שלום כבוד הרב, כבר הרבה זמן שאני חושבת על הנושא,
מאוד מטריד אותי הפסיקה של רוב הרבנים לגבי יהדות
אתיופיה, שאיננו יהודים. חוץ מהרב עובדיה יוסף זוצק"ל.
זוהי פסיקה אחת מול פסיקה של רוב רבני הממסד ,לא
שאני מפקפקת בהרב עובדיה יוסף זוצק"ל אבל לא פעם
עולה לי השאלה האם אנחנו באמת יהודים? ואם לא למה
הקב"ה הביא אותנו עד לכאן ואיך הגיעה אלינו היהדות?
אשמח לשמוע את דעתו של הרב. בנוסף האם גיור לחומרא
נחשב כמו גיור רגיל? ואם אני רוצה לעשות גיור לחומרא
למי אני פונה? תודה ושבת שלום.
- רבניםנט" />

שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מִי זֹאת ?

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על מתים

האם הרב ממליץ לי לעבור גיור לחומרא? אני אתיופית


שאלה:(25/04/2022)

שלום כבוד הרב, כבר הרבה זמן שאני חושבת על הנושא,
מאוד מטריד אותי הפסיקה של רוב הרבנים לגבי יהדות
אתיופיה, שאיננו יהודים. חוץ מהרב עובדיה יוסף זוצק"ל.
זוהי פסיקה אחת מול פסיקה של רוב רבני הממסד ,לא
שאני מפקפקת בהרב עובדיה יוסף זוצק"ל אבל לא פעם
עולה לי השאלה האם אנחנו באמת יהודים? ואם לא למה
הקב"ה הביא אותנו עד לכאן ואיך הגיעה אלינו היהדות?
אשמח לשמוע את דעתו של הרב. בנוסף האם גיור לחומרא
נחשב כמו גיור רגיל? ואם אני רוצה לעשות גיור לחומרא
למי אני פונה? תודה ושבת שלום.


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה. לעניו"ד אע"פ שאינני מתמצא בסוגיה הנ"ל לעומק
ליהודי אתיופיה יש שורש חזק ויציב ואין לי ספק ביהדותם.
הרדב"ז פסק שהם יהודים ורבים נמשכו אחריו. (שו"ת הרדב"ז ז',ה')
אולם הרב משה פיינשטיין כיון שמאז התערבו בישראל אתיופים
נוספים שלא עברו גיור כהלכה ומהספק פסק שראוי שיעשו גיור לחומרא
הגאון הרב עובדיה יוסף פסק שאין לפקפק ביהדותם ואינם צריכים
לעבור גיור לחומרא כלל ועיקר. (שו"ת יביע אומר ח',יא') לאחר זמן
כשהשתנה הרכב העולים, יש שדרשו גיור מלא. אזי אם נסכם נראה
שיש לנו כאן שלוש דעות. א. לא צריכים גיור כלל. ב. צריכים גיור לחומרא
ג. צריכים גיור מלא. כדי לצאת מהספק ראוי ללכת בדרך האמצע שהיא
גיור לחומרא ובפרט שעד כמה שידוע לי הדבר לא מצריך מאמץ כלל
רק טבילה וקבלת עול תורה ומצוות. 

וכמו שאמרת בעצמך, כיון שיש הרבה מאוד רבנים שחוששים לספק
כדי לצאת מהספק, הייתי ממליץ לעשות גיור לחומרא. ובפרט
שהיום הדבר לא מורכב, הרי הגיור דורש טבילה במקווה וקבלת
עול מצוות, הרי גם ככה כשכלה נטהרת לבעלה היא חייבת לטבול
אז מה הבעיה לטבול ולקבל עול מלכות שמים ולהרוויח גם גיור
לחומרא גם לדעת השיטות המחמירות? בפרט שיש מי שמרנן
וסובר שיש בעיה בגירושין שלהם ויש חשש ממזרות וכיוצב', אני
באופן אישי לא חושב כך, אבל אי אפשר להסתיר את העובדה
שיש שמרננים אחר יהודתם של יהודי אתיופיה ומעלים סוגיות
לא פשוטות בנושא בפרט שיש מגוון רחב של בני העדה שהגיעו
לארץ בערבובייא. (יהודים, גויים, נוצרים) כיון שכבר גיליתי דעתי
בנושא וביטלתי דעתי בפני מרן הרב עובדיה זיע"א דעתי ברורה.

לסיכום: כיון שגדול הדור שלנו הוא מרן הרב עובדיה יוסף, לעניו"ד
בן או בת העדה שיחליטו לא לעבור גיור לחומרא, יש להם זכות
מלאה לחיות כיהודים ולקיים אורח חיים יהודי לכל דבר ועניין. אם
אנחנו נשמעים לגדול הדור בפסקי ההלכה, גם כאן ראוי שנשמע
לפסק של גדול הדור ואם כך פסקו בית דין של מטה אין לי ספק
שכך פוסקים בבית דין של מעלה. אולם, בן או בת העדה שהדבר
מפריע להם ורוצים להרגיש שלמים גם לדעת שאר הפוסקים, אם
יעברו גיור, תבוא עליהם ברכת טוב ואין לי ספק שהדבר יועיל להם
מבחינת ההרגשה הפנימית והשלימות והשלווה הפנימית שלהם.

נ.ב - מידותיהם הנאצלות של בני העדה ראויות להערכה, אני
באופן אישי מאוד מעריך את בני העדה וזכיתי להכיר חלק גדול
מבני העדה באופן אישי ואני מרגיש בתוך תוכי שמדובר ביהודים
יראי ה' עם כבוד אמיתי להורים ולזולת. תחושת הקיפוח והזלזול
שחוו בארץ היא זו שגרמה לחלק מבני העדה לאבד את מצפונם
ואת סבלנותם אבל עמוק בפנים, הם טהורים וקדושים וראויים 
להיות חלק בלתי נפרד מעם ישראל ובפרט שיש להם מסורת
שאט אט הולכת ומתגלה עם השנים, מסורת נפלאה שכוללת
את חג הסיגד ואלמנטים רבים נוספים שמעידים מעבר לכל
ספק שהם חלק בלתי נפרד מהמסורת הנפלאה שלנו. אבל שוב
אני מסכם ואומר, שכיון שגיור לחומרא לא מצריך מאמץ גדול
מי שיכול לעבור גם אותו, רק ירוויח ויצא מכלל מהספק.

יש 2 אפשרויות לצאת מהספק.
א. לקבוע שמרן הוא גדול הדור וחיים על פי הפסקים שלו
ואז אין צורך בגיור כיון שאז מקויים בנו: "עשה לך רב והסתלק
מן הספק". 
ב. אם מרן אינו רבם המובהק, גיור לחומרא (פשוט וקל)
יועיל לכולם לצאת מכלל ספק ולחיות חיים שלווים ורגועים
בלי מצפון, או רגשי נחיתות ובלי ספקות שיתעוררו ח"ו בהמשך
...
אני באופן אישי חושב שהאתיופים הם יהודים נפלאים וכשרים
ומי שיש לו ספק ביהדותם זו בעיה שלו. ראוי לכבד כל אדם וכל
דעה ויהי רצון שנזכה לקיים: "ואהבת לרעך כמוך". כולנו יהודים
לדעתי הגיע הזמן שנפסיק לכנות אחרים ע"פ ארץ המוצא שלהם
אתיופים, הודים, תימנים, אשכנזים, כולנו יהודים, עלי והצליחי.
...
   
  
  
  
...
 
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0