שלום כבוד הרב, האם צריך לברך על עוגה בסוף הסעודה? - רבניםנט" />

שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אַתָּה מַגְזִים

הלכות בשמירת הלשון:
אי ידיעת פרטי המעשה בשלימותו

האם צריך לברך על עוגה שהוגשה בסוף הסעודה?


שאלה:(16/05/2022)

שלום כבוד הרב, האם צריך לברך על עוגה בסוף הסעודה?


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה, כל מאכל שאוכל אדם בשעת הסעודה  
כגון: בשר ודגים וסלטים וכיוצב' ודאי שאין מברכים עליו
כיון שהוא נפטר בברכת הלחם. 

בתנאי שהמאכלים הנ"ל נאכלים עם הפת. אולם, קינוח
כגון: פיצוחים ופירות כיון שאינם נאכלים עם הלחם, יש
לברך עליהם ברכה ראשונה (ואין מברכים עליהם ברכה אחרונה)

באופן כללי ולא בתוך הסעודה.
הקדמה: ההלכה אומרת שכל פת הבאה בכיסנין ברכתה מזונות
יש מחלוקת ראשונים איזה פת מוגדרת כ-"פת הבאה בכיסנין"?
א. דעה אחת: פת שיש בה כיס עם מילוי (מילוי מתוק בעיקר)
ב. דעה שניה: שהפת עצמה מתוקה (כגון עוגה)
ג. דעה שלישית: פת נכססת שנשברת בשיניים (כגון קרקר)
כיון שאנו חוששים לכל שלושת השיטות, כל פת שמתקיים בה
אחד מהתנאים (הדעות) הנ"ל, ברכתה מזונות. עוד דע כי כל 
דבר שיש מחלוקת לגביו אם ברכתו המוציא או מזונות יברך מזונות.

כעת נדון מה דין עוגה שמגישים בסוף הסעודה
אע"פ שבאופן כללי כשאחד התנאים מתקיים יש לברך מזונות
בשעת הסעודה יש ספק אם העוגה נפטרת בברכת המוציא ולכן
מדין ספק ברכות להקל אין לברך על עוגה מתוקה שאינה נכססת
ואין לה מילוי. אבל עוגה שכן מתקיימים בה כל התנאים הנ"ל כגון
בקלאווה, או מעמול, שמגישים אותה בסוף הסעודה, ראוי לברך
עליה בורא מיני מזונות. אולם, מרן הרב עובדיה זצוק"ל כתב שיש
להוסיף תנאי נוסף שרק אם הוא מתקיים אפשר לברך על העוגה
והוא, שסילק את המפה. 

נסכם: אין לברך כלל על עוגות שמגישים במהלך הסעודה אלא
אם מתקיימים בעוגה שלושת התנאים (ממולאת מתוק, בצק מתוק
ופריך (כלומר קשה ונקסס, נשבר) וגם אז רק אם סילקו את המפה
ורק אז הגישו את העוגות אפשר לברך על העוגה מזונות. אולם, 
לכתחילה כותב מרן, ראוי שלא להגיש עוגות עד אחר ברכת המזון.

נ.ב - אם ראית אדם שברך על עוגה בסוף הסעודה גם מבלי 
שסילקו את המפה וגם מבלי שהתקיימו שלושת התנאים דע כי 
יש לו על מי שיסמוך (וכן מנהג חלק מבני תימן) 
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0