איזה יום מומלץ לחתום חוזה על קנית דירה
(נשלח מאפליקציית אורלנוער)
- רבניםנט" />

שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם יג שבט התשעט

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲבָל זֶה אָסוּר

הלכות בשמירת הלשון:
צריך להתאמץ לדון לכף זכות

באיזה יום הכי טוב לחתום חוזה על דירה חדשה?


שאלה:(16/12/2018)

איזה יום מומלץ לחתום חוזה על קנית דירה
(נשלח מאפליקציית אורלנוער)


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
כתב האר"י זיע"א אלו הם הימים שהם מסוכנים להתחיל בהם
ולעשות שום דבר, ולא ללכת בדרך ולא לעשות שום מלבוש,
ולא לישא אשה, ולא להקיז דם, שכל מה שיעשה בהם יסתכן
האדם העושהו על כל פנים, רח"ל. והימים האלה נזכרים ונעשים
בכל דור ודור ואמרו כי כל המתחיל בהם דבר בעולם, בין בים ובין
ביבשה, כקונה, כמוכר, כלוה, כמלוה, כבונה, כנוטע והמארס אשה
או נושא אשה, או המבקש איזו שררה על דבר שבעולם, המתחיל
בהם, אחריתו יהיה נבל, ועוד אמרו לעולם לא נגזרה גזרה על
האדם... אלא מפני שמתחיל בהם.

חודש ניסן: הימים: ז', ט', יא', טז', כא', כד'.
חודש אייר: הימים: ה', ז', טו', כב'
חודש סיון: הימים: א', ו', ט', כו'
חודש תמוזהימים: יד', טו', יז', כ', כט'
חודש אבהימים: ט', י', יט', כ', כב', כז'
חודש אלול: הימים: ט', יז', כח', כט'
חודש תשריהימים: ו', י', כח'
חודש חשווןהימים: ז', יא', טו', כא'
חודש כסלו: הימים: א', ח'
חודש טבתהימים: א', ב', ד', ו', ז', יא', יז', כ', כד', כה', כו', כז'
חודש שבט: הימים: ט', יז', יח', כד', כה', כו'
חודש אדר א' + אדר ב': הימים: ג', טו', יז', יח', כח'

לסיכום: הימים הנ"ל מופיעים בספר תפילה למשה שליקט וערך
רפאל ב"ר שלום רפאלי הי"ו ועל הספר יש הסכמות של הרבנים
הנ"ל: הרב כדורי זצוק"ל, הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, הרב מרדכי
אליהו זצוק"ל. מי שרוצה רשאי לסמוך על הדברים. בהצלחה


 
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

דווח על בעיה