"
.

ט טבת התשעט

:

: {{ . . : , , . . , . . . ...}}