שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם כט אב התשעז

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
לִּי זֶה לֹא יִקְרֵה

הלכות בשמירת הלשון:
רכילות מפורסמת ורכילות שעתידה להתפרסם

שאלות ותשובות

FAQ

חיפוש שאלה(חדש! גם משפטים ארוכים!)

חיפוש שאלה לפי מספר סידורי

הוסף שאלה

Add Question

להפיל את הילד או לא להפיל?

שירות לאומי - אחותי רוצה לעשות שירות לאומי בבית ספר לבנות מותר?

התשובות של הרב פשוט מדהימות !

אפשר לראות את הרשימה המעודכנת של מדור ביקשת קיבלת?

הרב תפרסם את השמות של מדור ביקשת קיבלת אני רוצה לבדוק אם זה רשם אותי

ביקשת קיבלת - הרב אני חייב לבדוק אם זה רשם אותי או לא

עמודים:
1


שאלות מומלצות לקריאה

HOT FAQ

קברי צדיקים - לא יודע זה נראה לי קצת מסחרה מהדת !


שאלה:

אני לא מבין למה אנשים מבזבזים כל כך הרבה כסף ונוסעים לבתי קברות כדי לתקן את החטאים שלהם? מה הקטע? אי אפשר פשוט לחזור בתשובה בלי ללכת לקברות צדיקים? אתם באמת חושבים שמתים יכולים לעזור לכם? תפסיקו להפריע את מנוחת המת ! הוא מת !................................................................................................ חוץ מזה היום עושים מזה מלא ביזנס , ליד כל קבר יש באסטות ומוכרים שם מלא דברים , מוכרים תמונה של הרב , ספרים של הרב , מראה של הרב , קמיע של הרב , ציור של הרב , חולצה של הרב , כיפה של הרב , זה לא נראה לכם מסחרה????????............................................................................................. איפה כתוב בתורה שצריך ללכת לקברות צדיקים? אני מבין שצריך לחזור בתשובה , בזה אני מאמין , כי הדת באמת נותנת לנו ערך לחיים ומשמעות , אבל לרוץ כל הזמן לבתי קברות ולהקיף ולבכות שם כל הזמן? לא אמרתם שהכי חשוב זה להיות בשמחה??? הרב אני באמת לא מבין מה קורה כאן אתה יכול לצטט לי בבקשה מקורות , אני מכבד אותך ואני סומך עליך ואני יודע שאתה נבון אבל אם לא אכפת לך אשמח לקבל מקורות לזה שצריך ללכת לקברות צדיקים............................................................................................ אני מוכן לקבל כל דבר שתגיד לי , כי באמת שאני חושב שאתה אדם חכם , קראתי עשרות תגובות כאן באתר ואני פשוט אוהב לראות איך אתה עונה לאנשים , אבל קצת קשה לי עם כל הקטע של הקברות צדיקים ולכן אני רוצה מקור לדבר. תודה מראש.

תשובה:

אחי היקר, בראש ובראשונה תודה רבה על ההערכה הרבה והמחמאות, אני באמת מבין אותך, לאדם מן השורה שלא בקיא בסוד הדברים , זה באמת נראה לא טוב, אבל כל מי שקצת למד את הנושא יודע עד כמה גדולה היא העלייה לקברות הצדיקים , גם אם לפעמים יש חנויות ובאסטות מסביב לציון , אז מה? בכל מקום של התקהלות יש באסטות ואנשים מחפשים לעשות מזה כסף זה אומר שהמקום לא קדוש? גם ליד נחלים ומפלים יש באסטות זה אומר שהנהר לא מדהים ביופיו? כבר גילה לנו דוד המלך עליו השלום: "טובתי בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה" (תהילים' טז',ב',ג')

מסביר רש"י הקדוש: טובתי בל עליך: ,,לא בצדקתי אתה מטיב לי,,

לקדושים אשר בארץ המה: ,,אלא בשביל הקדושים אשר המה קבורתם בארץ,,

 

מקור לדבר ניתן לראות עוד מימי רבותינו הקדושים וכן בסיפורו של יוסף כשבקש לעלות לקבר אמו וכן בתקופת משה רבנו כששלח מרגלים לארץ "ויעלו בנגב ויבואו עד חברון" (במדבר, יג',כב') וכלב שפרש מעצת מרגלים והלך והשתטח על קברי אבות ואמר להם: "אבותיי, בקשו עלי רחמים מעצת מרגלים". וכן ראינו במסכת חגיגה כב' , שם סופר על רבי יהושוע שהשתטח על קברי בית שמאי וכן מצינו במסכת תענית כג' על רב מני שהשתטח על קבר אביו.

 

שער רוח הקודש דף כ'ח:

טוב ללכת על קברי הצדיקים ולהתפלל שם ואמנם הצדיקים אשר קברותיהם נעלמים מבני אדם ואינם ידועים אלא רק לפרטים, הנה התפילות שאדם מתפלל עליהם יותר מתקבלות לפני ה' ויותר נשמעות.

 

בזוה"ק בפרשת שמות טז': מובא:

אלמלא תפילת המתים , לא היו החיים מתקיימים אפילו חצי יום"

 

כתב מהרי"ל (משנה ברורה, הלכות ראש השנה , תקפ'א סימן י'ז בבאר היטב)

וזה לשונו: "ויש מקומות נוהגים לילך על הקברות ולהרבות שם בתחינות ונותנים שם צדקה לעניים" וכתב בעל החפץ חיים במשנה ברורה: "דבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים והתפילה נתקבלה שם יותר, אך אל ישים מגמתו נגד המתים, אך יבקש מה' יתברך שיתן עליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר. ויקיף הקברות. ויתן צדקה קודם שיאמר התחינות ואין ללכת על קבר אחד שתי פעמים ביום אחד. וכן כתב האר"י ומהרי"ל והשל"ה הקדוש.  

וכבר כתב רבי נחמן מברסלב:

"על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות אל על פי שאינו ראוי לכך" (ספר המידות ערך צדיק סעיף קעג')

 

וכן כתב "מגן האלף" (אריה ליב פרומקין) ממייסדי המושבה פתח תקווה.

זכות גדולה להשתטח על קברי הצדיקים וטוב ומועיל הדבר הזה , שעל ידי זה יכולים לזכות לתשובה שלימה ולהינצל מכל הצרות בגשמיות וברוחניות".

 

ומובא בשם הגאון מוילנא ("לשם" חלק ב')

עיקר השראת שכינה בדורותינו האלה – בקברי צדיקים"

 

וחייב כל אדם לדעת שעל כל קבר של צדיק שורה השארת נפשו כמבואר בכתבי האר"י הקדוש ועל ידי זה יכולים הכל להתתקן וכשבאים לקבר הצדיק ומשתטחים עליו נכללים בנפש הצדיק ועל ידי זה נתבטל הרע ומתכפרין העוונות , משום ששם במקום בו גנוז הצדיק זוכה כל אחד שירחמו עליו מן השמים וידונו אותו לכף זכות שבא לשטוח צרתו בפני ה' בזכות הצדיק.

 

כמו כן מסוגל מאוד קבר הצדיק לעורר את לב האדם ולהזכיר לו כמה הוא זמני בעולם הזה ולמרות שנפל למקום שנפל הוא שייך לזרע ישראל. (יורה דעה)

 

ומובא בזוהר הקדוש בפרשת אחרי מות דף עא: "דצדיקא שכיחי יתיר בהאי עלמא יותר מבחיוהי" כלומר: הצדיקים מצויים בעולם הזה אחר הסתלקותם יותר מאשר היו בחייהם ואולי יש רמז בדבר בחינת: "גדולים צדיקים במיתתם..." ברוך תהיה.

שלח לחבר קריאה בניפרד

אשתי בגדה בי , התגרשנו , אני רוצה להתחיל מחדש.


שאלה:

האמת שזה מצחיק גליתי עליך ביוטיוב ומאז אני מכור לאתר הזה. אני גרוש בן 26 אב לילדה בת שנתיים. התגרשתי עקב בגידה של אשתי. אחרי הגירושין התחזקתי בדת קיבלתי על עצמי שבת ותפילין וציצית. נכון לעכשיו אמא של הבת שלי מונעת ממני לראותה ואני במישפטים ודיונים. עקב סיבות הללו אני מפחד לחזור בשאלה. ואני רוצה להקים בית חדש נאמן בישראל (פרק ב') ובנות ישראל כלל לא מעוניינות בי עקב סטטוס גרוש. איני יודע מה עלי לעשות בעניין זה ישמח לקבל מימך עצה\ והכוונה

תשובה:

אחי היקר, ממש צר לי לשמוע שאשתך בגדה בך, אבל חשוב שאחרים ילמדו מהמקרה שלך כמה דברים, הדבר הראשון הוא שאשה לא בוגדת בלי סיבה ! הרבה דברים בנישואין קשורים באופן חד משמעי לתכונות ולמידות שרכשנו בנערות ובילדות , אין טעם לפרט כי זה לא הזמן והמקום, מה שבטוח זה שאנחנו צריכים להאשים בראש ובראשונה את עצמנו , תתנחם בעובדה שזכית לכפר על מעשים לא ממש טובים שעשית ולהבא תחשוב היטב לפני שאתה בוחר בת זוג, ולפני שאתה עולה לישון (ואומר קריאת שמע שעל המיטה כמובן) תגיד לה' "אמת עשית ואנחנו הרשענו" ה' לא חסרות לי עבירות ואני יודע שכל מה שקורה לי עכשיו מכפר לי על דברים לא טובים שעשיתי, אבל אשמח אם תתנהג איתי במידת הרחמים, אני מבטיח להשתדל לעשות נחת רוח לפניך. אין לי ספק שאחרי מילים כאלו, ה' יחייך בשמים ויבקש מאותם מהמלאכים הממונים לכתוב אותך לחיים טובים ולשלום ולגזור עליך גזירות טובות. דע לך אחי, הגזירה הרעה הזאת נגזירה כבר בראש השנה שעבר, כעת יש לך הזדמנות לפני יום כיפור ולפני ראש השנה שבו כותבים מה יהיה איתך כל השנה הבאה לשפר את מעשיך לתקן את דרכיך ולא לחזור בשאלה ולאפשר למידת הדין ולאותם מלאכים ממונים למרר גם את השנה הבאה שלך, אתה בחור חכם נשמה, נהג בתבונה.

אני רוצה שתקרא מה כתב מר"ן פאר הדור והדרו הרב עובדיה יוסף על העניין ואני בטוח שתאהב את דברי החכמה הנפלאים שיצאו מפי קודשו, להלן הדברים, קריאה נעימה:

אמרו רבותינו בגמרא במסכת סוטה דף ב. אמר ריש לקיש, אין מזווגין לו לאדם אשה אלא על פי מעשיו. אמרו רבותינו בגמרא (במסכת סוטה דף ב.), אמר ריש לקיש, אין מזווגין לו לאדם אשה אלא על פי מעשיו, שנאמר (בתהילים פרק קכה.) "כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים", (דהיינו שלא יבא זיווג רע לאדם טוב.), ומקשה הגמרא על מה שאמר ריש לקיש, והרי אמר רבי יהודה, אמר רב, ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת "בת פלוני לפלוני", ואם כן כיצד אמר ריש לקיש שהזיווג נקבע על פי המעשים של האדם, והרי זו גזירה מן השמים, ומתרצת הגמרא, שבזיווג ראשון אדם זוכה במה שנגזר עליו, בלא קשר למעשים, אבל בזיווג שני אדם זוכה בזיווג על פי מעשיו. ובאמת שאף בזיווג ראשון, הזיווג תלוי במעשים של האדם, וכן פירש הגאון רבי טוביה הלוי (מהעיר צפת לפני כארבע מאות שנה), שמה שאמרה הגמרא שזיווג ראשון נגזר מן השמים על פי הבת קול, היינו שזיווג ראשון, אף אם לא יהיו שני הצדדים שווים לגמרי במעשיהם, רשעים גמורים או צדיקים גמורים, אלא צדיקים הם, ואחד צדיק ביותר, וכן הרשעים אחד מהם רשע ביותר, מכל מקום יבואו לידי נישואין, כיוון שכך יצא מפי השם יתברך על ידי הבת קול, אבל אם רב המרחק ביניהם, צדיק גמור עם רשעה גמורה, או להיפך, אז תתבטל הגזירה וידונו על פי מעשיהם. וזיווג שני הנעשה לפי מעשיו, הוא בדקדוק רב שיהיו שניהם שווים בערך הצדקות או הרשעות. ונאמרו בעניין זה עוד חילוקים רבים שאפשר שאדם יפסיד את הזיווג שנקבע לו מפי הבת קול, לטוב ולמוטב, ועל ידי מעשי האדם ותפילותיו יכול לגרום שיזכה בזיווג משובח.
ומכל מקום, בעת שאדם מחפש זיווג, צריך לכוון מעשיו לשם שמים, לחפש זיווג לפי עניינו ולא לבא בדרישות מוגזמות או בדרישות חסרות טעם, שעל ידי כן יוכל לבא לידי הפסד. וידוע מעשה בהגאון האמיתי רבי משולם איגרא זלה"ה, (שחי לפני כמאתיים שנה,) שלמרות ימי עוניו ומרודו, היה שקדן עצום בתורה, והיה נחשב לבחור עילוי עצום וצדיק, והגביר העשיר רבי שמואל ביק נתן עיניו בו לקחת אותו חתן לבתו היחידה. וכאשר היה נשוי עם אותה נערה, ראתה שאינו מבין בענייני העולם וכולו שקוע בעניינים רוחניים, ודבר זה לא מצא חן בעיניה, ודרשה להתגרש ממנו, וגם אביה בראותו שבתו אינה מרוצה דרש ממנו לתת גט לבתו, ובצער ויגון רב עמד רבי משולם וגירש את אשתו בגט כפי רצונה ורצון אביה. ובאותה תקופה פרצה מחלוקת גדולה בין גדולי הרבנים בברודי, בעניין גט (שסידר רבי משה מינץ לבנו של הגאון רבי מרדכי זאב הזקן אב"ד לבוב) והיו שהכשירו את אותו גט, והיו שפסלו אותו. והחליטו שהגאון רבי ישעיה ברלין (רבה של ברסלוי) יכריע בדבר, בהיותו גאון עצום ובקי מאד בדברי הראשונים והאחרונים, ושלחו את השאלה לגאון נפלא זה, בצירוף חוות דעת של כמה מהרבנים האוסרים וכמה מן המתירים, ובין הרבנים הכותבים היה גם הגאון רבי משולם איגרא, שהציע חוות דעת בעניין. והנה בעת שהיה מעיין רבי ישעיה בתשובות שלפניו, נזדמן לברסלוי רבי שמואל ביק, הגביר מברודי, אשר בא לרגל מסחרו לברסלוי, ומצא לנכון לבקר בבית רב העיר הגאון רבי ישעיה ברלין, שהיה מכירו זה שנים רבות, וכשהיה רבי ישעיה מעיין בתשובתו של רבי משולם איגרא, שאל את רבי שמואל ביק אם הוא מכיר מי הוא זה הגאון רבי משולם איגרא, והשיב לו, כי הוא מכירו והוא צעיר לימים בן שבע עשרה שנה, ורבי ישעיה הביע את השתוממותו, לאמר, כל כך צעיר וידע רב לו בבקיאות עצומה ובגאונות נפלאה מיחידי הסגולה שבדור, שמע רבי שמואל ביק דברים אלו יוצאים מפי זקן גאוני הדור, נתכווץ ליבו בקרבו והתעלף, הזעיק רבי ישעיה את בני ביתו, והתיזו עליו מים עד ששבה אליו רוחו, ואז שאלו רבי ישעיה, מה לך כי נתעלפת, והשיב לו רבי שמואל, צעיר זה, חתני היה, ולצערי נאלץ היה לפי בקשתי לתת גט פיטורין לביתי. אמר לו רבי ישעיה, אם צעיר גאון זה היה בביתך, ואתה סילקת אותו מן הבית חייב אתה להתעלף פעם שנייה. לא ארכו הימים וזכה רבי משולם לישא את ביתו של הגאון רבי יצחק הורביץ רבה של ברודי, וחי בטוב ובנעימים. (נלקח מאתר הלכה יומית)
 


שלח לחבר קריאה בניפרד

השבת אבידה לגוי וחילוני - גנבתי אלפי שקלים מבית מלון


שאלה:

גנבתי מבית מלון חילוני שעבדתי בו. אני לא יודעת כמה אבל מדובר באלפי שקלים. ו...אני חוזרת בתשובה. 1. אין לי את הכסף להחזיר, להפך יש לי חובות כל הזמן וקשיים גדולים בפרנסה ב"ה. 2. אם יהיה לי יום אחד ואני אתן לאותו מלון איזה כמה אלפי שקלים, גם לא בטוח שזה יהיה הסכום הנכון וגם בית המלון הזה ישתמש בו להחטאת הרבים כמו שהוא עושה שם. מה עושים? כבר הייתי במדרשייה 7 חודשים... תודה מראש.

תשובה:
אחותי היקרה, צר לי מאוד לשמוע שגנבת מבית מלון, ואני שמח מאוד לשמוע שזכית לעשות תשובה ולעלות למדרשייה, אין לי ספק שתזכי לישועות גדולות ותזכי לתיקון בנוגע לשאלה ששאלת בעניין השבת אבידה לגוי וחילוני, סביר מאוד להניח שבעל
המלון הוא חילוני ואולי אפילו מחלל שבת בפרהסיא, אבל למרות הכל דעתי בנושא ברורה ונחרצת - ראוי להשיב את האבידה לבעליה. (פירוט והרחבה בהמשך התשובה)

כך כותב הרמב"ם בהלכות גזלה ואבדה פרק יא
הלכה א : השב אבידה לישראל מצות עשה שנאמר: (דברים כב',א') "השב תשיבם לאחיך", והרואה אבידת ישראל ונתעלם ממנה והניחה עובר בלא תעשה שנאמר: (דברים כב',א') "לא תראה את שור אחיך והתעלמת מהם" ובטל מצות עשה, ואם השיבה קיים מצות עשה. 

הלכה ב : לקח את האבידה ולא השיבה בטל מצות עשה ועבר על שני לאוין על "לא תוכל להתעלם" ועל "לא תגזול". אפילו היה בעל האבידה רשע ואוכל נבילה לתיאבון וכיוצא בו מצוה להשיב אבידתו , אבל אוכל נבילה להכעיס הרי הוא מין והמינין מישראל והאפיקורוסים ועובדי ע"ז ומחללי שבת בפרהסיא  אסור להחזיר להן אבדה כגוי. 

והיות שדבר ידוע וברור לכל שרוב היהודים בזמננו שאינם שומרים תורה הם בגדר תינוקות שנשבו והם כן בגדר "אחיך" ועובדה שרבים מהם משתדלים במצוות שבין אדם לחברו ולמרות הכל אינם מוותרים על ברית המילה, חלקם הגדול מקיים את חגי ישראל ורובם משתדלים לצום ביום כיפור, כל אלה מעידים עליהם שאחינו הם והעובדה שלפעמים הם סוטים מן הדרך היא רק בגלל שהם תינוקות שנשבו ועלינו לאהוב אותם ולקרב אותם, לדון אותם לכף זכות ולהשיב את אבידותיהם, שהרי ברור שאף אחד מהם לא עובר עבירה ע"מ להכעיס את ה' מתוך שנאה לעם ישראל ולא-לוהי ישראל ח"ו, רק מי שמעוניין לגרום לשנאת חינם ומחלוקות בישראל יאסור להשיב אבידה לתינוק שנשבה.
 
וכך כתב בתנא דבי אליהו פרשה כו:
"...ואהבת את ה' אלהיך - שאתה מאהב על הבריות שם שמים, שתהא יודע משאך ומתנך והוליכך בשוק ועסקך עם בני אדם, ובזמן שאדם יודע משאו ומתנו והוליכו בשוק ועסקו עם בני אדם וקורא ושונה, בני אדם הרואים אותו אומרים, אשרי פלוני שלמד תורה, אוי לו לאבא שלא לימדני תורה, פלוני למד תורה, ראו כמה נאים מעשיו, כמה יפין דרכיו, העבודה, נלמד תורה ונלמד את בנינו תורה, ונמצא מתקדש שם שמים על ידיו. בזמן שאין אדם יודע משאו ומתנו והוליכו בשוק ועסקו עם בני אדם וקורא ושונה, בני אדם שרואין אותו אומרין, אוי לו לפלוני שלמד תורה, אשרי אבא שלא לימדני תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה רעים מעשיו, כמה מקולקלין דרכיו, העבודה, לא נלמד תורה לא נלמד את בנינו תורה, ונמצא שם שמים מתחלל על ידיו. לא נתנה תורה על מנת כן, אלא לקדש שמו הגדול, שנאמר ויאמר עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר (ישעיה מ"ט ג'), מיכן אמרו, ירחיק אדם עצמו מן הגזל מישראל ומן הגוי, ואפילו מכל אדם שבשוק, שהגונב לגוי לסוף שהוא גונב לישראל, והגוזל לגוי לסוף שהוא גוזל לישראל, נשבע לגוי לסוף שהוא נשבע לישראל, מכחש לגוי לסוף מכחש על ישראל, שופך דמים לגוי לסוף שהוא שופך דמים לישראל, ולא נתנה תורה על מנת כן אלא כדי לקדש שמו הגדול..."

מעשה נפלא נוסף מחז"ל שמלמד אותנו לנהוג בדרך ארץ:
מעשה ברבי שמעון בן שטח, שקנה חמור מישמעאלי אחד. הלכו תלמידיו ומצאו אבן טובה תלויה בצווארו. אמרו לו תלמידיו: רבי, "ברכת ה' היא תעשיר" (משלי י', כב'). אמר להם: חמור קניתי, אבן טובה לא קניתי. הלך והחזיר לאותו הישמעאלי. קרא עליו אותו הישמעאלי: ברוך ה' אלוהי שמעון בן שטח! (דברים רבה ג', ג')

בכל מקרה בנוגע לשאלה ששאלת: ההלכה הפשוטה אומרת שחייבים להחזיר את הגניבה לבעליה, אל לנו להתערב בעניינים לא לנו, זה לא משנה מה בעלי המלון יחליטו לעשות עם הכסף, זו כבר בעיה שלהם, בדיוק כמו שאסור לגנוב ממשפחה חילונית שלא שומרת תורה ומצוות ולהחזיר את הגניבה למשפחה דתית נזקקת, איפה נשמע כדבר הזה? בנוסף עשוי להיגרם מהדבר חילול ה' גדול ואם תחזירי את התרומה עשוי להיות קידוש ה' גדול, כמו כן, אסור לאדם לגנוב לגוי שמא יבוא לגנוב מישראל ואני אומר שאסור לגנוב מישראל מחלל שבת שמא יבוא לגנוב מיהודי שאינו מחלל שבת, במיוחד בדור שלנו כשלא מדובר במחלל שבת כדי להכעיס אלא שהם "תינוקות שנשבו" וראוי לקרבם ולחבב עליהם את המצוות ולא להרחיקם ולהתיר אבידותיהם ולהפקיר ממונם
לכן לדעתי את חייבת להשיב את הכסף שגנבת מהמלון למלון, גם אם ישתמשו בכסף הזה להכשלת הרבים זה לא עניין שלך. את מוזמנת לצפות בסיפור יפה שסיפרתי בנושא גניבות: "לא תגנוב - קטע משיעור"

בנוגע לקשיים שיש לך בפרנסה, לדעתי יש לזה קשר לעובדה שהשתמשת בכסף שאינו כשר ויתכן מאוד שגרמת צער ועוגמת נפש לבעלי המלון, לימדונו רבותינו שכל כסף שמגיע לאדם שלא ביושר אין בו ברכה, לכן רבנים שיש להם יראת שמים לא מוכנים לקבל תרומות מאנשים שמרוויחים כספים בהימורים או כספים שמקורם בטומאה, כי אין בזה ברכה, במקרים רבים שמעתי שכאשר מקבלים תרומות מאדם שאינו ירא שמים ואי אפשר לדעת מה מקור הכסף, בד"כ משתמשים בו לצרכי בית הכסא (נייר טואלט, מגבונים, אסלות חדשות, ריצוף, וכד').

סיפור נפלא שקשור לנושא:
מספרים על הבבא סאלי זצוק"ל שכאשר היה מקבל תרומות , חלק מהכסף היה נכנס לקערה השמאלית וחלק אחר לקערה הימנית, כששאלו אותו מדוע הוא צריך שתי קערות ואינו מכניס את כל הכסף לקערה אחת , אמר: "כשאני רואה שהתורם תורם ביד נדיבה ואני יודע שהתורם שמח בתרומתו ואין לבו נוקפו אני שם את הכסף בקערה הימנית. אבל כשאני רואה שלבו של התורם נוקפו ואינו שמח בתרומתו ויש לו צער מכך, אני שם את כספו בקערה השמאלית. תרומה בשמחה הולכת לאברכים כי יש בה ברכה ואושר אבל תרומה בצער הולכת לתשמישים בזויים ולחפצים דוממים משום שאין בה ברכה והיא עלולה לגרום צער למי שמקבל אותה ח"ו לכן יש שתי קערות".

מסקנה: את הכסף יש להשיב לבעליו, ברגע שתהיה לך אפשרות ואם את יודעת בוודאות שישתמשו עם הכסף שלך להכשלת הרבים וייגרם חילול שם שמים גדול, את מוזמנת לשאול רב פוסק בנושא, אני את דעתי אמרתי לך בצורה נחרצת וברורה, אך אני איני פוסק וכל דברי הם בגדר עצה טובה ברוח ההלכה, ברוכה תהיי.
שלח לחבר קריאה בניפרד

אם הגבר והאשה מבחינה מינית לא מתאימים מה עושים?


שאלה:

יש לי שאלה אם בחורה היא שמורה ומתחתנת אבל מבחינה מינית הם לא מתאימים מה יעשו? אדרבה למה שבן ירצה לקחת מישהי שמורה? הוא ירצה לקחת מישהי שכבר התנסתה ויודעת לעשות את הדברים טוב יותר מזאת שלא עשתה בחיים..וכך הוא יהיה מסופק יותר לא?

תשובה:
אין דבר כזה לא מתאימים מבחינה מינית ! את כנראה מסתובבת עם בנות שאינן יראות שמים שכך הוא הלך מחשבותיהן...מה שמוליד הצלחהמינית והתאמה היא אך ורק תקשורת טובהואהבה צרופה, שום זוג לא יתאים בשום בחינה אם אין ביניהם תקשורת טובה ואם הם רבים ולא מסתדרים, כי מה תועיל התאמה מינית אם יש חוסר התאמה שכלית ואינטלקטואלית, בקיצור שלמה המלך אמר: "על כל פשעים תכסה אהבה" כלומר: על כל הטעויות וחוסר ההתאמה שאת מציגה מכסה האהבה בין בני הזוג והקשר שלהם, ככל שהגבר ירא שמים ולומד לכבד את האשה וצמוד להדרכה של רב שאומר לו כמה חשוב לשמוע בקול האשה ולא להכעיס אותה ולכבד אותה יותר מגופו, אזי הוא הופך את אשתו למלכה ואוטומטית הזוגיות שלהם מתברכת. אולם, מי שסומך על התאמה מינית שקרית ורדודה, בשלב כזה או אחר אהבה כזאת נמאסת, אהבה שלא תלויה בקדושה, אהבה שאין בה את כל החוקים של התורה וההרחקות שלימדונו חז"ל לא תועיל ולא תחזיק מעמד לאורך זמן, בני הזוג יתרגלו אחד לשני ישמשו כתרנגולים עד שתתגנה בעיניו והוא יימאס עליה, שום חידוש לא יועיל לפרק זמן ממושך הדבר היחיד שיכול לסייע זו השכינה הקודשה שתשכון בין בני הזוג ותתן להם למצוא חן האחד בעיני השני, בזכות יראת השמים שלהם והביישנות והצניעות, בחורה "עם ניסיון" ה' ירחם, הצניעות היא ממנה והלאה, אין בה צניעות וגבר ירא שמים עשוי להיגעל מהניסיון שלה ולדמיין "את הניסיון" שלה עם גברים אחרים ולהיגעל ממנה לכן אחותי היקרה, אל תתפתי לשמוע לכל הנערות הפרוצות שמעודדות ניסיון, הדבר היחיד שהניסיון הזה יתן להם לצבור זה עבירות וייסורים במהלך החיים. ככל שבני הזוג טהורים יותר ביישנים יותר ונקיים מהשוואות האהבה ביניהם תפרח, אם יהיו להם מקורות להשוואה, אזי בעיתות משבר הנערה תתחיל לחשוב על הגברים שהיו לה בעבר והגבר יתחיל לדמיין דמיונות וח"ו יבגוד, אם את לא רוצה גבר בוגדני אל תבגדי בנערות שלך בבורא עולם כי מי שבוגדת בבורא עולם ולא עושה רצונו לפני החתונה בורא עולם ידאג שבעלה יבגוד בה ויצבור ניסיון גם אחרי החתונה. נו.. מה רע? הוא ילמד דברים חדשים והיא תשמח כי אז היא תהיה מסופקת יותר נכון? אוי ואבוי לכל מי שחושב בצורה הזאת, אוי ואבוי כמה דינים הוא מזמין לעצמו. אין דבר טוב יותר מללכת בדרך ה' יתברך ולעשות רצונו בלי להתחכם ולחשוב שאנחנו מבינים יותר מה טוב לנו... "ושומע לעצה חכם" אני מקווה שתתפללי לה' יתברך שישמור עליך וישכיח ממך כל חוויה מינית שהייתה לך כדי שהזוגיות שלך תהיה בריאה וטובה.
תגיות:
שלח לחבר קריאה בניפרד

אם אני אשמור נגיעה הבחור יחפש ריגושים במקום אחר לא?


שאלה:

שלום כבוד הרב! אני בת 21, למדתי בבית ספר חילוני כל חיי ושם לכולם יש חברים וחברות, אך הרגשתי שזו טעות חמורה ולכן לא הסכמתי שיהיה לי חבר. אבל הייתי למשל לוחצת יד למישהו וכאלה. היום ב"ה אני בתהליך של התחזקות ומנסה להחמיר בשמירת נגיעה ומצהירה שכשאמצא את הזווג שלי בע"ה, נשמור נגיעה מוחלטת בע"ה. כולם צוחקים עליי ואומרים שאולי אני אשמור נגיעה אבל שלבחור יש צרכים והוא ייחפש את זה במקום אחר. יש בזה משהו?

תשובה:

נו.. אז מה? אז ניתן לחבר לעשות מה שהוא רוצה רק בגלל שאנחנו מפחדים שהוא ילך לחפש את זה בחוץ? ומה בדבר הכבוד העצמי שלך? גם עליו תוותרי רק בגלל שאת חוששת שבן הזוג שלך ילך לחפש ריגושים אצל פרוצה? זה ממש לא עובד כך, נערה שבוחרת לאפשר לחבר שלה לעשות מה שהוא רוצה מתוך חשש של בגידה, חיה בתחושה מתמדת של ניצול, לא כך פועלת הדת.

נערה דתיה שומרת נגיעה כי יש לה כבוד עצמי , בד"כ נערה כזאת זוכה לבחור עם כבוד עצמי , בחינת: "מצא מין את מינו" , מה שאת זה מה שתקבלי , אם עבדת על עצמך וזכית לקדש את עצמך ולשמור על איפוק , אין לי ספק שמשמים יזמנו לך בחור איכותי שמשתדל לשמור על איפוק , בחור בעל מידות טובות ומצפון.

אל תחששי ממה שאומרים לך נערים ונערות שאין להם מושג מהי זוגיות , תשמעי לאנשים שיש להם ניסיון , חכמה יהודית ויראת שמים , יש הבדל קטן בין נער מהרחוב לאדם חכם וירא שמים.

נער ברחוב יתן לך דוגמאות מהרחוב - שיהיו רלוונטיות רק אם תצאי עם בחור מהרחוב
נער ירא שמים יתן לך דוגמאות מחכמי התורה - שיהיו רלוונטיות כשתצאי עם בן תורה
תבחרי ממי את רוצה לקבל ייעוץ ועם מי את רוצה להתחתן? אם תקבלי ייעוץ מנערים ברחוב ומחברות שלך שמסתובבות כל היום עם גברים במועדונים \ פאבים \ בתי קפה לבושות בחוסר צניעות \ לא שומרות נגיעה \ לא שומרות על הפה שלהן \ מקללות \ שותות \ לפעמים גם מעשנות \ הייעוץ של בנות כאלה יתאים לך במידה ואת יוצאת עם בחור מהרחוב שמעשן , שותה , רוקד , מבלה , מסתובב בפאבים ולא יודע להתאפק.

אני מלמד את התלמידות שלי לקבל עצות מאנשים יראי שמים , מבנות איכותיות שמתלבשות בצניעות , שומרות על כבודן , יש להן צניעות כבוד ויראת שמים והכי חשוב זה שהן בנות שמנצלות את הזמן שלהן בצורה חכמה ונבונה ולא יושבות כל היום להתכתב עם גברים במחשב מתוך שעמום וחוסר מעש, ריקנות שאין בה תכלית ומטרה.
לקריאת טיפים נפלאים שנתתי לבני נוער על חשיבות שמירת נגיעה לחצי כאן: "טיפים"


צפייה בקטעים הבאים תועיל לך מאוד:
א) שמירת נגיעה
ב) בן זוג במראה
ג) למה כדאי לשמור נגיעה

שלח לחבר קריאה בניפרד

אין לנו כסף בבית , אני חייב לחלל שבת כדי להתפרנס !


שאלה:

שלום רביד אני בן 17 וחצי והמצב בבית לא טוב ההורים גרושים, אני גר עם אמא וכסף אין לה תמיד לתת לי אז התחלתי לעבוד במלון והם רוצים שבתות חגים עכשיו לי לא מתאים אבל רביד אני חייב פרנסה טובה. מה אתה מציע ההורים תומכים בי להמשיך אני מתלבט אני חייב שתהיה לי פרנסה לבגדים ולכל מיני דברים תודה

תשובה:
אחי היקר, צר לי לשמוע שהוריך גרושים. אולם, אין לך שום היתר לחלל שבת גם אם אתה ממש זקוק לפרנסה, דע לך אח יקר, לפעמים אדם שמחלל שבת או עובר על שאר עבירות שעונשם "כרת" נגזר עליו מוות. שכן אמרה התורה: "מחלל שבת מות יומת" א"כ מדוע לא כולם מתים? גילו לנו חז"ל שמוות אינו דווקא מוות פיזי, מוות יכול להיות....

א. מוות רוחני (אדם ללא תורה משול למת, "כי לא אחפוץ במות המת")
ב. אדם בלא ילדים משול למת ("הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי")
ג. עיוור משול למת (שמשון הלך אחר עיניו לפיכך ניקרו את עיניו)
ד. עני משול למת (כשם שאליפז בן עשו הפשיט את יעקב ובכך קיים גזירת אביו)

לא חסרים עונשים שבהם ה' יתברך ממיר לאדם עונש מוות בייסורים כדי להצילו ממוות. אני לא מתיימר להיות נביא או שופט, אך יתכן מאוד שההורים שלך עברו עבירות חמורות שדינן "כרת" וה' החליט להמיר להם את העונש בצער של פרנסה, אל תעשה את אותה טעות שההורים שלך עשו כדי שלך יהיה מה לתת לילדים שלך ולא תיאלץ להיות בצער בגין חילולי שבת שאתה מתכנן לעשות בקרוב ח"ו. אין דבר בעולם ששווה לאבד בגינו את השבת הקדושה אחי. השבת היא אות בינינו לבין ה' יתברך , היא הברכה שלך לכל השבוע , אם תחלל את כבודה , דע לך שאין לך בעולם דבר ! בלי שבת ותפילין אין שום דבר שמעיד על יהדותך ועל הקשר שלך עם ה' יתברך , קח את הדברים בחשבון.
אם תרצה לקרוא תגובה שלי בנושא לחץ כאן: "חילול שבת" , אל תפסיד את העולם הבא שלך בגלל כמה פרוטות אחי. חבל !  אני מצרף לך סרטונים על חשיבות שבת קודש:  "רגע אינטימי" , "קדושת השבת" , "שבת המלכה"
שלח לחבר קריאה בניפרד

אשתו של אחי לא מעוניינת לשמור טהרת המשפחה מה אפשר לעשות?


שאלה:

ערב טוב כב" הרב, אחי חילוני שברוך השם מיתחזק, מיתפלל בשבת בבית הכנסת ויש לו רצון עז להיתחזק הוא נשוי עם ילד אחד, אישתו חילונית גמורה שלא צמה אפילו בכיפור ולא מקפידה על חמץ בפסח..יש לציין שמבחינת כלכלית הם קצת נפלו הייתה להם דירה ומשכנתא גבוהה הם מכרו את הדירה והחזירו חובות וכיום לאחר כמה שנים שהיא לא עובדת ולא רוצה לעבוד הם נאלצו להיפרד ולגור כל אחד בבית הוריו נכון שצריך לעשות שלום אבל אם היא לא מעוניינת לישמור טהרת המשפחה מה עושים? נתתי את הטלפון שלה לאירגון טהרה שהם ידעו איך לדבר איתה כי אני ואחי מתחזקים ושומרים.

תשובה:
אחותי היקרה, בראש ובראשונה צר לי מאוד לשמוע שיש בעם ישראל אנשים שלא צמים בכיפור ו\או אוכלים חמץ בפסח , מדובר באיסור כרת ואין להקל ראש בדבר ,
אשה שלא שומרת על טהרת המשפחה, יש חשש גדול מאוד שתאבד את כתובתה ואת מזונותיה, אם יש לך את המייל שלה, אשמח אם תשלח לה סיפור נפלא שאולי יעורר אותה לתשובה. בכל מקרה מדובר במקרה לא פשוט בכלל, טהרת משפחה לא קשורה לדת , היא קשורה ליהדות , כל אשה יהודיה צריכה לטבול במקווה , אחרת היא מכשילה את בעלה באיסורים חמורים , ידוע שעיקר העולם הבא של הגבר תלוי באשתו , אם אשתו לא שומרת טהרה ולא מקפידה להאכיל אותו אוכל כשר , שכן אינה בוררת את המאכלים ואינה יודעת להכשיר את האוכל המוגש לבעל , הרי שהיא גורמת לו לאבד את העולם הבא שלו. אשמח אם תעבירי לאותה אישה במייל את המעשה הבא:

מעשה נורא בעניין טהרת המשפחה:
מסופר על הגאון הצדיק ר' יעקב מוצפי זצ"ל, פעם אחת באה אליו אישה אלמנה וסיפרה לו בדמעות שבעלה שנפטר לפני כמה שנים מופיע אצלה בחלום כבר מספר לילות ברציפות כשהוא קשור בשלשלאות, נובח ככלב ורוצה לקרוע את בשרה לגזרים. בקשה האישה מהרב שייתן לה תיקון כדי שלא יטרידוה החלומות. הרב הבין שמדובר בעניין עמוק וביקש מהאישה שתספר לו באיזו עבירה הכשילה את בעלה? – האישה התביישה לספר וטענה שלא עשתה לו דבר. הרב אמר שאיננו יכול לעזור לה והיא שבה לביתה.

לאחר מספר ימים שוב באה האישה לרב כשכולה מזועזעת למראה חלום נוסף שחלמה. סיפרה האישה שבעלה שוב הופיע בחלום ואיים עליה יותר מבעבר. הרב שוב ענה בתקיפות שתודה מיד באיזה חטא הכשילה אותו? – לא יכלה האישה להתאפק יותר ופרצה בבכי מר, הודתה בפני הרב שלא שמרה "טהרת המשפחה" ולא הלכה למקווה. הרב גער בה ואמר: "ראי מה גרמת לבעלך שאין לו מנוחה בעולם העליון והוא כה סובל עד שנתנו לו רשות לבוא בחלום" (כידוע לא לכל אחד נותנים אפשרות להתגלות בחלום). אמרה האישה לרב שהיא מוכנה לעשות כל מה שהרב יאמר לה.

שאל אותה הרב אם יש לה בנות, ענתה האישה בחיוב והוסיפה שאינן שומרות טהרת המשפחה. אמר לה הרב: "תתחנני לפניהן שישמרו הלכות טהרת המשפחה ותסבירי להן שאם יעשו כן יהיה לאביהן מנוחה בעולם העליון".

האישה עשתה כדברי הרב והנה לאחר זמן שוב הופיע בעלה בחלום כשהוא עליז ושמח, שברוך ה' בא לידי תיקונו. עד כאן המעשה. ישמע חכם ויוסיף לקח, כמה חמור העניין שאין העולם הפקר, יש דין ויש דיין והכל תלוי בתשובה.

אני מאוד מקווה שהסיפור יגע ללבה, אבל גם אם לא, אשמח אם תקראי כל יום פרק תהילים אחד באורלנוער ותכתבי לנו את השם שלה בהקדשות:
"תהילים באורלנוער"
לקריאת סיפורים מחזקים נוספים בעניין טהרת המשפחה לחצו כאן:
"אשא עיני"
שלח לחבר קריאה בניפרד
שאלות ותשובות נוספות

דווח על בעיה