שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אַל תִּהְיֶה קִיצוֹנִי

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בצחוק

מצות תוכחה

מצות תוכחה: אדם שבאונס שמע לשון הרע חייב להוכיח את המספר אם הוא יכול, ואפילו חושב שתוכחתו לא תועיל גם כן חייב למחות בו, שלא יחשוב שהוא מסכים עם דבריו, אבל אין להוכיחו אם יודע שתוכחתו עלולה לגרום שירבה עוד יותר בדברי הגנות כפי שמצוי אצל אנשים כאלה כשמוכיחים אותם, ועל כל פנים, אם ניתן, לאחר שאותו מספר הלך מן המקום - צריך להכחיש את דבריו בפני שאר השומעים, או ללמד ענייני כף זכות על המדובר {ט-ד} @ על מי מותר ועל מי אסור לספר לשון הרע באופן כללי אסור לספר לשון הרע על שום אדם מישראל ונפרט כאן כמה מקרים מיוחדים שדינם שונה או חומרתם גדולה יותר:

דווח על בעיה