שלום רב, אדם שקילל את חברו, גם עלב בו, הוציא עליו שם רע.
המקרה היה בבית הכנסת, כשהציבור נכח ושמע. ההיכל היה פתוח
וספרי התורה בחוץ. האדם שנפגע שוקל אם בכלל לסלוח, הוא מציב
בינתיים תנאי שבקשת המחילה תהיה באותן נסיבות שהוכפש, היינו
בבית הכנסת, בציבור, והיכל פתוח. זה שהעליב נוטה להסכים לבקשת
מחילה בתנאי שהיא תהיה בצנעה, בארבע עיניים מול הנעלב. שאלותיי
הן האם יש חשש שקללות מתקיימות אם נעשו במעמד המתואר כיצד
צריכה להיות המחילה? תודה - רבניםנט" />

שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם יג אדר התשעט

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
נִצָּחוֹן בִּשְׁנִיָּה

הלכות בשמירת הלשון:
להזכיר לחבירו עוול שעשו לו

האם יש מחילה לאדם שקלל את חברו בבית כנסת?


שאלה:(11/10/2018)

שלום רב, אדם שקילל את חברו, גם עלב בו, הוציא עליו שם רע.
המקרה היה בבית הכנסת, כשהציבור נכח ושמע. ההיכל היה פתוח
וספרי התורה בחוץ. האדם שנפגע שוקל אם בכלל לסלוח, הוא מציב
בינתיים תנאי שבקשת המחילה תהיה באותן נסיבות שהוכפש, היינו
בבית הכנסת, בציבור, והיכל פתוח. זה שהעליב נוטה להסכים לבקשת
מחילה בתנאי שהיא תהיה בצנעה, בארבע עיניים מול הנעלב. שאלותיי
הן האם יש חשש שקללות מתקיימות אם נעשו במעמד המתואר כיצד
צריכה להיות המחילה? תודה


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) אדם שקלל את חברו ברבים, צריך לפייסו ברבים.
ב) כיון שספרי התורה היו בחוץ, יש כאן חילול ה' גדול.
ג) על חילול ה' צריך לעשות קידוש ה', ולהיזהר מכאן ולהבא.
ד) בקשת מחילה ב-4 עיניים, לא תועיל לתקן את החטא לגמריי.
ה) אם הקהל שמע ולא מיחה במקלל, גם הקהל חייב תשובה.

הקהל היה צריך למחות בו.
לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים
כמו כן, כולנו מכירים את הסיפור המזעזע על קמצא ובר
קמצא שישבו חכמים וראו את הביזיון שנעשה לבר קמצא
ולא מחו. "הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה, שמע מיניה
קא ניחא להו" (כיון שישבו שם חכמים ולא מחו, למד מזה
שהיה נח להם הדבר) וכך התחיל כל הצער שגרם לחורבן.

במי הקללות מתקיימות?
כאשר אדם מקלל אדם אחר, סופו שח"ו הקללה תתקיים
בו תחילה. וראייה ניתן ללמוד משרה ששפטה את אברהם 
שנאמר: "ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך, אנכי נתתי שפחתי
בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה, ישפוט ה' ביני ובינך".

מכאן אמרו חכמינו זכרונם לברכה: כל המוסר דין על חברו
הוא נענש תחילה. ולכן שרה ששפטה את אברהם נענשה
שנאמר: "ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה". (ב"ק צג.)

אמר רבי יצחק, ג' דברים מזכירין עוונותיו של אדם ואלו הן
קיר נטוי (אדם שנמצא במקום סכנה, מתעורר עליו הדין)
עיון תפילה (אדם שדורש שתיעשה בקשתו מעורר דין)
מוסר דין על חברו (שסופו של המוסר שנענש תחילה)

לסיכום: אותו אדם שקילל את חברו בבית הכנסת מול
ספרי התורה וההיכל, עבירות חמורות של הלבנת פנים
וחילול ה' שאין כדוגמתו, כדי לכפר על מה שעשה הוא
חייב לבקש ממנו מחילה באותו מעמד (מול כל הקהל)
ומכאן ולהבא לקדש שם שמים ברבים, כדי שלא ינזק.

נ.ב - אני לא יודע איך הציבור הגיב כשראה ושמע הכל
אבל לעניו"ד כל הציבור ששמע ושתק כשראה את ביזיון
ספרי התורה והלבנת הפנים, חייב גם הוא לעשות תשובה
ולכן אני מציע שבבית הכנסת המדובר יקבעו שיעור תורה
כדי למתק את הדין מעל כל הקהל, "כל ישראל ערבים
זה לזה". או אפילו יוסיפו לומר הלכה כל שבת למתק הדין.
...
  
...
 
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

דווח על בעיה