שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲנִי לֹא יָכוֹל

הלכות בשמירת הלשון:
רכילות בכל דבר שאדם מקפיד

אני רוצה לעלות לקברו של הרב משה לוי


שאלה:(28/10/2021)

הרב שלום, לפני שבוע עשית שיעור על הצדיק
רבי משה הלוי ואני מאוד רוצה להגיע לציון של
הצדיק, הבנתי שהוא קבור בבני ברק, בבית
העלמין ויזניץ. השאלה שלי האם הרב יודע את
המקום המדויק של הקבורה (גוש/חלקה) או ליד
מה כי הבית העלמין ממש גדול ואני ממש רוצה
להגיע אל הצדיק אשמח לעזרתך בעניין.
תודה.

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה.
א. אני שמח שאת צופה בשיעורים ומחכימה
ב. מותר לאשה לעלות לבית החיים מעיקר הדין
ג. אע"פ שמותר ראוי להיזהר לא לעלות לבית עלמין
כלל על אחת כמה וכמה בזמן נידתה שהיא סכנה גדולה
ד. אם זה לצורך גדול יש להקל (הלוויה, אזכרה וכיוצב')
וגם כאן, יש להשתדל שגדרי הצניעות יישמרו ותהיה
הפרדה בין הנשים לגברים משום הסכנה שיש בדבר.
בגמרא בברכות נא. מובא: "אמר רבי יהושוע בן לוי,
שלושה דברים סח לי מלאך המות... ואל תעמוד לפני
הנשים בשעה שחוזרות מן המת, מפני שאני מרקד
ובא לפניהן וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל"

ה. הגאון מוילנא באגרת: "עלים לתרופה" כתב:
"ותשמור שלא תלך לבית הקברות כלל וכלל, כי שם
מתדבקים הקליפות מאוד, וכל שכן בנשים וכל הצרות
והעוונות באים מזה". וב"בית ברוך" שם מביא שיש
נוסח אחר של אגרת הגר"א שלפיו באופן ארעי, כמו
ביום-זכרון, אין חשש. אבל שוב בתנאי שיש הפרדה.
ב"מגן אברהם" (או"ח סי' תקנט ס"ק יד) מובא בשם
האר"י שאין לילך על הקברות אלא לצורך הלווית המת,
בפרט אם לא תיקן עוון קרי, כי מתדבקים בו החיצונים
ח"ו (ויש אפוא לבעל קרי להיזהר לטבול לפני כניסתו
לבית-הקברות). וב"יביע אומר" (שם) הביא מן ה"מנחת
אלעזר" (ח"א סי' סח) שלהשתטח על קברי צדיקים או
ללכת לקברות אביו ואימו לכבודם, אף-על-פי שעובר
דרך קברות אחרים, כיון דהוי צורך מצוה, שומר מצוה
לא ידע דבר רע. (אבל אם אין צורך של ממש ראוי לא ללכת)


מעשה היה באברך שהלך עם בנו לציון של 
קרובת משפחה להתפלל ולהדליק נר על הציון
והיה זה באמצע השנה ולא ביום האזכרה כלל
לימים הבן שלו השתגע. כל הרופאים לא הצליחו
להבין מדוע. עד שהגיע עם הבן להתייעץ עם חכם
אחד ירושלמי ואמר לו אותו חכם, דע, כי ביום פלוני
לקחת אתך את בנך לבית החיים ונדבקה בו רוח
אחת ומאז ועד היום מצערת אותו צער גדול.

לסיכום: אף על פי שמעיקר הדין מותר לאשה ללכת
לבית החיים (בית קברות) ראוי להיזהר ולא לעשות כן
ובפרט כשלא מדובר בהלווייה או הזכרה ובפרט אם
גדרי הצניעות לא נשמרים ואין הפרדה. לקברי צדיקים
מותר ללכת וגם כאן המורי הזהיר ואמר שראוי ללכת
על קבר צדיק בודד ולא ללכת לבית חיים כללי.

נ.ב - אמי ה' יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים 
מעולם לא ביקרה בבית החיים וכך הורה לה סבי
זצוק"ל שהיה חכם גדול מחכמי תימן. ואמר לה שיש
שם מזיקים רבים ואין מן הראוי שאשה תהיה שם כלל.
...
  
  
...
תמונה ללא תיאור
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

דווח על בעיה