"
.

ז אלול התשעח

:

: {{ . . : , , . . , . . . ...}}