שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
זֶה מְעַנְיֵן

הלכות בשמירת הלשון:
מצות תוכחה

האם מותר לאשה לשתות ולאכול לפני קידוש?


שאלה:(28/02/2022)

האם מותר לאשה לאכול לפני קידוש בשבת?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
נשים שרגילות להתפלל שחרית ומוסף בבוקר יום השבת, רשאיות לשתות קפה או תה לפני התפילה. ולאחר התפילה הרי הן מחוייבות בקידוש ואסורות הן לטעום שום דבר, כדין האנשים. ואשה שאינה מתפללת כלל בבוקר יום השבת, מפני שהיא טרודה בטיפול בילדיה וכיוצא בזה או שמתפללת מנחה בלבד או ערבית בלבד (שכן נשים חייבות בתפילה אחת ביום) אם היא מרגישה חולשה, מותר לה לשתות קפה או תה בקומה משנתה בכדי לחזק את כוחה, אף על פי שעדיין לא קידשה על היין. (חזון עובדיה ח"ב עמוד קסז) .   הערה: אע"פ שהרמב"ם פסק שאסור לטעום כלום לפני הקידוש, לדעת הראב"ד הקידוש מעכב את האכילה רק בערב שבת ולא בשבת בבוקר ולכן יש להקל לאכול גם לפני קידוש. כמו כן הרב מצרף את שיטת המאירי שסובר שאין הנשים חייבות כלל בקידוש של שבת בבוקר. בהצטרף הראב"ד והמאירי ניתן להקל במקרה של חולשה. בהצלחה
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

דווח על בעיה