שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
קִדּוּשׁ ה'

הלכות בשמירת הלשון:
שמיעה באונס

לשון הרע על אמת או שקר

לשון הרע על אמת או שקר: יש הטועים וחושבים שלספר דבר שהוא אמת לאמיתו אינו בכלל לשון הרע, ובאמת אין הדבר כך, שדווקא דבר שהוא אמת נקרא לשון הרע אבל דבר שהוא שקר נקרא הוצאת שם רע. אסור לספר לשון הרע על אמת - וזה נקרא לשון הרע {א-א}. אסור לספר לשון הרע על שקר - וזה נקרא מוציא שם רע וחמור הרבה יותר מלשון הרע על אמת. {א-א}. <<המורגל לספר לשון בתמידות – הרי הוא נקרא בעל לשון הרע וענשו חמור הרבה יותר, ועליו אמרו חז"ל שמקבל את ענשו בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא {א-ג} {א-ד}. המתאמץ לשמור פיו ולשונו למרות הקשיים שכרו גדול מאוד, ואמרו חכמים שגדול שכר מצווה אחת שבצער ממאה מצוות שלא בצער, וכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער, ולכן יתאמץ האדם בכל כוחותיו לעמוד על נפשו ולהציל את עצמו מעבירה חמורה זו {א-ז}.>>