שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


דברים הניכרים

דברים הניכרים: אסור לקבל לשון הרע גם כאשר יש עליו דברים הניכרים שהוא אמת, אבל אם אין שום אפשרות לדונו לכף זכות ויש עליו דברים הניכרים מותר להאמין ולקבל את הדברים, וכל זה דוקא שהדברים ניכרים ממש וקשורים לסיפור, והשומע ראה את הדברים הניכרים בעצמו ולא שמעם מפי אחרים, ואף על פי שבמקרה זה מותר לו להאמין – אסור לו לספר את הדברים לאחרים, וכן אסור לו להפסידו בממון על סמך הדברים הניכרים, ובוודאי שלא להכותו. {ז-ז}

דווח על בעיה