"
.

י ניסן התשפ

:

...

...: {{ : . " , . . , . , }}