שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם יט תמוז התשעט

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מְסַנֵּן

הלכות בשמירת הלשון:
מצות תוכחה

רכילות מפורסמת ורכילות שעתידה להתפרסם

רכילות מפורסמת ורכילות שעתידה להתפרסם: אסור לספר רכילות אפילו אם הדברים כבר סופרו בפני שלושה אנשים, שאף על פי שבדרך כלל דברים שסופרו בפני שלושה דרכם להתפרסם ברבים, בכל זאת אסור לספרם כשם שאסור לחזור ולספר רכילות מפורסמת. {ב-ג} {ו-ד} כל מי שמוסיף ומספר רכילות מפורסמת עובר גם הוא על איסור רכילות. {ב-ג} {ו-ד}

דווח על בעיה