שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
זֶה מְעַנְיֵן

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור רכילות על תלמיד חכם

לספר לחבירו על נזק שעשו לו

לספר לחבירו על נזק שעשו לו: הרוצה לספר לחבירו שפלוני הזיק אותו כדי לעזור לו לתובעו לדין ולתקן את העוולה, אין בזה איסור רכילות משום שיש בזה תועלת לניזק, ומכל מקום חייב לקיים את שבעת התנאים של לשון הרע לתועלת. @ כיצד עושים תשובה על רכילות