כבוד הרב רביד שלום וברכה, קודם כל תודה על הכל, לצערי 
עזבתי את הדת ובזכות ההרצאות שלך חזרתי לדרך הישר.
ישנם אירועים מסויימים (שלא נדע) שמאוד מאוד קשה לי להכיל
לדוגמא: ילדים שחולים במחלה,שואה,התעללות בחסרי ישע,
ייסורים שאנשים עוברים בבתי חולים עד שנפטרים,אונס וכו'.
 
אני יודעת שהמוח האנושי לא מסוגל להבין את נסתרות דרכי
האל,אני יודעת שזה תיקון שעל האדם לעבור בעולם הזה, אני
יודעת שזה לא לרעת האדם אלא בא להטיב עימו,אני יודעת
שהמונחים של טוב \ רע אצל בני האדם עלולים להיות מוטעים,
אני יודעת שהעולם הזה הוא זמני ושהעולם הבא הוא נצחי,אני
יודעת שזה בא לבחון את האמונה שלנו "תמים תהיה עם השם"
 
עדיין.... אלו דברים שיכולים להוציא אותי מדעתי ולערער את
האמונה שלי, אין תשובה לשאלה הפשוטה - למה?
- רבניםנט" />

שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם ח כסלו התשעט

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲתָר פָּצָ''ץ

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע משתנה לפי האדם שעליו מדובר

למה יש מחלות? למה הייתה שואה? למה יש צער בעולם?


שאלה:(12/04/2018)

כבוד הרב רביד שלום וברכה, קודם כל תודה על הכל, לצערי 
עזבתי את הדת ובזכות ההרצאות שלך חזרתי לדרך הישר.
ישנם אירועים מסויימים (שלא נדע) שמאוד מאוד קשה לי להכיל
לדוגמא: ילדים שחולים במחלה,שואה,התעללות בחסרי ישע,
ייסורים שאנשים עוברים בבתי חולים עד שנפטרים,אונס וכו'.
 
אני יודעת שהמוח האנושי לא מסוגל להבין את נסתרות דרכי
האל,אני יודעת שזה תיקון שעל האדם לעבור בעולם הזה, אני
יודעת שזה לא לרעת האדם אלא בא להטיב עימו,אני יודעת
שהמונחים של טוב \ רע אצל בני האדם עלולים להיות מוטעים,
אני יודעת שהעולם הזה הוא זמני ושהעולם הבא הוא נצחי,אני
יודעת שזה בא לבחון את האמונה שלנו "תמים תהיה עם השם"
 
עדיין.... אלו דברים שיכולים להוציא אותי מדעתי ולערער את
האמונה שלי, אין תשובה לשאלה הפשוטה - למה?


תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה.
הדבר הבסיסי שכולנו צריכים לדעת זה שאנחנו נמצאים בעולם
התיקון. תינוק אותיות תיקון , תזכרי תמיד ,זה שאנחנו לא תמיד
מבינים למה ה' יתברך מנהיג את עולמו בהסתר פנים , זה לא 
בגלל שה' טועה , זה בגלל שלנו אין מספיק "דעת". 
...
דעת קנית מה חסרת?
כשיש באדם דעת , אפשר לנסות להבין דברים קשים כמו השואה
כמו חולאים קשים ונוראים שאין להם מרפא , כמו התעללויות 
ניצול וכיוצב' , איני מתיימר לנסות להסביר לך את הדברים. אולם
אתן לך רמז. דעי לך שהנשמות המצויות בעולם הזה לא נמצאות
כאן בפעם הראשונה , כולנו כבר היינו כאן בעבר וחזרנו לכאן כדי
לתקן דברים שפגמנו בהם בגלגולים הקודמים, אף אחד מאתנו
לא יודע מה הוא בא לתקן ולכן , כל זמן שהעבר שלנו לא ידוע
לא שייך שנשאל שאלות. אם היית לומדת את כל סוד הגלגולים
בזוהר הקדוש היית מבינה בדיוק מה קורה עם כל נשמה ונשמה
בכל מקרה , צירפתי לך סרטון מרתק שבו אני מסביר את אחת
השאלות הקשות ביהדות ונותן המון טיפים וכלים להתמודדות
השאלה הקשה היא למה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא?
שם הסברתי איך אותם 24,000 תלמידים הם גלגול של אותם
24,000 אנשי שכם שנרצחו ע"י שמעון ולוי וחזרו בגלגול של
בני משפחותיהם כמובא בזוהר וכיון שזמרי בן סלוא לא תיקן
במעשה כזבי בת צור , מתו שוב 24,000 איש במגיפה כמו
שכתוב בתורה ומת זמרי שהיה גלגול שכם בן חמור והדברים
ארוכים והסברתי אותם בצורה ברורה בסרטון המצורף מטה
בו אני מדבר גם מעט על סוד פרשיות השבוע , סוד האותיות
סוד המזלות , ועוד המון סודות ומתוקים מרתקים ומעניינים. 
...
למדנו בשם גדולי ישראל.
הרבה פעמים מגיע לאדם צער , או נזק בגין דברים שעשה
בגלגולים קודמים. כדי להבין זאת אספר לך מעשה. מעשה
שהיה כך היה. אני מאוד מקווה שתביני את המעשה. בכל 
מקרה , השתדלתי לחפש לך מעשה יפה עם מקור מוסמך
שיניח את דעתך וישבתי לכתוב לך את כל המעשה רק בגלל
שעשית מסירות נפש ורק בגלל שאני מרגיש שאת באמת 
מחפשת את האמת , אם הייתי מרגיש שאת סתם שואלת
שאלות כדי לנגח לא הייתי משיב לך באריכות , אבל רק בגלל
שאני יודע ומאמין שיש לך נשמה גבוהה מאוד ליקטתי עבורך
סיפור שעד כה כל מי שקרא אותו והייתה בו דעת , הבין וקבל
את הדברים ומאותו יום ואילך , סמך על ה' יתברך בכל. אני
מבקש מחילה מראש שהדברים לא כתובים ב-"גובה העיניים"
פשוט ציטטתי לך את הדברים מתוך ספר ממקור מוסמך ולא
שיניתי כדי לא להרוס את "לשון המקור" כדי שהדברים יישארו
כהוייתם ולא ישתנו ויסולפו. 
...

מעשה שהיה כך היה.
מעשה היה בימי הבעש"ט זי"ע, שעשיר אחד נזדמן לו ליסע
למרחקים על זמן רב והפקיד ארנקי עם הון רב של כמה אלפים
זהובים אצל ידידו הנאמן שהי' עני ואביון. ובעבור זמן מה אחר
שנסע העושר לדרכו, נפטר פתאום העני לעולמו והניח אחריו
כמה בנים. וכשבאו לחלק ביניהם הירושה דהיינו החפצים
המועטים שהניח אחריו, מצאו במקום מוצנע המטמון הנ"ל.
המה ראו כן תמהו, מאין בא לאביהם אוצר רב כזה, והחליטו
שבוודאי הי' אביהם איש כילי מאד והטמין כל הונו בסתר וחי
בעניות ודחקות. וחלקו ביניהם העזבון הגדול הזה, וכל אחד
בנה לו בית נאה ומהודר כראוי לנגידים. והי' הדבר לשיחה
בפי הבריות, איך בין יום ללילה נתעשרו.
...

ובשוב העשיר לביתו, ויספרו לו את המאורע הנפלא איך שמת
חבירו העני והניח אחריו עשירות גדול לבניו, התחיל לצעוק
מרה ולבכות: אוי לי! הלא כל העשירות הלזה שלי הוא, כי
קודם נסיעתי הפקדתי אצלו רוב רכושי!

...
וירץ תיכף אל היורשים, ואמר להם שהארנקי שלו הי' שהפקיד
אצל אביהם, ותבעם שיחזירו לו את פקדונו. וענו לו היורשים
שאינם יודעים כלל מזה, ואין לו שום טענה ותביעה אליהם.

...
וכראות העשיר כי פנו אליו עורף, הזמינם לדין תורה ופסק הדיין
שישבעו היורשים שבועה שלא פקדנו אבא, ויפטרו. וכן עשו ופטר
אותם מלשלם. ונעשה מזה רעש גדול בכל העיר והגלילות, כי
האמת עד לעצמו שהמעות הללו הם של העושר, ולבסוף יצא
פסק מהבי"ד שהיורשים אינם מחוייבים להחזיר לו כלום.

...
ונסתבב הדבר שהמעשה הגיע לאזנו של אחד מתלמידי
הבעש"ט זי"ע, ונכנס אל רבו ושאלו: הלא כתיב דרכי' דרכי
נועם (משלי ג') ואיך אפשר שע"י משפטי התורה יצא פסק
דין מעוקל כזה, שהכל יודעים קושט דברי אמת שהארנקי
הי' בפקדון אצל העני, ואיך יצא הפס"ד שהמעות היו שלו.

...
אמר לו הבעש"ט, למחר השכם בבוקר וצא מחוץ לעיר והלכת
אל מקום פלוני ששם פרשת דרכים, ותמצא שם אילן גדול ורחב
עם ענפים גדולים, וסמוך לו יש מעין באר מים חיים. ותעלה על
האילן ותשב שם כל היום ותתכסה בין הענפים באופן שלא יוכלו
לראותך, ולא יתוודע שאתה מסתתר שם. וכל מה שתראה
שמור בלב, ושתוק. וכשיפנה היום תרד מהאילן ותבוא אלי
ותספר לי כל מה שראית.

...
וכן עשה התלמיד, וישכם בבוקר ויתפלל וילך אל המקום אשר
אמר לו הבעש"ט, ועלה על האילן וישב שם בין הענפים טמיר
ונעלם מעיני הבריות. ויהי כחצות היום וחום גדול שלט על פני
הארץ, וירא והנה בא סוחר אחד רוכב על סוסו והוא עיף ויגע.
וכראות הסוחר את המעיין ירד מן הסוס ושתה ממי המעיין
להחיות את נפשו במים קרים על נפש עייפה, וישכב לנוח
קצת תחת צל האילן, והסיר את אפונדתו מעליו אשר בה הי'
טמון כל כספו כמנהג הסוחרים מאז, וישם אותו מראשותיו
וירדם.

...
כעבור כחצי שעה הקיץ משנתו ועלה בחפזון על סוסו וירץ
לדרכו, ובהחפזו שכח חגורתו עם הכסף תחת האילן. לא עברו
אלא כמה רגעים והנה סוחר שני בא והוא רוכב על סוסו וגם
הוא הי' עיף וצמא, ובראותו את האילן והמעיין תחתיו קפץ מעל
סוסו ושתה מהמעיין. ובגשתו אל האילן לפוש מטורח הדרך,
ראה את המציאה ונפל עלי' ובפתחו את החגורה האירו עיניו
בראותו אוצר הרב. ויפן כה וכה וירא כי אין איש, וילבש את
החגורה עם המעות תחת חגורתו, וימהר וישיש לרוץ אורח.

...
כעבור זמן מה והנה עני א' בא ומקלו ותרמילו בידו, ומחמת
חום היום ועייפות הדרך שם פניו אל המעיין והרוה את נפשו
מים לצמאו והניח עצמו לישן תחת האילן.

...
בין כך ובין כך הרגיש הסוחר הראשון באם הדרך כי חסרה לו
חגורתו אשר שכחה ועזבה תחת האילן, ותיכף חזר במרוצה
דחופה אל המקום אשר הי' שם בתחלה. ובקפצו מעל סוסו
מצא שם את העני ישן. וכמובן שחשדו שהוא בוודאי מצא שם
את החגורה עם המעות ולקחה לעצמו. והקיצו ברוגזה ואמר לו:
החזר החגורה אשר מצאת פה כי שלי היא! השיב העני בתמהון
ואמר: מאיזה חגורה אתה מדבר ומה אתה רוצה ממני?! וימלא
הסוחר חימה ויך אותו במקלו מכות אכזריות, כי אדם בהול על
ממונו, ובחפשו קרע את תרמילו ואת חלוקו אשר זה הי' כל
רכושו, וצעק עליו ככרוכיא: גנב! החזר לי את מעותי! ויוסף
להכותו. ובראותו כי לא הועיל מאומה, הניחו וחזר לדרכו בפחי
נפש. והעני נשאר בעירום ובחוסר כל. ובאין אונים להמשיך
דרכו הי' מוכרח לנוח תחת האילן עד ששב רוחו בקרבו, ואח"כ
ליקט את בלואות סחבותיו אשר היו מפוזרים על פני השדה
והלך לדרכו.

...
התלמיד אשר ישב שם בין ענפי האילן, שראה את כל
המאורעות התמהיות, פקודת רבו הבעש"ט שמרה רוחו
והתאפק בכל כוחו לבלי להגיב על כל הנעשה. היום פנה,
והתלמיד ירד מהאילן והלך ישר אל רבו הק' הבעש"ט זי"ע,
וסיפר לו את כל אשר ראו עיניו.

...
אז אמר לו הבעש"ט: הסכת ושמע ואבינך הדבר לאשורו.
הסוחר הראשון שראית שאבד את כל מעותיו, בגלגול הקדום
הי' לו דין תורה ונשבע שבועה שלא פקדנו אבא ועי"ז זכה
בדין ונתעשר בהון רב ממה שאינו שלו. והסוחר השני הי'
בגלגול הקדום המפקיד שאבד את מעותיו בד"ת על ידי שבועה
הנ"ל. והוכרחו שניהם לבוא בגלגול והמסבב כל הסיבות הזמינם
לאותו מקום שיתוקן הדבר ויוחזר הממון לבעליו.

...
חזר התלמיד ושאל: התינח שני הסוחרים, אבל העני למה
חייב? השיב לו הבעש"ט: העני הי' הדיין בד"ת הנ"ל בגלגול
הקדום, ונענש על שהעמיד דבריו על דין תורה. שאם רואה
הדיין שבא לפניו דין מרומה צריך לטכס עצה ולעשות פשר.

...
וסיים הבעש"ט, שעל כוונה זו הסמיך הזוה"ק ענין הגלגולים
אל הפסוק "ואלה המשפטים", כמבואר שם בריש הפרשה
וז"ל: ואלה המשפטים וגו' אלין אינון סדרין דגלגולא, דינין
דנשמתין דאתדנו כל חד וחד לקבל עונשי'. הכוונה הוא, ליישב
מה שלפעמים יוצא פסק בדין תורה שאינו מובן בעיני הבריות
ונראה כעוות הדין, אמנם ע"י סידרין דגלגולא נתקן ונסדר הכל
(עיין בספה"ק דגל מחנה אפרים ריש פרשת משפטים שרמז על ענין זה).

...
ובזה יש לפרש הפסוק הנ"ל, משפטי ד' אמת צדקו יחדיו,
כלומר שמשפטי ד' אמת וצדק המה, ואע"פ שכל מעשה בפני
עצמה נראית כפליאה ותמיהה על משפטי ד', אבל האמת צדקו
יחדיו, כלומר הצדק של המשפט מתגלה כשיודעים שתי
המעשיות יחדיו, להגיד כי ישר ד' ולא עולתה בו. לקוח מהספר
"קדושת ציון" (בשם האדמו"ר בן ציון הלברשטאם מבאבוב הי"ד) 
...
שאלות ותשובות דומות.
1) 
למה האישה באה לעולם? ממש ביזיון !!!
2) חזרה בתשובה - כולם חושבים שאני משוגע.
3) חברה שלי הגיעה למסקנה שהדת לא הגיונית
4) כפרתי בהשם עשיתי את כל הטעויות ואני מתנצלת
5) חזרתי בשאלה ואני מתלבטת, חתונה אזרחית או דתית?
6) אם הייתי מכירה את האתר הזה קודם לא הייתי בוכה כל כך
...
לסיכום: ככל שלומדים יותר , מחכימים יותר , ומבינים יותר עד
כמה אנחנו לא יודעים שום דבר וכל מה שקורה איתנו קורה לנו
בהשגחה מופלאה , אין דבר כזה מקרה , מקרה אותיות רק מה'
או אותיות ה' רקם. כל מה שקורה עם האדם ידוע מראש והכל
קורה לטובתנו גם אם אנחנו לא ממש מבינים ולא ממש נח לנו
בדבר. עלינו לזכור שלושה דברים. א) ה' יתברך אוהב אותנו
ב) כל מה שהוא עושה לטובתנו הוא עושה ג) אין חכם ממנו
בכל העולמות כולם. "הנוטע אוזן הלא ישמע , היוצר עין הלא
יביט היוסר גויים הלא יוכיח , המלמד אדם דעת" דהיינו אם 
לנו יש אוזניים , סימן שמי ששם לנו אוזניים גם שומע , אם
יש לנו עיניים , סימן שמי שברא לנו את העיניים גם הוא רואה
ואם יש בנו מעט דעת , סימן שמי שנטע בנו את הדעת , גם לו
יש דעת והרבה יותר מאיתנו , אז בואי נסמוך עליו ולא נתחצף
ולא נתגאה. כי "תועבת ה' כל גבה לב" מי שיש בו גאווה לא
יכול להבין גרגיר מדברי חז"ל. כיון שהרגשתי שיש בך ענווה
ועשית תשובה , בחרתי לכתוב לך את הדברים האלה ואני
מתפלל לה' יתברך שיפתח את לבך להבין. בהצלחה צדיקה.
...
נ.ב - אם את רוצה להצליח לשרוד את המציאות הקשה של
הדור שלנו את מוזמנת להירשם לקבוצות הווטסאפ שלנו ואנו
נדאג שישלחו לך מדי יום מסר יומי מחזק שנשלח לאלפי בני
נוער ושומר עליהם מבלבולי העולם הזה. את לא חייבת רק 
אם את רוצה , אם כן תלחצי על הקישור המצורף ותירשמי.
...


...
  
  
 
...


 
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

דווח על בעיה