שלום כבוד הרב ! אני בן לגוי והתאהבתי בבת כהן,
​האם מותר לי להתחתן איתה ? אני כמובן גדלתי
כיהודי ומאד אוהב את הדת, מוכן להתחזק בשבילה
ולשמור שבת ומצוות.
- רבניםנט" />

שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
לִּי זֶה לֹא יִקְרֵה

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור רכילות כדי להמנע מהפסד כספי

התאהבתי בבת כהן ואני בן של גוי


שאלה:(25/04/2022)

שלום כבוד הרב ! אני בן לגוי והתאהבתי בבת כהן,
​האם מותר לי להתחתן איתה ? אני כמובן גדלתי
כיהודי ומאד אוהב את הדת, מוכן להתחזק בשבילה
ולשמור שבת ומצוות.


תשובה:(הרב רביד נגר)

אח יקר ואהוב, בת כהן היא אשה מיוחסת מאוד, בהנחה שהיא
אכן מתנהגת כבת כהן ולא מתרועעת עם עמי ארצות ומתנהלת
כחופשיה. מובא בחז"ל שעם הארץ לא ישא כהנת, מה הכוונה?
אדם חופשי שמחלל שבת במזיד, אם ישא בת כהן הרי ששניהם
בסכנה של ממש. אבל בחור שקובע עיתים לתורה כל יום לפחות
שעה ויותר ודאי שראוי לו לישא בת כהן וככל שיהיה ת"ח גדול
יותר יהיה ראוי יותר לישא בת כהן, כיון שתורה וכהונה במקום
אחד דבר יפה ומתקבל. 

באופן כללי ראוי לבת כהן לישא כהן כדי לא לפגום בקדושתה
ובמשפחתה. (ע"פ רש"י) מובא בשם רבי יוחנן שישראל שנושא
בת כהן, אין זיווגם עולה יפה. ואם מדובר בעם הארץ סופו שייענש
על זה. וכך פסק הרמב"ם (פרק כא' מהלכות איסורי ביאה הל' לא)
וזו לשון הטור ומרן השו"ע (אבן העזר סימן ב' סעיף ח') עם הארץ
לא ישא כהנת, ואם נשא אין זיווגם עולה יפה. שתמות היא או הוא
במהרה, או תקלה תבוא עליהם. אבל ת"ח שנושא כהנת הרי זה
דבר נאה ומשובח, תורה וכהונה במקום אחד. 

לסיכום: לא שייך שעם הארץ (אדם שחופשי מתורה ומצוות)
ומחלל שבת בפרהסיא, ישא בת כהן ועל אחת כמה וכמה שלא
שייך שגוי ישא בת כהן שמסוכן הדבר לשניהם, לכן הייתי מציע
 להתגייר ולהיות בן תורה אמיתי ואז תורה וכהונה במקום אחד
דבר נפלא ומי לנו גדול מרבי עקיבא שהיה בן גרים. 

נ.ב - אם אתה רק בתחילת הדרך, לעניו"ד לא כדאי שתכירו
כרגע כי זה רק יגרום לשניכם למכשלה גדולה, כי לוקח זמן
להתגייר ולוקח זמן ללמוד הלכות ולהתקדש, לכן עצתי לך אח
יקר היא שכרגע תוותר על העניין ותתרכז בלהתחזק ולהתקרב
אגב, אם אביך גוי ואמך יהודיה אתה יהודי, כדאי לברר לעומק.
...
 
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0