
- - 20/02/2014
- " - 20/02/2014
- - 20/02/2014
- 5 ' - 19/02/2014
- - 19/02/2014
- - 19/02/2014
- - 19/02/2014
- - 19/02/2014
- - - 18/02/2014
- - - 18/02/2014
- - 17/02/2014
- - 17/02/2014
- - 17/02/2014
- - 17/02/2014
- - 17/02/2014
- 5 ' - 17/02/2014
- 2 - 17/02/2014
- - 15/02/2014
- - 13/02/2014
- , - - 13/02/2014
- - 12/02/2014
- - 12/02/2014
- - 11/02/2014
- " - 11/02/2014
- - 10/02/2014
- - 10/02/2014
' - - 10/02/2014
- - 10/02/2014
- , - - 10/02/2014
- , - - 10/02/2014
- , - - 10/02/2014
- - 10/02/2014
- - 10/02/2014
- - 09/02/2014
- " - 07/02/2014
- - 30 - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- " - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- - 07/02/2014
- 5 ' - 06/02/2014
!! - - 06/02/2014
!! - - 06/02/2014
. . - - 06/02/2014
- - 06/02/2014
- - 06/02/2014
- - 06/02/2014
- - 06/02/2014
- - - 06/02/2014
, - - 06/02/2014
- - 06/02/2014
- 5 ' - 06/02/2014
- - 06/02/2014
- - 05/02/2014
" " - - 05/02/2014
- 5 ' - 05/02/2014
- - 04/02/2014
- - 04/02/2014
" - - 04/02/2014
- - 04/02/2014
- " - 04/02/2014
- - 04/02/2014
- - 04/02/2014
- - 04/02/2014
- - 03/02/2014
- - 03/02/2014
- - 02/02/2014
- - 02/02/2014
- - 02/02/2014
- - 02/02/2014
- " - 02/02/2014
- - 02/02/2014
- - 02/02/2014
- - 01/02/2014
- 5 ' - 01/02/2014
- - 01/02/2014
, - 5 ' - 31/01/2014
- - 31/01/2014
- - 31/01/2014
- - 30/01/2014
- - 30/01/2014
- -5 - 30/01/2014
- - 30/01/2014
- 100 - 30/01/2014
- - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- " - 29/01/2014
. - - 29/01/2014
" - - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- - 29/01/2014
- - - 29/01/2014
- - 30 - 29/01/2014
" - - 29/01/2014
- - 29/01/2014
, - - 28/01/2014
- 2 - 28/01/2014
- - 40 - 28/01/2014
- - 28/01/2014
- -5 - 28/01/2014
- - 28/01/2014
- - 27/01/2014
- - 27/01/2014
- - 27/01/2014
- - 27/01/2014
- - 27/01/2014
- - 26/01/2014
, - 5 ' - 26/01/2014
- " - 26/01/2014
- - 26/01/2014
- - 26/01/2014
- - 26/01/2014
- - 26/01/2014
, - - 26/01/2014
- - 26/01/2014
- - 25/01/2014
- - 24/01/2014
- - 24/01/2014
- 2 - 24/01/2014
- - 24/01/2014
- - 24/01/2014
- 5 ' - 24/01/2014
- - 24/01/2014
- - - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- " - 23/01/2014
- " - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 5 ' - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - -5 - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 30 - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 23/01/2014
- - 22/01/2014
- - 22/01/2014
- - 21/01/2014
- - 21/01/2014
;( - - 21/01/2014
- - 20/01/2014
- - 20/01/2014
- - 19/01/2014
- - 19/01/2014
- - 19/01/2014
- - 18/01/2014
- - 17/01/2014
- - 16/01/2014
. - - 16/01/2014
- - 16/01/2014
- - 16/01/2014
- - 15/01/2014
- - 15/01/2014
- - 15/01/2014
- - 14/01/2014
- , - - 14/01/2014
- - 14/01/2014
- - 13/01/2014
' - - 13/01/2014
- - 13/01/2014
- - 11/01/2014
- - 11/01/2014
' - - 10/01/2014
- - 10/01/2014
- " - 09/01/2014
- 2 - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- , - - 09/01/2014
- " - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - - 09/01/2014
- - 09/01/2014
- - 08/01/2014
- 5 ' - 08/01/2014
- - 08/01/2014
- - 07/01/2014
- - 07/01/2014
- - 06/01/2014
- - 06/01/2014
!!! - - 06/01/2014
- - - 05/01/2014
- - " - 05/01/2014
- - - 05/01/2014
- - 05/01/2014
- - 05/01/2014
- - 05/01/2014
- - 04/01/2014
- - 04/01/2014
- - 04/01/2014
- 5 ' - 04/01/2014
. - 2 - 03/01/2014
- - 03/01/2014
- - 03/01/2014
- - 02/01/2014
- -5 - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
\ - - 02/01/2014
- - 02/01/2014
- - 02/01/2014
™”• ×ן ‘ן מ¢™™ן - - 02/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
!!! - - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - 01/01/2014
- - - 01/01/2014
פ–™× ‘× א¡×¨ - - 01/01/2014
- - 31/12/2013
- - 31/12/2013
- - 31/12/2013
- - 31/12/2013
- " - 31/12/2013
- - 31/12/2013
, - - 31/12/2013
- - 31/12/2013
' - - 31/12/2013
- - - 30/12/2013
. - - 30/12/2013
- - 30/12/2013
- - 30/12/2013
. - - 30/12/2013
- - - 40 - 30/12/2013
- - - 30/12/2013
-, - - 40 - 30/12/2013
- - 29/12/2013
- - 28/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 30 - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
. - - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - - 27/12/2013
- - 27/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
.. - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
א¡£ ¡‘’ ‘ן א‘™‘™× - - 26/12/2013
, - - 26/12/2013
, - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 15 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- -. - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
" - - 26/12/2013
.. - - 26/12/2013
... - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 15 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 2 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 5 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 2 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- -5 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
. - - 15 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 5 ' - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- " - 26/12/2013
. - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
, - - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- 2 - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
- - 26/12/2013
, - - 25/12/2013
- - - - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 25/12/2013
! - - 25/12/2013
- - 25/12/2013
- - 24/12/2013
- 2 - 24/12/2013
- - 30 - 24/12/2013
, - 15 ' - 24/12/2013
- - 24/12/2013
- - - 24/12/2013
. - 2 - 24/12/2013
- - - 24/12/2013
פ–™× ‘× א¡×¨ - - 24/12/2013
- - 23/12/2013
- " - 23/12/2013
- -5 - 23/12/2013
- - 22/12/2013
, - " - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - - 22/12/2013
(') () - - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- 5 ' - 22/12/2013
- , - - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 22/12/2013
- - 21/12/2013
- -5 - 21/12/2013
- - 21/12/2013
- 5 ' - 21/12/2013
- - 30 - 20/12/2013
- " - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - 30 - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- 5 ' - 20/12/2013
- - 20/12/2013
???? ???????? ?? ???? ?????? ?????? ???????? ??? - - 20/12/2013
rivkabat tamar - - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- - 20/12/2013
- 2 - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 40 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
????? ?? ???? ?????? ???? - - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
" - -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
??? ?? ????? ????? ?? ???????? ?????? ????? - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
' - " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- 2 - 19/12/2013
, - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
/ !!! - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- 5 ' - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - " - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
. - - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
t - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 2 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
" - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
. - - 19/12/2013
א•פ™¨ ‘× א×™ ל–™••’ - - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
9 - - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
" - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - 19/12/2013
 •¢ם ‘ן א™¨™× - - 19/12/2013
- - 19/12/2013
- - " - 19/12/2013
- - 19/12/2013
. - - 19/12/2013
- , , - - 19/12/2013
, - - 19/12/2013
- -5 - 19/12/2013
- - 19/12/2013
, "!!! - - 19/12/2013
- - - 19/12/2013
- - 18/12/2013
- - 18/12/2013
. - - 40 - 18/12/2013
- - 18/12/2013
- 5 ' - 18/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- " - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 17/12/2013
- - 16/12/2013
" - - 16/12/2013
- - 16/12/2013
- - 16/12/2013
. - - 13/12/2013
- - 13/12/2013
, - - 12/12/2013
- - 11/12/2013
- - 30 - 11/12/2013
- - 15 - 11/12/2013
- - 11/12/2013
- - 11/12/2013
- - 11/12/2013
- 100 - 10/12/2013
- - 10/12/2013
!!! - - 10/12/2013
' - - 40 - 10/12/2013
, - - 10/12/2013
- - 10/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 09/12/2013
- - 08/12/2013
- - 08/12/2013
- - 08/12/2013
- " - 07/12/2013
- - 06/12/2013
- - 05/12/2013
- - 05/12/2013
- - 10 - 05/12/2013
- - 05/12/2013
- - 04/12/2013
' ,,, - - 04/12/2013
,,, - - 04/12/2013
' - - 04/12/2013
' - " - 04/12/2013
' - - 04/12/2013
- - 04/12/2013
. , - - 04/12/2013
, - - 40 - 04/12/2013
- - 04/12/2013
- - 03/12/2013
- - 40 - 03/12/2013
- - 03/12/2013
- - 03/12/2013
- - - 03/12/2013
- - 02/12/2013
, - " - 02/12/2013
- - 02/12/2013
- - 02/12/2013
- - 02/12/2013
- 2 - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- " - 01/12/2013
- " - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- 5 ' - 01/12/2013
- - 01/12/2013
. - 2 - 01/12/2013
, - " - 01/12/2013
- -5 - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- " - 01/12/2013
- - 01/12/2013
- 2 - 30/11/2013
???? ?? ???? ??????? ??? ???? ????? ?????? ???? - - 40 - 30/11/2013
- - 30/11/2013
- - 30/11/2013
- - 30/11/2013
- - 30/11/2013
- - 29/11/2013
- - 40 - 29/11/2013
. - -5 - 29/11/2013
- - 29/11/2013
- - 28/11/2013
- - 25/11/2013
- - 25/11/2013
- - 25/11/2013
, - - 25/11/2013
- . - - 25/11/2013
- - 24/11/2013
' - - 24/11/2013
- - 24/11/2013
- - 24/11/2013
- - 24/11/2013
- -5 - 24/11/2013
- - 22/11/2013
- - 21/11/2013
- - 30 - 19/11/2013
- - 30 - 19/11/2013
: - - 19/11/2013
- -5 - 18/11/2013
- 5 ' - 17/11/2013
- - 14/11/2013
- - 14/11/2013
- - 13/11/2013
- - 13/11/2013
- - 13/11/2013
- - 13/11/2013
- - 12/11/2013
- - 12/11/2013
- " - 11/11/2013
- " - 11/11/2013
- - 11/11/2013
- - 10/11/2013
- . - - 10/11/2013
- - 40 - 10/11/2013
- - 09/11/2013
" - " - 06/11/2013
- -5 - 06/11/2013
- 15 ' - 06/11/2013
' - - 05/11/2013
- - 04/11/2013
- - 04/11/2013
- 2 - 03/11/2013
- 2 - 03/11/2013
- - 03/11/2013
- - 02/11/2013
- - 02/11/2013
- - 02/11/2013
. !!! - - 02/11/2013
- - 01/11/2013
- - 31/10/2013
- - 30/10/2013
" - - 29/10/2013
. - - 29/10/2013
- - 29/10/2013
- - 28/10/2013
[] - - - 27/10/2013
- - 26/10/2013
- - 26/10/2013
' - 5 ' - 26/10/2013
- - 25/10/2013
- - 24/10/2013
- - 24/10/2013
- - 23/10/2013
- - 23/10/2013
- - 23/10/2013
- -5 - 23/10/2013
- - 21/10/2013
- - 20/10/2013
- - 20/10/2013
- - 17/10/2013
- 5 ' - 16/10/2013
- - 16/10/2013
- " - 16/10/2013
- " - 16/10/2013
- 2 - 15/10/2013
- - 40 - 15/10/2013
- - - 14/10/2013
- - 14/10/2013
- - 14/10/2013
- - 14/10/2013
- - 13/10/2013
- - 13/10/2013
- " - 13/10/2013
- - 11/10/2013
- -5 - 10/10/2013
/ - - 40 - 10/10/2013
- -5 - 10/10/2013
/ - - 40 - 10/10/2013
- - 09/10/2013
- " - 07/10/2013
-- - 2 - 07/10/2013
- - 07/10/2013
- - 06/10/2013
- - 06/10/2013
- - 06/10/2013
- - 06/10/2013
- - 40 - 06/10/2013
- - 06/10/2013
. - 2 - 06/10/2013
- - 05/10/2013
- 2 - 03/10/2013
- " - 02/10/2013
- - - 02/10/2013
- 2 - 01/10/2013
- 2 - 01/10/2013
- 2 - 01/10/2013
" - - 30/09/2013
- - 30/09/2013
- - 29/09/2013
- - 29/09/2013
' - " - 28/09/2013
- - 27/09/2013
, - - 27/09/2013
- - 26/09/2013
- - 25/09/2013
- - 25/09/2013
'- - - 25/09/2013
- ' - - 25/09/2013
- - 24/09/2013
- - 24/09/2013
- 5 ' - 24/09/2013
- 5 ' - 24/09/2013
- - 24/09/2013
. ' - 2 - 24/09/2013
'' - 5 ' - 24/09/2013
, - " - 24/09/2013
- - 24/09/2013
'' - - 24/09/2013
! - - 24/09/2013
- - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- - 23/09/2013
, - 2 - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- " - 23/09/2013
, , - " - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- - 23/09/2013
- " - 22/09/2013
- - 22/09/2013
- - 22/09/2013
- - 20/09/2013
- - 19/09/2013
[ \] - - 18/09/2013
- - 18/09/2013
- 2 - 17/09/2013
- - 17/09/2013
- - 40 - 17/09/2013
. - - 17/09/2013
- - 16/09/2013
- - 16/09/2013
() - - 16/09/2013
- - - 16/09/2013
- - 16/09/2013
- - 15/09/2013
- - 15/09/2013
, - - 15/09/2013
- 2 - 15/09/2013
- - 15/09/2013
- - 30 - 15/09/2013
- " - 15/09/2013
- - 14/09/2013
- - 14/09/2013
- " - 13/09/2013
- " - 13/09/2013
- - 40 - 13/09/2013
- " - 13/09/2013
- - 13/09/2013
- - 13/09/2013
- - 13/09/2013
- 5 ' - 13/09/2013
- - 13/09/2013
- " - 13/09/2013
, ( ) - - 13/09/2013
. - - 12/09/2013
- - 12/09/2013
' - - 12/09/2013
- - 11/09/2013
- 5 ' - 11/09/2013
- - 11/09/2013
- - 11/09/2013
- - 40 - 11/09/2013
- - 40 - 11/09/2013
. , - - 11/09/2013
- - 11/09/2013
- - 10/09/2013
- - 40 - 10/09/2013
. - - 09/09/2013
- - 08/09/2013
, - - 08/09/2013
- - 08/09/2013
- - 08/09/2013
- - 08/09/2013
- - 08/09/2013
- - 07/09/2013
- - -5 - 04/09/2013
- - 03/09/2013
- " - 03/09/2013
" - - 03/09/2013
" - - 03/09/2013
- - 03/09/2013
- " - 03/09/2013
- - 03/09/2013
- - 02/09/2013
- " - 02/09/2013
- - 02/09/2013
35 - - 02/09/2013
- - 02/09/2013
- - 31/08/2013
- -5 - 31/08/2013
" - " - 28/08/2013
- " - 28/08/2013
" - - 28/08/2013
- - 26/08/2013
- - 26/08/2013
- - 26/08/2013
, - - 26/08/2013
- -5 - 25/08/2013
- - 25/08/2013
- - 25/08/2013
, - 5 ' - 25/08/2013
- - 24/08/2013
- - 24/08/2013
- - 40 - 23/08/2013
- - 23/08/2013
- - 22/08/2013
. . - - 21/08/2013
- - 40 - 21/08/2013
'' - - 21/08/2013
- - 20/08/2013
, ,, - - 19/08/2013
- - 2 - 18/08/2013
- - 30 - 18/08/2013
- - 18/08/2013
- - 18/08/2013
- - 18/08/2013
- - 18/08/2013
- - 15/08/2013
, - - 14/08/2013
- - 40 - 14/08/2013
- - 14/08/2013
- -5 - 13/08/2013
- - 12/08/2013
() - - 12/08/2013
- - 12/08/2013
.: - - 11/08/2013
- " - 11/08/2013
- - 11/08/2013
' - - 10/08/2013
- - 07/08/2013
- - 07/08/2013
- - 07/08/2013
- - 06/08/2013
- - - 05/08/2013
" - - 05/08/2013
- - 05/08/2013
- 5 ' - 05/08/2013
- - 05/08/2013
- - 04/08/2013
- - 04/08/2013
- - 04/08/2013
- 5 ' - 04/08/2013
- - 04/08/2013
- - 30 - 04/08/2013
- " - -5 - 03/08/2013
, - - 03/08/2013
- - 03/08/2013
- - 30 - 03/08/2013
- " - 02/08/2013
- " - 02/08/2013
. !! - 2 - 02/08/2013
- - 02/08/2013
. 610 - 15 ' - 02/08/2013
- - 40 - 02/08/2013
- - 02/08/2013
- " - 02/08/2013
( ) - - 02/08/2013
- - 02/08/2013
- - 02/08/2013
- - 31/07/2013
" .. " - - 30/07/2013
- - 30/07/2013
- - 29/07/2013
- - 29/07/2013
- - 29/07/2013
- - 29/07/2013
- - 29/07/2013
- - 28/07/2013
- " - 28/07/2013
- - - 30 - 28/07/2013
- - 28/07/2013
- - - 28/07/2013
- - - 28/07/2013
- - 27/07/2013
- - 27/07/2013
- " - 26/07/2013
' - - 25/07/2013
- - 25/07/2013
- - 24/07/2013
- " - 24/07/2013
, - 2 - 24/07/2013
- - 23/07/2013
- 5 ' - 23/07/2013
- - 22/07/2013
- - 22/07/2013
- - 22/07/2013
- 2 - 22/07/2013
, - - 21/07/2013
- - 21/07/2013
- - 21/07/2013
. - - 19/07/2013
- 2 - 18/07/2013
- - 17/07/2013
- - - 17/07/2013
- - 16/07/2013
- - 16/07/2013
- - 16/07/2013
- - 16/07/2013
- - 16/07/2013
- - 15/07/2013
- - 15/07/2013
- - 15/07/2013
- - 14/07/2013
- - 14/07/2013
, - 2 - 12/07/2013
- - 11/07/2013
- - 11/07/2013
- - 11/07/2013
- - 10/07/2013
- - 10/07/2013
- - 09/07/2013
- - 09/07/2013
- - 09/07/2013
- -5 - 07/07/2013
' - - 40 - 07/07/2013
- - 07/07/2013
- - -5 - 05/07/2013
- - 04/07/2013
- - 04/07/2013
- - 04/07/2013
- - 04/07/2013
- - 03/07/2013
- - 03/07/2013
. - - 03/07/2013
- - 03/07/2013
- 5 ' - 02/07/2013
- - 02/07/2013
- - 02/07/2013
- - 02/07/2013
- - 02/07/2013
- - 02/07/2013
'' - " - 01/07/2013
- - 01/07/2013
- - 01/07/2013
- " - 01/07/2013
- - 01/07/2013
, - - 40 - 01/07/2013
- - 30/06/2013
- - 30/06/2013
- - 29/06/2013
- " - 29/06/2013
- 15 ' - 28/06/2013
- - 28/06/2013
- - 27/06/2013
- 5 ' - 27/06/2013
. . - -5 - 27/06/2013
- -5 - 27/06/2013
- 2 - 27/06/2013
- - - 27/06/2013
- - - 27/06/2013
- - 27/06/2013
- - 27/06/2013
- - 26/06/2013
- - - 26/06/2013
- - - 26/06/2013
- - 26/06/2013
- - 26/06/2013
- - 26/06/2013
- - 26/06/2013
{} - - 25/06/2013
- - 25/06/2013
- - 25/06/2013
- 5 ' - 25/06/2013
, , , - - 25/06/2013
( ) - 2 - 25/06/2013
- - -5 - 25/06/2013
- - 25/06/2013
- - 25/06/2013
- " - 25/06/2013
- - 24/06/2013
- - 24/06/2013
- - - 24/06/2013
- - 23/06/2013
- - 23/06/2013
- - 23/06/2013
- - 23/06/2013
- - 23/06/2013
- - 22/06/2013
- - 22/06/2013
- - 22/06/2013
- - 22/06/2013
- - 21/06/2013
- 2 - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- " - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- " - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - - 21/06/2013
- 2 - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- 2 - 21/06/2013
- " - 21/06/2013
( ) - - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - 30 - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - 30 - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- -5 - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - 21/06/2013
. - !! - -5 - 21/06/2013
- - 21/06/2013
- - 21/06/2013
600 - - 21/06/2013
- 2 - 21/06/2013
- 2 - 21/06/2013
- " - 20/06/2013
- - 40 - 20/06/2013
- 5 ' - 20/06/2013
- 5 ' - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - - 20/06/2013
- - - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - 20/06/2013
' - - 20/06/2013
, - - 40 - 20/06/2013
- " - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - 20/06/2013
, , ', - - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - - 20/06/2013
- - " - 20/06/2013
- " - 20/06/2013
!! - - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- " - 20/06/2013
- - 30 - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- -5 - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- - 20/06/2013
. - 2 - 20/06/2013
- - 30 - 20/06/2013
- - 20/06/2013
- 2 - 20/06/2013
!! - - 40 - 20/06/2013
- - 19/06/2013
. !! ! - - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
' - - 19/06/2013
- - 19/06/2013
. - 2 - 19/06/2013
- - 20 - 19/06/2013
, 600 - - 15 - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- " - 19/06/2013
- - 19/06/2013
' - - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 40 - 19/06/2013
- 2 - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- - - 40 - 19/06/2013
- - 19/06/2013
- 5 ' - 19/06/2013
- - 19/06/2013
! - 2 - 18/06/2013
- - - 2 - 18/06/2013
- - 17/06/2013
- - 17/06/2013
- - 17/06/2013
- - 17/06/2013
- - 17/06/2013
- - 16/06/2013
- - 16/06/2013
!! - - 16/06/2013
- - 16/06/2013
- - 16/06/2013
- - 16/06/2013
- - 16/06/2013
- " - 15/06/2013
- " - 15/06/2013
- " - 15/06/2013
- - 40 - 14/06/2013
" - - 14/06/2013
- - 13/06/2013
- 5 ' - 13/06/2013
- - 12/06/2013
- - 12/06/2013
- - 12/06/2013
- - 12/06/2013
- 2 - 12/06/2013
- - 12/06/2013
- - 12/06/2013
- - 12/06/2013
- " - 12/06/2013
- - 12/06/2013
- -5 - 11/06/2013
- - 11/06/2013
- 2 - 11/06/2013
- - 11/06/2013
- - 11/06/2013
- - 11/06/2013
, " - -5 - 10/06/2013
- - 10/06/2013
" - " - 10/06/2013
- - 09/06/2013
, - -5 - 09/06/2013
- - 09/06/2013
- - 09/06/2013
- -5 - 09/06/2013
- " - 08/06/2013
- - 07/06/2013
- - 06/06/2013
- - 06/06/2013
- " - 06/06/2013
- - 05/06/2013
- - 05/06/2013
- - 05/06/2013
- - 05/06/2013
- - 05/06/2013
- - 05/06/2013
- - 04/06/2013
- - 04/06/2013
- - 04/06/2013
- " - 04/06/2013
() - - 03/06/2013
- - 03/06/2013
- - 02/06/2013
- - - 02/06/2013
- " - 02/06/2013
- - 02/06/2013
- -5 - 01/06/2013
- - 31/05/2013
- 3 - 30/05/2013
- - 30/05/2013
- - 30/05/2013
- 15 ' - 29/05/2013
- - - 29/05/2013
- - 40 - 29/05/2013
- - 29/05/2013
- - - 28/05/2013
- - 28/05/2013
- - 27/05/2013
, - - 27/05/2013
, - - 27/05/2013
- - 26/05/2013
- - -5 - 26/05/2013
- - 26/05/2013
- - - - 26/05/2013
- - 26/05/2013
- - - 25/05/2013
- - 25/05/2013
' - - 24/05/2013
- - 23/05/2013
- - 23/05/2013
- - 23/05/2013
- - 22/05/2013
- - 22/05/2013
- - -5 - 21/05/2013
- - 20/05/2013
- - 20/05/2013
- - 10 - 20/05/2013
- 3 - 20/05/2013
. , - - 20/05/2013
- - 20/05/2013
- - 19/05/2013
- - 19/05/2013
- - 19/05/2013
- - 18/05/2013
- - 17/05/2013
- - 16/05/2013
- - 16/05/2013
- - 16/05/2013
- - 16/05/2013
- - 30 - 16/05/2013
- - 16/05/2013
- - 40 - 15/05/2013
- - 30 - 15/05/2013
- - 15/05/2013
- - 14/05/2013
- - 14/05/2013
- - - 14/05/2013
- " - 14/05/2013
! - - 14/05/2013
- - 14/05/2013
- - 14/05/2013
() - - 14/05/2013
- - 13/05/2013
- - 13/05/2013
- - 13/05/2013
- -5 - 13/05/2013
- - 12/05/2013
- - 12/05/2013
- - 10/05/2013
, " - " - 09/05/2013
() - - 09/05/2013
- - 09/05/2013
- - 09/05/2013
- - 09/05/2013
- 15 ' - 08/05/2013
- - 08/05/2013
- - 08/05/2013
- 5 ' - 08/05/2013
, , - - 07/05/2013
- " - 07/05/2013
- - 07/05/2013
- - 07/05/2013
- - 07/05/2013
- " - 07/05/2013
- " - 07/05/2013
- - 07/05/2013
- - 07/05/2013
- - 07/05/2013
- - - 06/05/2013
' - " - 06/05/2013
- - 06/05/2013
' - - 06/05/2013
- 5 ' - 06/05/2013
- - 06/05/2013
- - 06/05/2013
- - - 05/05/2013
- - 05/05/2013
- - 05/05/2013
- - 05/05/2013
. - - 05/05/2013
- - 05/05/2013
: : - - 05/05/2013
- - - 04/05/2013
' - - 03/05/2013
' - - 03/05/2013
- -5 - 03/05/2013
! - 5 ' - 03/05/2013
- - 02/05/2013
. . - - 01/05/2013
- - 01/05/2013
- - 01/05/2013
- - 01/05/2013
- - 01/05/2013
- - 40 - 01/05/2013
- - 01/05/2013
- -5 - 01/05/2013
- - 30/04/2013
- -5 - 30/04/2013
- - 30/04/2013
- " - 29/04/2013
- - 29/04/2013
- - 29/04/2013
- - 29/04/2013
- - 28/04/2013
- - 28/04/2013
- - 28/04/2013
- - 28/04/2013
! - - 27/04/2013
- - 40 - 26/04/2013
- - 10 - 26/04/2013
- - 10 - 26/04/2013
- - 40 - 26/04/2013
- - 26/04/2013
- - 26/04/2013
- - 25/04/2013
. - - 25/04/2013
- - 25/04/2013
' - - 25/04/2013
- - 25/04/2013
- - 25/04/2013
- 5 ' - 25/04/2013
- - 25/04/2013
- - 25/04/2013
- - 24/04/2013
- 5 ' - 24/04/2013
- - 24/04/2013
- -5 - 23/04/2013
- - 23/04/2013
- - 23/04/2013
- - 23/04/2013
- - 23/04/2013
- - 22/04/2013
- - 22/04/2013
- - 40 - 22/04/2013
- - 22/04/2013
- - 22/04/2013
- 5 ' - 22/04/2013
- - 22/04/2013
- - 22/04/2013
- 2 - 21/04/2013
- - 21/04/2013
- - 21/04/2013
- - 21/04/2013
- - 10 - 21/04/2013
- -5 - 21/04/2013
- 100 - 21/04/2013
- - 21/04/2013
- - 20/04/2013
- - 19/04/2013
- - 18/04/2013
- - 18/04/2013
- - 40 - 18/04/2013
' - - 18/04/2013
- - 18/04/2013
- - 18/04/2013
- - 30 - 18/04/2013
- - 17/04/2013
- - 17/04/2013
- " - 17/04/2013
- - 17/04/2013
- - 17/04/2013
- - 17/04/2013
- - 17/04/2013
. - - - 16/04/2013
- - 15/04/2013
- - 15/04/2013
- - 15/04/2013
- - 15/04/2013
, , ? - - 14/04/2013
- - 14/04/2013
- - 14/04/2013
- - 2 - 14/04/2013
- 5 ' - 14/04/2013
- - 13/04/2013
t - 5 ' - 13/04/2013
- - 13/04/2013
- - 13/04/2013
" - - 12/04/2013
- - 12/04/2013
- - 12/04/2013
- -5 - 12/04/2013
- 5 ' - 12/04/2013
- - 40 - 11/04/2013
- - 11/04/2013
, - - 11/04/2013
-- - - 11/04/2013
-- - - 11/04/2013
()-- - 2 - 11/04/2013
-- - - 11/04/2013
() -- - 2 - 11/04/2013
- -5 - 10/04/2013
- - 10/04/2013
. - " - 09/04/2013
- " - 09/04/2013
- 2 - 09/04/2013
- - 09/04/2013
- 2 - 09/04/2013
- - 09/04/2013
- 5 ' - 09/04/2013
- 2 - 09/04/2013
- - 09/04/2013
- 2 - 09/04/2013
- - 08/04/2013
- - 08/04/2013
- 5 ' - 08/04/2013
- - 08/04/2013
- - 08/04/2013
- - 08/04/2013
- - 07/04/2013
- -5 - 07/04/2013
- - 07/04/2013
- - 07/04/2013
- - 07/04/2013
- - 07/04/2013
- ... - 2 - 07/04/2013
- - 06/04/2013
, , - " - 05/04/2013
- 5 ' - 04/04/2013
- - 04/04/2013
- 2 - 04/04/2013
- - 04/04/2013
- - 04/04/2013
- - 03/04/2013
- - 03/04/2013
- - 03/04/2013
- - 03/04/2013
- - 03/04/2013
- - 02/04/2013
- - 02/04/2013
, - - 02/04/2013
!!!! - - 02/04/2013
" - - 01/04/2013
- - 31/03/2013
, - - 31/03/2013
- - 30/03/2013
- " - 30/03/2013
- - 30/03/2013
- - 30/03/2013
- - 30/03/2013
- -5 - 30/03/2013
- - 28/03/2013
- -5 - 28/03/2013
- - 28/03/2013
. - - 28/03/2013
- - 28/03/2013
. . - - 28/03/2013
- - 27/03/2013
- - 30 - 27/03/2013
- - 27/03/2013
. "! - - 27/03/2013
- - 25/03/2013
- - 25/03/2013
- " - 24/03/2013
- " - 24/03/2013
- - 24/03/2013
- 2 - 24/03/2013
- - 10 - 24/03/2013
- - 24/03/2013
- - 24/03/2013
- - - 23/03/2013
- - 23/03/2013
- - 23/03/2013
- " - 23/03/2013
- - 21/03/2013
- - 21/03/2013
- - - 21/03/2013
- - 20/03/2013
- - " - 20/03/2013
' - - 19/03/2013
- - 30 - 19/03/2013
- -5 - 19/03/2013
! - - 19/03/2013
- - 19/03/2013
- - 19/03/2013
!! - - 19/03/2013
- - 18/03/2013
- - 18/03/2013
- - 18/03/2013
/ - - 18/03/2013
- - 30 - 17/03/2013
- - 17/03/2013
- - 17/03/2013
, - - 17/03/2013
- - 30 - 17/03/2013
- - 17/03/2013
- - " - 16/03/2013
- - 16/03/2013
- - 16/03/2013
- - 15/03/2013
- - 15/03/2013
- - 15/03/2013
- - 14/03/2013
- - 14/03/2013
- - 14/03/2013
() - - 14/03/2013
() - 5 ' - 14/03/2013
- - 13/03/2013
- - 12/03/2013
- - 30 - 12/03/2013
- - - 15 - 12/03/2013
- - 12/03/2013
- - 12/03/2013
- - 12/03/2013
- - 10/03/2013
- 5 ' - 10/03/2013
- - 10/03/2013
- - 10/03/2013
- - 10/03/2013
- - 10/03/2013
- " - 09/03/2013
- 2 - 09/03/2013
- - 07/03/2013
- -5 - 07/03/2013
- - 07/03/2013
- - 06/03/2013
- - 06/03/2013
- - 05/03/2013
- - 05/03/2013
" - 5 ' - 05/03/2013
- 2 - 04/03/2013
- - 03/03/2013
- - - 03/03/2013
- - - 03/03/2013
- " - 03/03/2013
- -5 - 03/03/2013
- - 03/03/2013
- - 03/03/2013
- - 03/03/2013
- - 5 ' - 03/03/2013
jlk - - 03/03/2013
- - 30 - 02/03/2013
- " - 02/03/2013
- - 01/03/2013
- - 01/03/2013
- - 01/03/2013
- - 28/02/2013
- - 28/02/2013
- " - 28/02/2013
- [ ..] - 5 ' - 27/02/2013
- - 27/02/2013
- - 30 - 27/02/2013
- - 27/02/2013
- 2 - 26/02/2013
- - 25/02/2013
- - 24/02/2013
- - 22/02/2013
- - 22/02/2013
- - 22/02/2013
- - 21/02/2013
- - 21/02/2013
- - 21/02/2013
- " - 21/02/2013
- - 20/02/2013
- - 20/02/2013
- - 20/02/2013
- - 20/02/2013
- - 20/02/2013
- - 19/02/2013
- - 19/02/2013
- - 19/02/2013
- - 19/02/2013
!!! - - 19/02/2013
!!! - - 19/02/2013
!!!! - - 19/02/2013
- - 18/02/2013
- - 18/02/2013
- - 17/02/2013
- - 17/02/2013
- - 17/02/2013
- - -5 - 17/02/2013
- - - 17/02/2013
- - 17/02/2013
" - - 10 - 17/02/2013
" - - 17/02/2013
- - 17/02/2013
- - 16/02/2013
- -5 - 15/02/2013
- - 15/02/2013
- - 30 - 15/02/2013
- - - 14/02/2013
' ()( - - 13/02/2013
- - 12/02/2013
- - -5 - 12/02/2013
- 2 - 12/02/2013
- -5 - 12/02/2013
- - 12/02/2013
- - 12/02/2013
!!! - - 12/02/2013
- - 11/02/2013
- -5 - 11/02/2013
- - 11/02/2013
- - 10/02/2013
- - 10/02/2013
- - 10/02/2013
- - 10/02/2013
- - 09/02/2013
- - 09/02/2013
- " - 08/02/2013
- - 08/02/2013
- - 08/02/2013
- - 07/02/2013
- - 07/02/2013
- - 20 - 07/02/2013
- - 07/02/2013
- - 05/02/2013
- - 05/02/2013
' - 2 - 05/02/2013
- - 05/02/2013
- - 05/02/2013
- " - 05/02/2013
- " - 05/02/2013
- " - 05/02/2013
' - 2 - 05/02/2013
- - 05/02/2013
- - - 04/02/2013
- - 04/02/2013
- 2 - 04/02/2013
- - 04/02/2013
- - 03/02/2013
- - - 03/02/2013
- - 03/02/2013
- - 03/02/2013
- - 03/02/2013
" - - 03/02/2013
" - 5 ' - 03/02/2013
- - 02/02/2013
- 2 - 01/02/2013
- - 01/02/2013
- - 01/02/2013
- - 01/02/2013
- - 01/02/2013
: , , - 2 - 01/02/2013
!!! - - 01/02/2013
- - 01/02/2013
. - - 31/01/2013
" - - 31/01/2013
- " - 31/01/2013
- - - 31/01/2013
- 2 - 31/01/2013
- - - 31/01/2013
" - 5 ' - 31/01/2013
- . - 5 ' - 31/01/2013
| . - - 31/01/2013
- 5 ' - 31/01/2013
- - 5 ' - 30/01/2013
!! - - 30/01/2013
- - 30/01/2013
- - 30/01/2013
- - 29/01/2013
- - 29/01/2013
- 2 - 29/01/2013
- - 29/01/2013
- - 29/01/2013
- - 29/01/2013
- - 28/01/2013
- - 27/01/2013
- - 27/01/2013
- - 27/01/2013
!!! - - 26/01/2013
- - 25/01/2013
- 5 ' - 25/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- 2 - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
() . - " - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- 2 - 24/01/2013
- " - 24/01/2013
- - 24/01/2013
- - 2 - 23/01/2013
- - 23/01/2013
- - - 23/01/2013
- - 23/01/2013
! - " - 23/01/2013
- " - 23/01/2013
- - 23/01/2013
- " - 5 ' - 23/01/2013
- - 23/01/2013
. - - 23/01/2013
- " - 23/01/2013
- - 23/01/2013
.. - - 23/01/2013
- - 23/01/2013
- - 23/01/2013
- 2 - 23/01/2013
- - 23/01/2013
- - 22/01/2013
- 2 - 22/01/2013
- 2 - 22/01/2013
- 5 ' - 21/01/2013
- - 21/01/2013
- - 21/01/2013
- 2 - 21/01/2013
- - 21/01/2013
- 5 ' - 21/01/2013
! - - 21/01/2013
- - 21/01/2013
- - 21/01/2013
, ! - - 21/01/2013
- - 20/01/2013
- - 20/01/2013
- - 20/01/2013
- - 20/01/2013
- - 20/01/2013
- - 20/01/2013
- - - 20/01/2013
- - 19/01/2013
- - 19/01/2013
- - - 19/01/2013
' - - 19/01/2013
- - 19/01/2013
- - 19/01/2013
- - 18/01/2013
- - 17/01/2013
- " - 17/01/2013
- - 17/01/2013
- 5 ' - 17/01/2013
- - 17/01/2013
- - 17/01/2013
- - 17/01/2013
- " - 17/01/2013
. . - " - 16/01/2013
- - 15/01/2013
- " - 15/01/2013
- - - 15/01/2013
!!! - - 14/01/2013
- - 14/01/2013
- - 14/01/2013
- - 14/01/2013
- - 14/01/2013
- 5 ' - 14/01/2013
- - 14/01/2013
- - 14/01/2013
- - 14/01/2013
- - 13/01/2013
- - 13/01/2013
- - 13/01/2013
, " - - 13/01/2013
( ) - - 13/01/2013
. - - 12/01/2013
- - 12/01/2013
- - 11/01/2013
, - - 10/01/2013
- " - 10/01/2013
- - - 10/01/2013
- - 10/01/2013
- 5 ' - 10/01/2013
- - 09/01/2013
- - 09/01/2013
' - - 08/01/2013
- - 08/01/2013
- - 08/01/2013
- - 08/01/2013
- . - 5 ' - 08/01/2013
, - - 06/01/2013
, - - 06/01/2013
- ' , - - 06/01/2013
' - - 06/01/2013
' - - 06/01/2013
- - 06/01/2013
- - - 06/01/2013
- - - 06/01/2013
- - 06/01/2013
- - 06/01/2013
- 5 ' - 06/01/2013
- 5 ' - 06/01/2013
- 2 - 06/01/2013
- - 06/01/2013
- - 06/01/2013
' - - 06/01/2013
- - - 05/01/2013
- - - 05/01/2013
- - 05/01/2013
- - 04/01/2013
- - 04/01/2013
- - 04/01/2013
- - - 03/01/2013
- - 03/01/2013
- - 03/01/2013
- - 03/01/2013
- 5 ' - 03/01/2013
- - 03/01/2013
- - 03/01/2013
- - 03/01/2013
- - 03/01/2013
- 2 - 02/01/2013
- - 02/01/2013
- - 02/01/2013
!! - 2 - 02/01/2013
- - - 01/01/2013
- - - 01/01/2013
- - 01/01/2013
- - 01/01/2013
- - 31/12/2012
- - 31/12/2012
- " - 30/12/2012
- - 30/12/2012
- - 30/12/2012
. - - 30/12/2012
- - 30/12/2012
- - 29/12/2012
- - 28/12/2012
- " - 28/12/2012
- - 28/12/2012
- - 28/12/2012
- " - 28/12/2012
, ! - " - 28/12/2012
- " - 28/12/2012
- - 27/12/2012
- - 27/12/2012
- - " - 26/12/2012
- - 25/12/2012
- - 25/12/2012
- - 25/12/2012
- - 24/12/2012
- 5 ' - 24/12/2012
.. - - 23/12/2012
- - 23/12/2012
- - - 23/12/2012
- - " - 23/12/2012
- - 23/12/2012
- 2 - 23/12/2012
- - - 23/12/2012
- " - 22/12/2012
- - 22/12/2012
- - 21/12/2012
. ' - - 21/12/2012
- - 20/12/2012
- - 5 ' - 20/12/2012
- 5 ' - 20/12/2012
" - - 19/12/2012
- - - 18/12/2012
- !!!! - " - 18/12/2012
- - 18/12/2012
- - 18/12/2012
. . - 5 ' - 17/12/2012
- - 17/12/2012
- - 16/12/2012
- " - 16/12/2012
- - 16/12/2012
- 5 ' - 16/12/2012
- - 16/12/2012
- - 16/12/2012
" - - 16/12/2012
( ) . - - 15/12/2012
- " - 15/12/2012
- - 15/12/2012
- - 15/12/2012
- - - 14/12/2012
- " - 14/12/2012
! - 5 ' - 14/12/2012
- 5 ' - 14/12/2012
- - - 14/12/2012
- - 14/12/2012
- 5 ' - 13/12/2012
- - 13/12/2012
- - 13/12/2012
- 2 - 13/12/2012
- - 13/12/2012
- - 13/12/2012
- - - 13/12/2012
' - - - 13/12/2012
- " - 13/12/2012
- - 11/12/2012
- - 11/12/2012
- 5 ' - 11/12/2012
- - 11/12/2012
- - 10/12/2012
- - 09/12/2012
, - - 08/12/2012
( ) - - 06/12/2012
- - 06/12/2012
- - 06/12/2012
- - 06/12/2012
- - 06/12/2012
- 5 ' - 06/12/2012
- - 06/12/2012
- - 05/12/2012
- - 05/12/2012
- - 05/12/2012
- - 05/12/2012
- " - 05/12/2012
- - 05/12/2012
- - 05/12/2012
- - 05/12/2012
- 2 - 04/12/2012
- 5 ' - 04/12/2012
- - 04/12/2012
- - 03/12/2012
- 5 ' - 03/12/2012
, - - 03/12/2012
- 5 ' - 03/12/2012
- - 02/12/2012
" - 5 ' - 02/12/2012
- - 02/12/2012
-, !! - - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
! - - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
,,, - - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - 02/12/2012
- - - 01/12/2012
" - - 01/12/2012
- - - 01/12/2012
' - - - 01/12/2012
- - " - 01/12/2012
- - 30/11/2012
- - 29/11/2012
' - - 29/11/2012
- - 29/11/2012
, - - 29/11/2012
" - - 28/11/2012
- - 28/11/2012
- - - 28/11/2012
- - 5 ' - 27/11/2012
- - 26/11/2012
. - - 26/11/2012
- - 25/11/2012
- - 25/11/2012
- - 25/11/2012
- - 25/11/2012
- - 25/11/2012
- 2 - 25/11/2012
- 5 ' - 25/11/2012
- - 24/11/2012
- - " - 23/11/2012
.. - - 23/11/2012
- - 23/11/2012
- - 22/11/2012
- - 22/11/2012
- - 22/11/2012
- - 22/11/2012
- - 21/11/2012
- - - 21/11/2012
- - - 21/11/2012
- 5 ' - 20/11/2012
- - 20/11/2012
- - 20/11/2012
- - 20/11/2012
- - - 19/11/2012
- 5 ' - 19/11/2012
. - - 19/11/2012
- - 19/11/2012
- - 19/11/2012
. - 5 ' - 19/11/2012
- - 18/11/2012
- - 18/11/2012
- - 18/11/2012
- - 17/11/2012
- - 17/11/2012
- - 16/11/2012
- - 16/11/2012
- - 16/11/2012
- - 16/11/2012
- - 16/11/2012
- - 16/11/2012
- 5 ' - 16/11/2012
- - 16/11/2012
- - 16/11/2012
- '' . - - 16/11/2012
- - 16/11/2012
- - 16/11/2012
- - - 16/11/2012
- - 15/11/2012
- - 15/11/2012
- - 15/11/2012
- - 15/11/2012
- - 15/11/2012
- - 15/11/2012
- 5 ' - 14/11/2012
- - 13/11/2012
- - 11/11/2012
- - 11/11/2012
- 5 ' - 11/11/2012
- - 11/11/2012
- 2 - 09/11/2012
- - 07/11/2012
- - 07/11/2012
- - 07/11/2012
- 5 ' - 07/11/2012
- - 05/11/2012
- " - 04/11/2012
- - 04/11/2012
- - 04/11/2012
- - 04/11/2012
- - - 01/11/2012
- - - 01/11/2012
- - - 01/11/2012
- - - 01/11/2012
- - - 01/11/2012
!! - - 01/11/2012
, - 5 ' - 31/10/2012
- - 30/10/2012
- - 30/10/2012
, , - - 30/10/2012
- - 30/10/2012
- - 29/10/2012
- - 28/10/2012
- - 28/10/2012
- - 28/10/2012
- - 28/10/2012
- - 28/10/2012
- - 26/10/2012
- - 26/10/2012
- 100 - 26/10/2012
{} - - 25/10/2012
- - 25/10/2012
- - 24/10/2012
- - 23/10/2012
- - 22/10/2012
- - 22/10/2012
- - 17/10/2012
- - 16/10/2012
- - 16/10/2012
( ) - - 16/10/2012
, - - 15/10/2012
- - 15/10/2012
. - " - 14/10/2012
- " - 14/10/2012
- - 14/10/2012
- !!! - 5 ' - 11/10/2012
" - - 11/10/2012
, - - 11/10/2012
- 5 ' - 11/10/2012
- - 10/10/2012
- - 10/10/2012
- - 10/10/2012
- - 10/10/2012
- - 10/10/2012
- 5 ' - 09/10/2012
- - 09/10/2012
- - 09/10/2012
- - 09/10/2012
- - - 09/10/2012
- - 09/10/2012
, - - 09/10/2012
- - 09/10/2012
- - 08/10/2012
- - 08/10/2012
- - 08/10/2012
- - 07/10/2012
- - 07/10/2012
" - - 06/10/2012
- - 05/10/2012
- - 05/10/2012
- - 05/10/2012
- (: - - 05/10/2012
- - 05/10/2012
- 5 ' - 05/10/2012
- - 05/10/2012
- - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- 100 - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- - 04/10/2012
, - - 04/10/2012
. - 5 ' - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- - 04/10/2012
- - 03/10/2012
- - 03/10/2012
- - 03/10/2012
- - 03/10/2012
- - 02/10/2012
- - 02/10/2012
- - 02/10/2012
- - 01/10/2012
- - 30/09/2012
- - 30/09/2012
- - 27/09/2012
- - 25/09/2012
-. ! - - 25/09/2012
- - 25/09/2012
- - 24/09/2012
- - 24/09/2012
- - 24/09/2012
- - - - 24/09/2012
- - 24/09/2012
- - 24/09/2012
' - - 23/09/2012
- - 23/09/2012
- - 23/09/2012
- - 23/09/2012
- - 23/09/2012
- - 23/09/2012
- 5 ' - 23/09/2012
- - 23/09/2012
- - 23/09/2012
- - 22/09/2012
- - 22/09/2012
- - 22/09/2012
- - 22/09/2012
- - 22/09/2012
- 5 ' - 21/09/2012
- - 21/09/2012
- - 21/09/2012
- - 21/09/2012
- - - 21/09/2012
- " - 21/09/2012
- - 21/09/2012
- - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- " - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- " - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- - 20/09/2012
- - 19/09/2012
' - - 19/09/2012
- - 18/09/2012
- - 18/09/2012
- - - 18/09/2012
- - 16/09/2012
" - - 16/09/2012
- - 16/09/2012
- - 15/09/2012
- " - 15/09/2012
- - 15/09/2012
- - 15/09/2012
- - 15/09/2012
- - 14/09/2012
- - 14/09/2012
- - 14/09/2012
- 5 ' - 14/09/2012
- - 13/09/2012
- - 13/09/2012
- - 12/09/2012
- - 12/09/2012
- - 12/09/2012
- - 12/09/2012
. - - 12/09/2012
- - 12/09/2012
- - 12/09/2012
- - 12/09/2012
- - 12/09/2012
- - 12/09/2012
- - 12/09/2012
- 5 ' - 11/09/2012
- - 11/09/2012
- - 11/09/2012
- - 11/09/2012
- - 11/09/2012
, !!! - - 10/09/2012
- 5 ' - 10/09/2012
- - 10/09/2012
- - 10/09/2012
- - 09/09/2012
- - 09/09/2012
- - 09/09/2012
- - - 09/09/2012
- - 08/09/2012
, - - 07/09/2012
- - 07/09/2012
- - 07/09/2012
- - 06/09/2012
- - 06/09/2012
- - 05/09/2012
- - 05/09/2012
- - - 04/09/2012
- - 03/09/2012
- - 03/09/2012
- - 03/09/2012
- - 02/09/2012
- - 02/09/2012
- - 01/09/2012
- - 29/08/2012
- - 27/08/2012
- - 26/08/2012
- - 26/08/2012
- - 26/08/2012
- - 26/08/2012
- - 24/08/2012
- - 24/08/2012
- - 24/08/2012
- - 23/08/2012
! - - 23/08/2012
- 5 ' - 23/08/2012
- - 23/08/2012
- - 22/08/2012
- - 22/08/2012
- - 22/08/2012
- - 20/08/2012
- " - - 20/08/2012
- - 20/08/2012
- - - 19/08/2012
- - - 19/08/2012
- - 19/08/2012
- - 19/08/2012
- - 19/08/2012
. - - 18/08/2012
- - 17/08/2012
- - 17/08/2012
- - 15/08/2012
- - 14/08/2012
- - 14/08/2012
- - 13/08/2012
.: - - 13/08/2012
- - 12/08/2012
- 5 ' - 12/08/2012
- - 12/08/2012
- - - 10/08/2012
- - 08/08/2012
- - 08/08/2012
- - 08/08/2012
- - 08/08/2012
\ - - 07/08/2012
- 5 ' " - 5 ' - 07/08/2012
- 5 ' - 07/08/2012
- - 07/08/2012
- - 07/08/2012
- - 07/08/2012
- - 05/08/2012
- 5 ' - 05/08/2012
- - 05/08/2012
- - 05/08/2012
- 2 - 05/08/2012
- - 05/08/2012
- 5 ' - 03/08/2012
- - 03/08/2012
- - 03/08/2012
- - 02/08/2012
- - 01/08/2012
- - 31/07/2012
- - 30/07/2012
- - 30/07/2012
' - - 5 ' - 30/07/2012
- - 30/07/2012
! - - 30/07/2012
, - - 30/07/2012
- - 29/07/2012
- - 29/07/2012
" - - 28/07/2012
- - 26/07/2012
' - - 25/07/2012
- - - - 25/07/2012
- - 25/07/2012
- - 24/07/2012
. - " - 24/07/2012
- - - - 24/07/2012
- 5 ' - 23/07/2012
, - - 22/07/2012
- - 22/07/2012
- - 22/07/2012
- - 22/07/2012
- - 22/07/2012
- - 22/07/2012
- - 22/07/2012
- - - 20/07/2012
- - 20/07/2012
- - - 20/07/2012
- ! - - 20/07/2012
- - 19/07/2012
- - 19/07/2012
- - 19/07/2012
- - 18/07/2012
- - 18/07/2012
- - 17/07/2012
- - 17/07/2012
- - 17/07/2012
. - - 17/07/2012
- - 16/07/2012
- - 16/07/2012
- ! - - 16/07/2012
- - 16/07/2012
- - 15/07/2012
- - 15/07/2012
- - 15/07/2012
- - 15/07/2012
. - - 12/07/2012
- - 11/07/2012
- 5 ' - 10/07/2012
- - 09/07/2012
- " - 09/07/2012
- - 09/07/2012
- - 09/07/2012
- - 08/07/2012
- - 08/07/2012
'' - - 06/07/2012
' - - 04/07/2012
- - 04/07/2012
- - 03/07/2012
- - 03/07/2012
- - 03/07/2012
- - 02/07/2012
- - 02/07/2012
- - 02/07/2012
- - 02/07/2012
- - 02/07/2012
- - - 02/07/2012
- - 01/07/2012
- - 29/06/2012
- - - 29/06/2012
- - 28/06/2012
- - 28/06/2012
- - 28/06/2012
- - 28/06/2012
- - 28/06/2012
- - 28/06/2012
, , - - 28/06/2012
- - 28/06/2012
- - 27/06/2012
- - 27/06/2012
- - 27/06/2012
- !!! - - 26/06/2012
- - 26/06/2012
- - 26/06/2012
- - 26/06/2012
- - 26/06/2012
- - 26/06/2012
- - 26/06/2012
- - 26/06/2012
, - - 25/06/2012
- - 25/06/2012
- - 25/06/2012
- - 25/06/2012
- - 25/06/2012
- " - 25/06/2012
- - 25/06/2012
- - 25/06/2012
- - 25/06/2012
- - 25/06/2012
- - 5 ' - 25/06/2012
- - 24/06/2012
- - 24/06/2012
- - 24/06/2012
- - 24/06/2012
- - 24/06/2012
- 5 ' - 24/06/2012
- - 23/06/2012
- - 23/06/2012
- - 23/06/2012
- - 22/06/2012
, - - 22/06/2012
- - 22/06/2012
- - 22/06/2012
- - 22/06/2012
- - 20/06/2012

0 5, 0