שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מְסַנֵּן

הלכות בשמירת הלשון:
תשובה על סיפור לשון הרע שהאמינו לו

סיפור לשון הרע לתועלת על חבירו שהזיקו

סיפור לשון הרע לתועלת על חבירו שהזיקו: אסור לאדם לספר על חבירו שהזיקו כדי להרחיק אנשים מללכת בדרכיו הרעים, שבוודאי אין כוונתו בזה לשם שמים אלא רק לבזותו בגלל שנגע בממונו ובכבודו, וכן אסור לו לספר על חבירו שנמנע מלהיטיב עמו במצוות כגון צדקה הלוואה והכנסת אורחים אף שהיה ביכולתו. {י-יא} {י-יב} מותר לאדם שניזק על ידי חבירו לספר את הדבר לתועלת של השבת ממונו וכל מה שמגיע לו מהמזיק, או כדי למנוע אותו מלהזיק לו בעתיד, כגון שמספר לאנשים היכולים להוכיח את הגזלן ולגרום בכך שישיב את הגזילה, וחייב להקפיד שיתקיימו כל שבעת התנאים של לשון הרע לתועלת (במצוות בין אדם לחבירו), שאם לא כן אין לו כל היתר לספר את הדבר. {י-יג}

דווח על בעיה