שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם ו טבת התשעט

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲחוֹתִי

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור לשון הרע מתוך לחץ כבוד ואי נעימות

להזכיר לחבירו עוול שעשו לו

להזכיר לחבירו עוול שעשו לו: אסור להזכיר לחבירו עוול שעשו לו בעבר אף על פי שיודע עליו, וגם זה בכלל רכילות שמעורר מחדש את כעסו. {א-י} אסור לפרש לחבירו מעשה שחבירו כבר יודע עליו באופן שהדבר יעורר קפידא כעס שנאה או מחלוקת, שהרבה פעמים קורה שפרטי המעשה ידועים לו אבל לא נתן דעתו עליהם ולא התבונן בצד הגנות שבהם, ולכן זה שגורם לו להתבונן בהם עובר על איסור רכילות. {ד-א}

דווח על בעיה