שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם ד אייר התשעח

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מִי הוּא רָשָׁע

הלכות בשמירת הלשון:
העוזרת שגנבה

הרב אדיר עמרוצי - ספירת העומר - חודש אייר

הרב מדבר על חודש אייר. חודש אייר זה חודש של רפואה. הרב אומר טיפול רפואי שמתבצע בחודש אייר יש בהם ב...

לצפייה בסרטון
הרב אדיר עמרוצי - ספירת העומר - חודש אייר - הרב מדבר על חודש אייר.
חודש אייר זה חודש של רפואה.
הרב אומר טיפול רפואי שמתבצע בחודש אייר יש בהם ברכה רבה!
שיעור מחזק!
צפיה מהנה!
הרב אדיר עמרוצי


קטעי וידאו חדשים

New Video Clips



דרשות הצדיק

The Zadik Torah


שאלות ותשובות

FAQ

למה יש מחלות? למה הייתה שואה? למה יש צער בעולם?


שאלה:(12/04/2018)

כבוד הרב רביד שלום וברכה, קודם כל תודה על הכל, לצערי 
עזבתי את הדת ובזכות ההרצאות שלך חזרתי לדרך הישר.
ישנם אירועים מסויימים (שלא נדע) שמאוד מאוד קשה לי להכיל
לדוגמא: ילדים שחולים במחלה,שואה,התעללות בחסרי ישע,
ייסורים שאנשים עוברים בבתי חולים עד שנפטרים,אונס וכו'.
 
אני יודעת שהמוח האנושי לא מסוגל להבין את נסתרות דרכי
האל,אני יודעת שזה תיקון שעל האדם לעבור בעולם הזה, אני
יודעת שזה לא לרעת האדם אלא בא להטיב עימו,אני יודעת
שהמונחים של טוב \ רע אצל בני האדם עלולים להיות מוטעים,
אני יודעת שהעולם הזה הוא זמני ושהעולם הבא הוא נצחי,אני
יודעת שזה בא לבחון את האמונה שלנו "תמים תהיה עם השם"
 
עדיין.... אלו דברים שיכולים להוציא אותי מדעתי ולערער את
האמונה שלי, אין תשובה לשאלה הפשוטה - למה?


תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה.
הדבר הבסיסי שכולנו צריכים לדעת זה שאנחנו נמצאים בעולם
התיקון. תינוק אותיות תיקון , תזכרי תמיד ,זה שאנחנו לא תמיד
מבינים למה ה' יתברך מנהיג את עולמו בהסתר פנים , זה לא 
בגלל שה' טועה , זה בגלל שלנו אין מספיק "דעת". 
...
דעת קנית מה חסרת?
כשיש באדם דעת , אפשר לנסות להבין דברים קשים כמו השואה
כמו חולאים קשים ונוראים שאין להם מרפא , כמו התעללויות 
ניצול וכיוצב' , איני מתיימר לנסות להסביר לך את הדברים. אולם
אתן לך רמז. דעי לך שהנשמות המצויות בעולם הזה לא נמצאות
כאן בפעם הראשונה , כולנו כבר היינו כאן בעבר וחזרנו לכאן כדי
לתקן דברים שפגמנו בהם בגלגולים הקודמים, אף אחד מאתנו
לא יודע מה הוא בא לתקן ולכן , כל זמן שהעבר שלנו לא ידוע
לא שייך שנשאל שאלות. אם היית לומדת את כל סוד הגלגולים
בזוהר הקדוש היית מבינה בדיוק מה קורה עם כל נשמה ונשמה
בכל מקרה , צירפתי לך סרטון מרתק שבו אני מסביר את אחת
השאלות הקשות ביהדות ונותן המון טיפים וכלים להתמודדות
השאלה הקשה היא למה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא?
שם הסברתי איך אותם 24,000 תלמידים הם גלגול של אותם
24,000 אנשי שכם שנרצחו ע"י שמעון ולוי וחזרו בגלגול של
בני משפחותיהם כמובא בזוהר וכיון שזמרי בן סלוא לא תיקן
במעשה כזבי בת צור , מתו שוב 24,000 איש במגיפה כמו
שכתוב בתורה ומת זמרי שהיה גלגול שכם בן חמור והדברים
ארוכים והסברתי אותם בצורה ברורה בסרטון המצורף מטה
בו אני מדבר גם מעט על סוד פרשיות השבוע , סוד האותיות
סוד המזלות , ועוד המון סודות ומתוקים מרתקים ומעניינים. 
...
למדנו בשם גדולי ישראל.
הרבה פעמים מגיע לאדם צער , או נזק בגין דברים שעשה
בגלגולים קודמים. כדי להבין זאת אספר לך מעשה. מעשה
שהיה כך היה. אני מאוד מקווה שתביני את המעשה. בכל 
מקרה , השתדלתי לחפש לך מעשה יפה עם מקור מוסמך
שיניח את דעתך וישבתי לכתוב לך את כל המעשה רק בגלל
שעשית מסירות נפש ורק בגלל שאני מרגיש שאת באמת 
מחפשת את האמת , אם הייתי מרגיש שאת סתם שואלת
שאלות כדי לנגח לא הייתי משיב לך באריכות , אבל רק בגלל
שאני יודע ומאמין שיש לך נשמה גבוהה מאוד ליקטתי עבורך
סיפור שעד כה כל מי שקרא אותו והייתה בו דעת , הבין וקבל
את הדברים ומאותו יום ואילך , סמך על ה' יתברך בכל. אני
מבקש מחילה מראש שהדברים לא כתובים ב-"גובה העיניים"
פשוט ציטטתי לך את הדברים מתוך ספר ממקור מוסמך ולא
שיניתי כדי לא להרוס את "לשון המקור" כדי שהדברים יישארו
כהוייתם ולא ישתנו ויסולפו. 
...

מעשה שהיה כך היה.
מעשה היה בימי הבעש"ט זי"ע, שעשיר אחד נזדמן לו ליסע
למרחקים על זמן רב והפקיד ארנקי עם הון רב של כמה אלפים
זהובים אצל ידידו הנאמן שהי' עני ואביון. ובעבור זמן מה אחר
שנסע העושר לדרכו, נפטר פתאום העני לעולמו והניח אחריו
כמה בנים. וכשבאו לחלק ביניהם הירושה דהיינו החפצים
המועטים שהניח אחריו, מצאו במקום מוצנע המטמון הנ"ל.
המה ראו כן תמהו, מאין בא לאביהם אוצר רב כזה, והחליטו
שבוודאי הי' אביהם איש כילי מאד והטמין כל הונו בסתר וחי
בעניות ודחקות. וחלקו ביניהם העזבון הגדול הזה, וכל אחד
בנה לו בית נאה ומהודר כראוי לנגידים. והי' הדבר לשיחה
בפי הבריות, איך בין יום ללילה נתעשרו.
...

ובשוב העשיר לביתו, ויספרו לו את המאורע הנפלא איך שמת
חבירו העני והניח אחריו עשירות גדול לבניו, התחיל לצעוק
מרה ולבכות: אוי לי! הלא כל העשירות הלזה שלי הוא, כי
קודם נסיעתי הפקדתי אצלו רוב רכושי!

...
וירץ תיכף אל היורשים, ואמר להם שהארנקי שלו הי' שהפקיד
אצל אביהם, ותבעם שיחזירו לו את פקדונו. וענו לו היורשים
שאינם יודעים כלל מזה, ואין לו שום טענה ותביעה אליהם.

...
וכראות העשיר כי פנו אליו עורף, הזמינם לדין תורה ופסק הדיין
שישבעו היורשים שבועה שלא פקדנו אבא, ויפטרו. וכן עשו ופטר
אותם מלשלם. ונעשה מזה רעש גדול בכל העיר והגלילות, כי
האמת עד לעצמו שהמעות הללו הם של העושר, ולבסוף יצא
פסק מהבי"ד שהיורשים אינם מחוייבים להחזיר לו כלום.

...
ונסתבב הדבר שהמעשה הגיע לאזנו של אחד מתלמידי
הבעש"ט זי"ע, ונכנס אל רבו ושאלו: הלא כתיב דרכי' דרכי
נועם (משלי ג') ואיך אפשר שע"י משפטי התורה יצא פסק
דין מעוקל כזה, שהכל יודעים קושט דברי אמת שהארנקי
הי' בפקדון אצל העני, ואיך יצא הפס"ד שהמעות היו שלו.

...
אמר לו הבעש"ט, למחר השכם בבוקר וצא מחוץ לעיר והלכת
אל מקום פלוני ששם פרשת דרכים, ותמצא שם אילן גדול ורחב
עם ענפים גדולים, וסמוך לו יש מעין באר מים חיים. ותעלה על
האילן ותשב שם כל היום ותתכסה בין הענפים באופן שלא יוכלו
לראותך, ולא יתוודע שאתה מסתתר שם. וכל מה שתראה
שמור בלב, ושתוק. וכשיפנה היום תרד מהאילן ותבוא אלי
ותספר לי כל מה שראית.

...
וכן עשה התלמיד, וישכם בבוקר ויתפלל וילך אל המקום אשר
אמר לו הבעש"ט, ועלה על האילן וישב שם בין הענפים טמיר
ונעלם מעיני הבריות. ויהי כחצות היום וחום גדול שלט על פני
הארץ, וירא והנה בא סוחר אחד רוכב על סוסו והוא עיף ויגע.
וכראות הסוחר את המעיין ירד מן הסוס ושתה ממי המעיין
להחיות את נפשו במים קרים על נפש עייפה, וישכב לנוח
קצת תחת צל האילן, והסיר את אפונדתו מעליו אשר בה הי'
טמון כל כספו כמנהג הסוחרים מאז, וישם אותו מראשותיו
וירדם.

...
כעבור כחצי שעה הקיץ משנתו ועלה בחפזון על סוסו וירץ
לדרכו, ובהחפזו שכח חגורתו עם הכסף תחת האילן. לא עברו
אלא כמה רגעים והנה סוחר שני בא והוא רוכב על סוסו וגם
הוא הי' עיף וצמא, ובראותו את האילן והמעיין תחתיו קפץ מעל
סוסו ושתה מהמעיין. ובגשתו אל האילן לפוש מטורח הדרך,
ראה את המציאה ונפל עלי' ובפתחו את החגורה האירו עיניו
בראותו אוצר הרב. ויפן כה וכה וירא כי אין איש, וילבש את
החגורה עם המעות תחת חגורתו, וימהר וישיש לרוץ אורח.

...
כעבור זמן מה והנה עני א' בא ומקלו ותרמילו בידו, ומחמת
חום היום ועייפות הדרך שם פניו אל המעיין והרוה את נפשו
מים לצמאו והניח עצמו לישן תחת האילן.

...
בין כך ובין כך הרגיש הסוחר הראשון באם הדרך כי חסרה לו
חגורתו אשר שכחה ועזבה תחת האילן, ותיכף חזר במרוצה
דחופה אל המקום אשר הי' שם בתחלה. ובקפצו מעל סוסו
מצא שם את העני ישן. וכמובן שחשדו שהוא בוודאי מצא שם
את החגורה עם המעות ולקחה לעצמו. והקיצו ברוגזה ואמר לו:
החזר החגורה אשר מצאת פה כי שלי היא! השיב העני בתמהון
ואמר: מאיזה חגורה אתה מדבר ומה אתה רוצה ממני?! וימלא
הסוחר חימה ויך אותו במקלו מכות אכזריות, כי אדם בהול על
ממונו, ובחפשו קרע את תרמילו ואת חלוקו אשר זה הי' כל
רכושו, וצעק עליו ככרוכיא: גנב! החזר לי את מעותי! ויוסף
להכותו. ובראותו כי לא הועיל מאומה, הניחו וחזר לדרכו בפחי
נפש. והעני נשאר בעירום ובחוסר כל. ובאין אונים להמשיך
דרכו הי' מוכרח לנוח תחת האילן עד ששב רוחו בקרבו, ואח"כ
ליקט את בלואות סחבותיו אשר היו מפוזרים על פני השדה
והלך לדרכו.

...
התלמיד אשר ישב שם בין ענפי האילן, שראה את כל
המאורעות התמהיות, פקודת רבו הבעש"ט שמרה רוחו
והתאפק בכל כוחו לבלי להגיב על כל הנעשה. היום פנה,
והתלמיד ירד מהאילן והלך ישר אל רבו הק' הבעש"ט זי"ע,
וסיפר לו את כל אשר ראו עיניו.

...
אז אמר לו הבעש"ט: הסכת ושמע ואבינך הדבר לאשורו.
הסוחר הראשון שראית שאבד את כל מעותיו, בגלגול הקדום
הי' לו דין תורה ונשבע שבועה שלא פקדנו אבא ועי"ז זכה
בדין ונתעשר בהון רב ממה שאינו שלו. והסוחר השני הי'
בגלגול הקדום המפקיד שאבד את מעותיו בד"ת על ידי שבועה
הנ"ל. והוכרחו שניהם לבוא בגלגול והמסבב כל הסיבות הזמינם
לאותו מקום שיתוקן הדבר ויוחזר הממון לבעליו.

...
חזר התלמיד ושאל: התינח שני הסוחרים, אבל העני למה
חייב? השיב לו הבעש"ט: העני הי' הדיין בד"ת הנ"ל בגלגול
הקדום, ונענש על שהעמיד דבריו על דין תורה. שאם רואה
הדיין שבא לפניו דין מרומה צריך לטכס עצה ולעשות פשר.

...
וסיים הבעש"ט, שעל כוונה זו הסמיך הזוה"ק ענין הגלגולים
אל הפסוק "ואלה המשפטים", כמבואר שם בריש הפרשה
וז"ל: ואלה המשפטים וגו' אלין אינון סדרין דגלגולא, דינין
דנשמתין דאתדנו כל חד וחד לקבל עונשי'. הכוונה הוא, ליישב
מה שלפעמים יוצא פסק בדין תורה שאינו מובן בעיני הבריות
ונראה כעוות הדין, אמנם ע"י סידרין דגלגולא נתקן ונסדר הכל
(עיין בספה"ק דגל מחנה אפרים ריש פרשת משפטים שרמז על ענין זה).

...
ובזה יש לפרש הפסוק הנ"ל, משפטי ד' אמת צדקו יחדיו,
כלומר שמשפטי ד' אמת וצדק המה, ואע"פ שכל מעשה בפני
עצמה נראית כפליאה ותמיהה על משפטי ד', אבל האמת צדקו
יחדיו, כלומר הצדק של המשפט מתגלה כשיודעים שתי
המעשיות יחדיו, להגיד כי ישר ד' ולא עולתה בו. לקוח מהספר
"קדושת ציון" (בשם האדמו"ר בן ציון הלברשטאם מבאבוב הי"ד) 
...
שאלות ותשובות דומות.
1) 
למה האישה באה לעולם? ממש ביזיון !!!
2) חזרה בתשובה - כולם חושבים שאני משוגע.
3) חברה שלי הגיעה למסקנה שהדת לא הגיונית
4) כפרתי בהשם עשיתי את כל הטעויות ואני מתנצלת
5) חזרתי בשאלה ואני מתלבטת, חתונה אזרחית או דתית?
6) אם הייתי מכירה את האתר הזה קודם לא הייתי בוכה כל כך
...
לסיכום: ככל שלומדים יותר , מחכימים יותר , ומבינים יותר עד
כמה אנחנו לא יודעים שום דבר וכל מה שקורה איתנו קורה לנו
בהשגחה מופלאה , אין דבר כזה מקרה , מקרה אותיות רק מה'
או אותיות ה' רקם. כל מה שקורה עם האדם ידוע מראש והכל
קורה לטובתנו גם אם אנחנו לא ממש מבינים ולא ממש נח לנו
בדבר. עלינו לזכור שלושה דברים. א) ה' יתברך אוהב אותנו
ב) כל מה שהוא עושה לטובתנו הוא עושה ג) אין חכם ממנו
בכל העולמות כולם. "הנוטע אוזן הלא ישמע , היוצר עין הלא
יביט היוסר גויים הלא יוכיח , המלמד אדם דעת" דהיינו אם 
לנו יש אוזניים , סימן שמי ששם לנו אוזניים גם שומע , אם
יש לנו עיניים , סימן שמי שברא לנו את העיניים גם הוא רואה
ואם יש בנו מעט דעת , סימן שמי שנטע בנו את הדעת , גם לו
יש דעת והרבה יותר מאיתנו , אז בואי נסמוך עליו ולא נתחצף
ולא נתגאה. כי "תועבת ה' כל גבה לב" מי שיש בו גאווה לא
יכול להבין גרגיר מדברי חז"ל. כיון שהרגשתי שיש בך ענווה
ועשית תשובה , בחרתי לכתוב לך את הדברים האלה ואני
מתפלל לה' יתברך שיפתח את לבך להבין. בהצלחה צדיקה.
...
נ.ב - אם את רוצה להצליח לשרוד את המציאות הקשה של
הדור שלנו את מוזמנת להירשם לקבוצות הווטסאפ שלנו ואנו
נדאג שישלחו לך מדי יום מסר יומי מחזק שנשלח לאלפי בני
נוער ושומר עליהם מבלבולי העולם הזה. את לא חייבת רק 
אם את רוצה , אם כן תלחצי על הקישור המצורף ותירשמי.
...


...
  
  
 
...


 




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

ביום שלישי יהיה שיעור?


שאלה:(01/04/2018)

ביום שלישי הקרוב השיעור המרכזי יתקיים?


תשובה:(הרב רביד נגר)

השיעור המרכזי לא מתקיים , אבל יתקיים שיעור לא רחוק משם
ברחוב יצחק משקה 3 , בבית חב"ד , כינוס של תורה , כולם מוזמנים
...

...

תגיות:



שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אני לא מצליחה להתגבר על הניסיון אשמח לעצה


שאלה:(01/04/2018)

שלום הרב , אני בת סמינר חרדית , לצערי נפלתי בנגיעות אסורות וראיתי סרטים
אסורים , אני ממש חוששת כי עכשיו אני בשיא תקופת השידוכים , מה יהיה עלי?
הרב יכול לתת לי עצה , אני עושה מעשים אסורים ולא מצליחה להתגבר על זה
אני רוצה להקים בית חרדי כשר , מה עלי לעשות?


תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה.
א) יש לנו תורה ובתורה כתוב שזה אסור, כאן הכל מתחיל ונגמר
ב) נטייה מינית אסורה , היא נגד הטבע (עובדה שאי אפשר להתרבות כך)
ג) אסור לזלזל באנשים כאלה , להיפך הם זקוקים לעזרה והכוונה
ד) הרבה פעמים כתוצאה מחשיפה אסורה , המחשבה נפגמת
ה) מחשבה מייצרת מציאות , כך מובא בשם רבי נחמן.

"אדם נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיו" , אם נחשוב בקדושה
וטהרה , נהיה קדושים וטהורים , כיון שלצערנו הרב בדור הקשה
שבו אנו מצויים , הכל מלא ניסיונות , תאוות , והחשיפה מוגברת
קשה מאוד לשמור על שפיות רוחנית וזה מה שגורם לעשרות או
מאות בני נוער לפתח בעיות בזהות המינית. חל טשטוש מוחלט
של טוב ורע , טהור וטמא, מותר ואסור, חזרנו לתקופה של דור
המבול , למזלנו הקב"ה הבטיח שלא יביא עלינו שוב מבול, אבל
יש לנו אחריות על הדור הבא ולכן עלינו להרבות בתפילות כדי
שנזכה שגדולי ישראל יורו לנו את הדרך בה נלך. 

למה זה קורה?
לצערנו הרב , העולם החופשי מנסה לגרום לבני הנוער שוב ושוב
להאמין שזה נורמלי לחלוטין להימשך לבני אותו המין , בניגוד לכל
מה שציוונו ה' בתורה ובניגוד לטבע העולם. אין ספק שמדובר 
בניסיון קשה , אבל הכל תלוי בדרך שבה בוחר האדם להוליך את
עצמו: "בדרך שבה אדם רוצה ללכת, בה מוליכין אותו" , אם תרצי
ללכת בדרך טובה וישרה , אני מאמין באמונה שלימה שתצליחי
אגב , אם ממש קשה לך למרות הכל , אפשר תמיד לקבל עצות
מאנשי מקצוע יראי שמים בתחום. (יש יועצים נפלאים בתחום)

לא יכול להיות שנולדתי כך?
אני רוצה לשאול אותך שאלה , האם יכול להיות שאדם יטען
שהוא נולד עם מידות מגונות ובגלל זה מותר לו לעשות מעשים
שאינם הגונים? ודאי שלא! אדם לא יכול לטעון נולדתי גנב אז
מותר לי לגנוב , או נולדתי עם משיכה לבעלי חיים אז... הרי
ברור לכל בר דעת שגם אם יש יצר צריך להתגבר עליו וגם אם
זה ממש קשה יש טבע וכל מה שחורג מגדר הטבע אינו טבעי.
אם גנב יטען בפני שוטר שהוא נולד גנב , השוטר ירחם עליו 
וישלח אותו לקורס שיועיל לו להתגבר על יצר הגניבה. לכל
אדם יש מידות לתקן , כשם שגנב צריך להתגבר על יצרו, כך
אדם שנולד בעל חשק לא טבעי (שהרי אי אפשר להתרבות כך, זה נגד
הטבע, נגד הבריאה, נגד ההיגיון האנושי ונגד התורה, אבל אפשר לטפל בזה)

לדעתי אנשים שסובלים בעיות בנטייה המינית הם אנשים 
מקסימים שפשוט זקוקים לעזרה טיפול והמון חום ואהבה.
אני לא בעד מצעדי גאווה ותועבה , אבל אני בעד הבנה
הכלה ועזרה. הם אנשים כמונו , שפשוט זקוקים לעזרה.
קשה מאוד להתגבר על זה , אני עזרתי לכמה נערים כאלה
ובסופו של דבר חלקם הצליחו להקים בית כשר ונאמן בישראל
צריך הרבה אמונה , הרבה תפילות , והרבה קדושה וטהרה.

התייחסות נקודתית.
א) ה' אוהב אותך מאוד, אל תתני ליצר לבלבל אותך.
ב) את נמשכת לבנות מתוך סקרנות ולא מתוך טבעך האנושי
ג) את נמשכת גם לבנים ואת תתחתני ותזכי להקים בית כשר
ד) לצערנו, בדור האחרון כתוצאה מגירויים רבים , המצב קשה.

מה צריך לעשות כדי להצליח?
1) הכל תלוי בראש , שמרי על מחשבותיך וקדשי אותן.
2) אחרי המעשים נמשכים הלבבות , תעשי מעשים טובים.
3) תקפידי על מג"ע א"ש (שמעתי שזה מתקן את סוד המגע)

הערה: אל תיכנסי ללחץ מכל טעות שאת עושה , זו עצת היצר 
לגרום לך ליפול לייאוש , לעצבות , לדכדוך ומרה שחורה ומשם
הכי קל לרסק אותך ולגרום לך לחשוב שבורא עולם לא אוהב 
אותך ולא חפץ בקרבתך. זו הסיבה שפתחתי את התגובה שלי
בזה שה' אוהב אותך. ועל כל פשעים תכסה אהבה , אל תדאגי.

שאלות ותשובות דומות.
1) מה דעת הרב בעניין זה ששני אבות יאמצו ילדים?
2) אני נמשכת גם לגברים וגם לנשים ואני דיי מבולבלת
3) ראיתי את התכנית של אמנון לוי על חרדים והזדעזעתי
4) אני הומו גאה וככה א-לוהים ברא אותי , מה תגיד על זה?

לסיכום: רבי נחמן מברסלב אומר שהשורש לכל האהבות היא
אהבת ה' וכשזו חסרה , האדם מנסה להשלים אותה עם המון
תאוות נפולות ולא בריאות ולא נכונות , כשתתחזקי באהבת ה'
אני מבטיח לך שהכל יבוא על מקומו בשלום. תראי כמה שיותר
שיעורים וזה יועיל לך מאוד להתגבר על הניסיונות הלא פשוטים

נ.ב - עכשיו פסח , גילו חכמים שאכילת מצה מטהרת את האדם
כמו אכילת המן ומסלקת ממנו את כל התאוות האסורות. רבי 
נחמן מביא שכל אכילה מעוררת באדם חשקים ותאוות , למעט
אכילה של שבת ואכילה כשרה של פסח. נצלי את חול המועד
לתפילות , לאכילה כשרה ותרחיקי את עצמך מניסיונות מיותרים
איך? תעסיקי את עצמך , אל תהיי זמן רב בבטלה , כי הבטלה
מביאה לידי שעמום , והשעמום מביא לידי חטא. (בבא קמא צז.)
...
  
  
...
 




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אני ובעלי לא מסתדרים וכל הזמן רבים זה בלתי נסבל


שאלה:(01/04/2018)

שלום לרב, לפני כחצי שנה התחתנתי, לפני החתונה היינו רבים הרבה
ולא כל כך מסתדרים, עכשיו אחרי החתונה הריבים קשים יותר ואנחנו
פשוט לא מסתדרים, אני מודעת לכך שגם אני לא קלה אבל הוא?
כל הזמן רק חושב שמרמים אותו, שמשקרים לו, התפללתי רבות לזיוג
ואיני מבינה איך זו התוצאה, הוא פשוט מוזר בדעות שלו, ובהרבה
מקרים אחרים,שנינו חושבים שאנחנו מוזרים הוא עלי ואני עליו, כל
מה שנראה לי הגיוני לו זה נראה מוזר, כל מה שנראה לו הגיוני לי זה
נראה הזוי, איך מסתדרים עם זה? 


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
אל חשש , הכל יהיה בסדר , אתם בסך הכל צריכים הדרכה
כשם שאי אפשר לטוס במטוס בלי לעבור קורס טייס , כך בלי
לעשות קורס בזוגיות אי אפשר להקים בית. לבנות בית בישראל
הרבה יותר מורכב וקשה מלהטיס מטוס. חייבים הכוונה והדרכה

איך עושים את זה?
א) צריך לשים את הזוגיות בראש סדרי העדיפויות
ב) צריך להיות רציניים ולפנות לזה זמן ופשוט ללמוד
ג) כשלב ראשון אצרף לכם סרטונים מחזקים שלנו בנושא
ד) אם זה לא יעזור , אכוון אתכם ליועץ זוגי מקסים שיעזור

לסיכום: אני באופן אישי מאמין , שמי שבאמת רוצה להצליח
משקיע ומוסר נפש , אם אתם תעזרו לעצמכם אז יועץ נישואין
יוסיף לכם המון ידע וחכמה ותהיה לכם זוגיות נפלאה , אבל 
אם אתם לא תעזרו לעצמכם ולא תפנו זמן , אף אחד לא 
יעזור לכם והבית עלול להתפרק. אתם חייבים את זה
לעצמכם. המון הצלחה ובשורות טובות. 
...
  
  
  
  
  
  
  
  
...
 




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אני נערה בת 16 מרחובות ואשמח להגיע לשיעורים


שאלה:(01/04/2018)

שלום רב, אני נערה המתגוררת ברחובות ושמעתי רבות עח אודותייך
ועל שיעורי התורה שלך עכשיו משלומי שבצפון ומאוד סיקרן אותי
(אני חילונית אבל מאוד מתעניינת בדת) ואשמח להגיע עם עוד חברה
בת גילי (16) אשמח שתאמר לי מתי יש שיעורים שנוכל להגיע אליהם
והיכן. חג שמח שיהיה :)


תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה , את מוזמנת לשיעורים בשמחה רבה , השיעורים 
מתקיימים בימי שלישי ברחוב דרך יבנה 32 , ביום שלישי הקרוב
לא יתקיים שיעור כי בחול המועד אנחנו נוהגים להיות עם המשפחה
ולטייל. ביום שלישי בעוד שבועיים תוכלי להגיע. 

בנוסף , בימי ראשון וחמישי מתקיימים שיעורים במדרשה שלנו
יש לנו מדרשה ברחובות ברחוב מנשה קפרא 7 , בשעה 21:00
את מוזמנת להגיע עם חברות.

לסיכום: שיהיה לכם חג שמח וכשר , ותמסרו דרישת שלום 
למשפחות הנפלאות שם בשלומי , ה' ישמור אתכם ויזכה את
כולנו לראות בגאולה השלימה ברחמים ממש מהרה אמן.
...
 
  
  
...
נ.ב - אם את רוצה לקבל מאיתנו סרטון קצר ומחזק כל יום
את יכולה לשלוח הודעה למספר: 054-2366227 ויצרפו אותך
לקבוצות (לא מדברים בקבוצות רק מקבלים סרטון מחזק) חג שמח.
...

...





שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

תפילין - מה דין תפילין בחול המועד? עכשיו קמתי.


שאלה:(01/04/2018)

הרב עכשיו קמתי ואני לא יודע אם צריך להניח תפילין היום או לא.


תשובה:(הרב רביד נגר)

בוקר טוב נסיך , לא מניחים תפילין בחול המועד נשמה.

הרחבה קצרה בנושא במידה ותהיה מעוניין להבין מהיכן המקור לדין זה...
לדעת השו"ע - אין מניחים תפילין בחוה"מ משום שהמועד נקרא אות כמו שבת.
לדעת הרשב"א - איסור מלאכה בחול המועד הוא מהתורה וחוה"מ נקרא אות
לדעת הריטב"א - רק על שבת נאמר "אות היא ביני וביניכם".
לדעת הרמ"א - חול המועד חייב בתפילין, שאינו קרוי אות.
לדעת הגר"א - שלא מניחים תפילין בחול המועד.  (מעשה רב, קעד.)
לדעת הרא"ש - שבת ויום טוב הם אות מפני שהם אסורים במלאכה
שאלה דומה - האם צריך להניח תפילין בחול המועד ואם לא מדוע?

לסיכום: השו"ע (סימן לא' סעיף ב') פוסק שאין מניחים תפילין במועד,
הרמ"א פוסק שהמנהג להניח ולברך עליהם, אבל אין מברכים עליהם בקול
בבית כנסת כבשאר השנה. המשנה ברורה (סק"ח) פוסק שיניח תפילין ללא ברכה
שגם הגר"א אומר שאין לפסק הרמ"א עיקר בש"ס. המנהג הרווח בקהילות אשכנז
בארץ ישראל שלא להניח תפילין, כפסק הגר"א וספרדים לא מניחים תפילין בחוה"מ.


 




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אישתי ואמא שלי לא מסתדרות מה עלי לעשות?


שאלה:(30/03/2018)

בס"ד
שלום לרב מזכה הרבים ב"ה.
אני בחור נשוי שכבר כמה שנים בתהליך של חזרה בתשובה.
קובע עיתים ועובד ב"ה. יש לי אישה מקסימה וילדה בת שנתיים נסיכה.
אישתי לאחרונה חווה חסימות בכל תחום שהיא פונה. ז"א הכל לא הולך.
אפילו ההריון שהיא מנסה להיכנס כושל ועוד יותר מדכא אותה.
 
נציין שהיא שומרת על צניעות וטהרה מקפידה בכל נושאי ההלכה.
שולחת אותי ללמוד תורה. ועוד דבר בשנה האחרונה חלה היתדרדרות
ביחסים שלה עם אמא שלי, הן ממש הפכו לאויבות ועוקצות אחת את
השניה. אישתי מאוד מתאפקת ומנסה לכבד. אבל היא כבר ממש על
סף יאוש. אני מנסה לחזק אותה במדרשים וסיפורי חיזוק. איך
אפשר לגרום לה לאושר? ולאהוב שוב את הקב"ה?


תשובה:(הרב רביד נגר)

אח יקר.
א) אשריך שזכית לעשות תשובה ולקבוע עיתים לתורה.
ב) החסימות של אשתך קשורות באופן ישיר למעשים שלה.
ג) אשתך צריכה להאמין יותר בעצמה ולא ליפול לעצבויות.
ד) המצב עם החמה , לא ממש מסייע להעצמת הבטחון.

עצות טובות.
1) אם יש לכם אפשרות לגור רחוק מעט מההורים עדיף.
2) תעצים את אשתך , תחמיא לה יותר , תעודד אותה מאד.
3) תכניס לה לראש שהיא טובה , מוצלחת , מיוחדת וכיוצב'
4) תראה לה שהיא הדבר שהכי חשוב לך בחיים, באמת.

לסיכום: הסיטואציה שאתה מעלה מזכירה לי מקרים רבים
שבהם נתקלתי כשהגבר לא נתן לאשתו מספיק תשומת לב
הוא לא הראה לה שהיא במקום הראשון אצלו. וזה מה שגרם
למאבקי הכח בינה לבין חמותה. (לפעמים קשה מאוד לפייס חמות וכלה)

נ.ב - הדרך הטובה ביותר לחזק אותה היא לעודד את רוחה
ללכת איתה לטיול \ בילוי \ אכילה , פעם בשבוע לפחות, 
אחרת אם שום סיכוי להציל את הבית. בהצלחה נשמה.




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

הבת שלי רק בת 14 והיא מאוהבת בחבר של הבן שלי


שאלה:(30/03/2018)

ביתי בת 14 אמרה לי שהיא מאוהבת בחבר של הבן שלי.
אין ביניהם שום קשר חברי. אבקש את התיעצותך תודה.


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) זה מצויין שהבת שלך מרגישה בטוחה כדי לשתף אותך.
ב) לצערי בנות לא באמת יודעות מהי אהבה אמיתית בגיל כזה.
ג) אני מציע שתשוחחי איתה על הנושא , שיחה מלב אל לב.
ד) זה נורמלי "להתאהב" , אבל לכל דבר יש זמן מתאים.
ה) נסי לשקף לה את המצב ולשאול שאלות מאתגרות.

תעמידי אותה במקומך.
תשאלי אותה , אם לך הייתה בת צעירה בגיל 11 או 12
והיא הייתה אומרת לך שהיא מאוהבת בבחור בוגר, האם
היית מאשרת לה לצאת איתו? להיפגש איתו? להיות חברה
שלו בגיל כזה? כשעדיין אין לה מושג מהי אהבה , מהו גבר
מהם הסכנות? מהן ההשלכות של טעות בגיל הזה וכיוצב'.

אין חכם כבעל הניסיון.
תספרי לה סיפור אמיתי שקרה , הייתה נערה צעירה 
שחשבה שהיא חכמה יותר מכולם , היא הכירה בחור
ויצאה איתו בסתר , כי היה לה ברור שהמשפחה לא
תאשר זאת , הם יצאו ובילו ונהנו , מהר מאוד מבלי
לשים לב היא נכנסה להיריון , הוא הסביר לה שהיא
חייבת לעשות הפלה , לקחת כדורים , אבל היא לא
רצתה כי היא הבינה שהפלה היא "רצח" , בסופו של 
דבר היא ילדה ילד בגיל 17 , הבחור לא היה מוכן
בשום פנים ואופן להתחתן איתה ועד היום היא רווקה
בת 28 , בחורים דתיים נרתעים מלצאת איתה בגלל
זה וזה ממש מעכב אותה , הבת שלה כבר בת 11
והיא ממש צעירה , לא חבל? יש עוד המון סיפורים
אבל המסר חייב להיות ברור: "על טעויות משלמים".

מקרה נוסף.
הייתה נערה צעירה , שפרקה עול , יצאה לבלות
יצאה עם בנים , אחד הבנים שהיה נראה ממש טוב
הכניס אותה להיריון , הוא גרם לה לעשן , לשתות
ולהתאהב בו , הוא היה אלים , מסוכן וחסר אחריות
בסופו של דבר הם נאלצו להתחתן כי ההורים שלה
לא רצו שהיא תהיה עם ילד ללא נישואים , כמובן
שזה לא היה פשוט , הם התחתנו , אחרי החתונה
היא גילתה שיש לו חובות של 300,000 ש"ח וזה
עוד כלום , יש לו הלוואות , הוא הסתבך עם השוק
השחור , יש לו תיקים במשטרה , בקיצור סלט אחד
גדול. היום הם נשואים עם ילד והרבה חובות. אם 
היא הייתה מצליחה לשלוט בעצמה ולהתגבר על
היצרים שלה , היום היא הייתה יכולה להיות נשואה
לבחור הגון , ירא שמים , ללא חובות , ממשפחה
טובה וכיוצב'. לא חבל? "החיפזון מהשטן". 

תסבירי לה שבגיל הזה חשוב שתתרכז בלימודים ולא תתפתה
לחפש "הרפתקאות" , בנות רבות מכניסות את עצמן לניסיונות
בגיל הזה ואח"כ מצטערות על זה מאוד , ודי לחכימא ברמיזא.

לסיכום: אם היא הייתה בגיל המתאים , אין שום בעיה שתכיר
את חבר של אח שלה , להיפך , אם אח שלה סומך עליו ומכיר
אותו לפעמים זה עדיף מאדם זר. מצד שני היא ממש צעירה
וקשר בגיל כזה לא ממש מוביל לחתונה והוא גורר המון הרהורי
עבירה וניסיונות שעשויים להוביל לביזיונות , חבל. 

נ.ב - אל תציגי עמדה נוקשה ותוקפנית , דברי איתה מלב אל 
לב. דברי אל השכל שלה היא חכמה. נסי להסביר לה דברים
על סמך הניסיון שלך ולא בגלל שהתורה אמרה ש-"אסור".
אל תגרמי לה להרגיש שהתורה הורסת לה את החיים, להיפך
תסבירי לה שכשם שלא שייך לאכול פרי בעודו "בוסר" כך לא
שייך להתחיל קשר בגיל כזה , כשעדיין לא מבינים מהי אהבה
ומהי משמעות החיים. לכל גיל יש סדרי עדיפות. בהצלחה.
...
  
  
  
...




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

לי ולאשתי קשה לשמור על הטהרה מה אפשר לעשות?


שאלה:(30/03/2018)

אני ואשתי נשואים טריים ומאוד קשה לנו לשמור נגיעה בנידה ובנקיים.
מה עלינו לעשות ואיך לתקן טעויות אם נפלנו בזמן האיסור? תודה.


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) המון מזל טוב , שתזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
ב) במקום שבו אדם נופל שם הוא צריך לתקן , תשובת המשקל.
ג) תלמדו היטב את דיני ההרחקות ותקפידו בזה כראוי ותצליחו.
ד) אין פתרון קסם , שניכם צריכים עבודת המידות ורצינות.
ה) כדי להצליח , תקפידו ללכת לשיעורי תורה ולהתחזק.

מסופר על אדם שהיה נוהג למכור חבילות של שקיות , בכל
שקית היו 100 שקיות , פעם אחת אשתו אמרה לו שבמקום
לשים 100 שקיות שישים 90 , וכך הוא עשה , עד שאחרי 
תקופה הוא שם 85 שקיות ואף אחד לא שם לב ולא ספר.
אחרי כמה שנים הבחור חזר בתשובה והבין שעשה מעשה
חמור של גזל, הוא הלך לרב ושאל מה התיקון שלו? הרב
ענה, מהיום תשים בכל חבילה 115 שקיות וכך תתקן בע"ה
הוא עשה זאת והעסק שלו פרח. פעם מישהו החליט לספור
את השקיות וכשהוא גילה שיש יותר שקיות הוא פרסם את
הדבר ומאז אנשים רבים קנו חבילות של שקיות. מסקנה
במקום שבו אדם פוגם שם הוא מתקן.

לסיכום: כדי להצליח להתגבר על ניסיונות צריך לקיים את
דברי חז"ל , לא לחינם ציווה עלינו ה' להתאפק , לשמור
שבת , לשמור נגיעה , לשמור עיניים , לשמור ברית 
לשמור שש שעות בין בשר לחלב ועוד. כל החוקים הנ"ל
נועדו כדי לחנך אותנו להיות אנשים מאופקים וטובים יותר

נ.ב - אם תקפידו לשמור על ההלכות , תצליחו גם בזה
אני מברך אתכם שתזכו לילדים כשרים וטהורים. שמעתי
פעם מהרב יורם שמי ששומר טהרה , זוכה לילדים טובים
ומתוקנים ואם ח"ו הוא פוגם בזה , זה משפיע על הילדים
אם לכם קשה , לפחות תשתדלו בשביל הילדים שלכם.
...
  
...




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

מיואשת מהרווקות ! אני לא מאמינה שאמצא את זיווגי


שאלה:(30/03/2018)

שלום כבוד הרב, האם אתה מקבל נשים? הייתי רוצה להתייעץ ולקבל ברכה.
אני רווקה בת 42 וממש עצובה ומיואשת מהחיים. אני ברוך ה' עובדת. בשנה
האחרונה התחזקתי ואני שומרת שבת. מרוב שאני מיואשת אני כבר לא
מאמינה שאמצא זיווג משורש נשמתי. עברתי כל כך הרבה בחיים. מה עלי
לעשות? (נשלח מאפליקציית אורלנוער)


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) הצטערתי לשמוע שכ"כ הרבה שנים את לבד. כאב לי.
ב) אני מברך אותך שתזכי להקים בית כשר ונאמן בישראל.
ג) העובדה שאת שומרת שבת יכולה להועיל בזה מאוד לדעתי.
ד) תקדשי את עצמך ותצאי להיכרויות לא חסר גברים בישראל.
ה) החכמה היא לא את מי למצוא , אלא איפה ואיך לחפש נכון.
ו) רבי נחמן לימד אותנו שאין ייאוש בעולם כלל, את תצליחי

לסיכום: תגידי לעצמך כל בוקר, אני מאמינה באמונה שלימה
שאמצא את זיווגי ואזכה להביא לעולם ילדים כשרים וטהורים
ואין לי ספק שתתחתני בקרוב ממש.

נ.ב - היאוש , העצבות והמרה השחורה הם אלה שגורמים
לך ליפול ברוחך, מחשבה מייצרת מציאות , תחשבי טוב
ותאמיני ויהיה טוב בע"ה. אשריך שזכית לשמור שבת
בזכות זה תקבלי זיווג מ-"גנזי המלך" ודאי. אמן.
...
  
  
...




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

איך מכשירים סילונית לפסח?


שאלה:(30/03/2018)

האם אפשר להכשיר מכשיר סילונית לפסח?הכיצד?


תשובה:(הרב רביד נגר)

בוודאי , כשמכשירים כלים יש לנו כלל: "כבולעו כך פולטו", 
וכיון שמכשיר זה פועל רק ע"י מים פושרים , אין צורך בהגעלה
ולכן מספיקה שטיפה והדחה טובה. מי שרוצה להחמירו להגעיל
תבוא עליו הברכה. בשורות טובות. 




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

לצאת עם אשה שהייתה עם גבר לפני הנישואין?


שאלה:(30/03/2018)

שלום, הכרתי מישהי והיא מצאה חן בעיני ובמפגש השני שלנו שאלתי
אותה עם היא הייתה עם גבר אחר אם היא שמרה על עצמה היא אמרה
שלא שהיא הייתה רק עם גבר אחד השאלה שלי מה ההלכה אומרת
לגבי זה מותר אסור כי אני בתסביכים למה היא מאוד מצאה חן בעיני


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) אני שמח לשמוע שמצאת מישהי שמצאה חן בעיניך.
ב) אם היא בעלת תשובה אינך צריך להתייחס לעבר שלה.
ג) בעלי תשובה מקבלים נשמה חדשה ממש ומעלתם עצומה.
ד) אני חושב ששאלת שלא כהוגן , ואין זה מדרכי צניעות כלל.
ה) אין מזכירים לאדם חטאיו הראשונים , הבכת אותה מאוד.
ו) אשה אחרת , לא הייתה עונה לך , כיון שזה לא צניעות.

לסיכום: אתה לא צריך להיות בתסביכים , אם היא בעלת 
תשובה כבר כמה שנים ויש לה יראת שמים , אל תהסס.
אולם, מהתגובה שלה ניכר שגם היא מדברת בפתיחות
ולכן סביר להניח שהיא עדיין מתחזקת ולא בתשובה ממש.

נ.ב - אני תמיד אומר לתלמידים שלי , מה שאתה , זה מה
שתקבל , אלא אם כן מדובר באדם שממש עשה תשובה על
חטאי העבר. בשורות טובות והמשך גלישה נעימה. 
...
  
...
 




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

התייעצות לגבי שם שאני מאוד רוצה לבת שלי.


שאלה:(30/03/2018)

שלום וערב טוב, בעזרת השם אני צפויה ללדת בסוף יוני
והייתי רוצה להתייעץ בקשר לשם ארייה לבת. האם כדי
להוסיף י לשם או א ארייה או אריאה. תודה רבה לרב.


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) היריון תקין ולידה קלה וטבעית בע"ה.
ב) השם ארייה , או אריאה אינו מומלץ כלל.
ג) תוספת "יה" ללא מקור מקראי לא מומלצת.
ד) אין שום אזכור של השם הנ"ל ואינו מומלץ כלל.

לסיכום: אני מבין את המשמעות , אבל זה לא רצון ה'
ומי שבקיא בסוד השמות יודע שלא שייך להיקרא כך.

נ.ב - לא חסרים שמות יהודים בעלי משמעות ברורה
אגב , לבת עדיף וחשוב לתת שם נקבי ולא שם זכרי.
ארי - הוא זכרי. גם אם תוסיפי לו בסופו "י-ה". 
...
   
...




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

מכורה לשבבניקים ! איך אפשר להפסיק לראות את זה?


שאלה:(30/03/2018)

שלום הרב, לפני בערך חצי שנה יצאה סדרה של "שבאבניקים"
אני תמיד ידעתי שזה לא טוב לראות את זה כי הם כאילו צוחקים
על החרדים, אבל באמת לא ראיתי, יש לי חברות די טובות שהיו
רואות וכל הזמן הייתי משכנעת אותם לא לראות, שיראו דברים
אחרים, וב"ה הם יצאו מזה:) והיום פתחתי את המחשב ונכנסתי
לגוגל- וזה ישר נתן לי שבאבניקים, אף אחד לא היה בבית, ויכולתי
לראות בשקט, ובאמת אפאחד לא יודע שראיתי פרק שלם (!)
אבל אני מרגישה רע עם עצמי:( אני מצד אחד רוצה לראות את
כל שאר הפרקים כי מעניין אותי מה יש אבל מצד שני אני יודעת
שזה לא עושה לי טוב לנשמה, ואני לא יכולה להתמודד עם זה
ועם הנסיונות. מה לעשות????


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) כל הכבוד שיש לך מודעות לעצמך ואת יודעת שזה לא בסדר.
ב) הבעיה שלך היא היכולת לדחות סיפוקים, לא רק "השבבניקים".
ג) אני חושב שאת צריכה להרגיל את עצמך לאיפוק , זה יועיל מאד.
ד) אני חושב שאת בחורה חכמה, שפשוט קצת קשה לה זה הכל.

לסיכום: כל בני הנוער שלנו נאלצים להתמודד מדי יום עם ניסיונות
נכון שזה לא קל (אפילו לא קל בכלל) אבל בסופו של דבר רוב בני
הנוער מתחתנים ומקימים בתים כשרים ונאמנים. בקרוב אצלך.

נ.ב - צפי בקטעים הבאים , זה יועיל לך מאוד צדיקה.
...
  
  
... 
...




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

איפה אפשר למצוא סרטונים יפים של הרב לפסח?


שאלה:(29/03/2018)

איפה אפשר לראות סרטונים מחזקים של הרב לפסח?
והאם זה בסדר מבחינת הרב שאפרסם את הסרטונים?


תשובה:(הרב רביד נגר)

בשמחה רבה צדיק , תפרסם כמה שתרצה ולמי שתרצה , חג שמח.
...
  
   
   
  
  
   
  
...
 




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

האם זה נכון שבושם צריך הכשר לפסח? מה לגבי סבון?


שאלה:(28/03/2018)

שלום הרב האם בושם או סבון צריך להיות כשר?


תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה, סבון לא צריך הכשר לפסח , גם בושם לא.
אולם , כיון שבחלק מהבשמים יש אלכוהול שחלקו מופק
מחיטה הבושם הוא חמץ , אך כיון שחמץ זה פסול ואינו
ראוי לאכילת כלב, אין עם זה שום בעיה. אין צורך להחמיר.

לצפייה בקטעים החדשים של הרב רביד כנסו: "סרטונים"
להצטרפות לקבוצות הווטסאפ של הרב כנסו: "ווטסאפ"

לסיכום: לכתחילה מי שקונה בשמים או חומרי ניקיון וסיכה
ויש לו אפשרות לרכוש את אותם מוצרים באותו מחיר, עם
כשרות לפסח , תבוא עליו הברכה, אם לא אין צורך להחמיר.
...
   
  
  
...

....




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

לפעמים נמאס לי מהכל ובא לי לחזור בשאלה


שאלה:(19/03/2018)

שלום וברכה אני נמצאת בתהליך של תשובה כבר 4 שנים בערך
ובשנה האחרונה אני מרגישה שאין לי כבר כוחות להיתמודד עם
כול הנסיונות שהקדוש ברוך הוא נותן ואני רק רוצה להרים ידיים
ולוותר אני מרגישה שלפעמים אני פשוט מפחדת לחזור בשאלה
פתאום ממה שאנשים יגידו ולפעמים אני בוכה הרבה שה' יחזק
אותי ויתן לי כוח להיתמודד עם הכול אני סה"כ רוצה לעבוד את
ה' בלי להרגיש שאני נחנקת או סובלת או מסכנה וחלילה שלא
תחשוב שאני לא אוהבת את התורה התורה היא הדבר הכי טוב
שקרה לי בחיים פשוט אני לא יודעת איך להיתמודד עם כול
התיק הזה של החזרה בתשובה?

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה.
א) קשה באימונים קל בקרב , הניסיונות רק מחשלים אותנו
ב) כדי לקבל שכר צריך להילחם ולהתאמץ: "יגעת ומצאת תאמין".
ג) הרבה אנשים לא זכו לחזור בתשובה את זכית , אל תפספסי.
ד) הערב יש לי הרצאהבנושא התמודדות עם ניסיונות:"לחצי כאן"

עצה טובה: כשקשה לאדם , סימן שהוא במבחן , שה' מנסה אותו
אם כל פעם שיהיה לנו קשה נוותר ונחפש לברוח מהתמודדות, לא
נגיע לשום מקום. נסי לחשוב שאת מתחתנת ומקימה בית , ובעלך
מחליט לפרק את הבית כי אין לו כח להתמודד עם הכעסים שלך , 
איך תרגישי אם בעלך יגיד לך , אני לא יכול את חונקת אותי , את 
גורמת לי לסבול , אני מרגיש מסכן. האם תעדיפי לנסות לתקן את
המצב או שתמהרי להתגרש? החיים רצופי ניסיונות , מי שמנסה
לברוח מהניסיון , הניסיון יבוא לו מכיון אחר , אי אפשר לברוח
מהמזל. החכמה היא להתמודד. 

לסיכום: הדרך היחידה להצליח להתמודד עם ניסיונות היא להיות
חלק מקבוצה , לא להתמודד לבד , "גדול כח החבורה להחליש
הניסיון" , נסי להשתייך למסגרת , נסי להרבות בתפילות ותהילים
ואין לי ספק שתזכי להצליח ולעלות מעלה מעלה. 

נ.ב - ילד אחד מצא גולם , הוא כ"כ רצה לפתוח אותו כדי לעזור
לפרפר לצאת , אבל אביו אמר לו , אל תפתח ואל תעזור לו , תן
לו לצאת בזמן שלו , כשיהיה חזק ומחושל דיו. הילד לא שמע 
ופתח פתח קטן בגולם כדי לעזור לפרפר לצאת , הפרפר יצא
עף גבוה גבוה ומהר מאוד נחת ומת. הילד בכה , אבל אז אבא
בא והסביר , לפעמים נראה לנו שאנחנו עוזרים , כשבאמת אנו
מקלקלים, ה' ברא את הגולם בצורה כזאת שרק כשהפרפר 
יהיה חזק דיו לפרוץ את הגולם , זה סימן שהוא מוכן לעולם
הגדול. כך בחיים , ה' מחשל אותנו , כדי שנהיה מוכנים לחיים.
...
  
  
...

תגיות: לחזור בשאלה



שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

האם כדאי לצאת


שאלה:(19/03/2018)

לכבוד הרב שלום וברכה, רציתי לשאול האם כבחור ישיבה
פתוח (גיל 28) כדאי לצאת עם בחורה אמריקאית שהתחזקה
ונראה שיש התאמה בכמה עניינים אך הוריה מסורתיים ואחיה
למיטב הבנתי עם "נטיות הפוכות" וגם התחתן ל"ע עם עוד אחד
כמותו האם שומר נפשו ירחק מהם? הנושא אישה יבדוק באחיה?
ועדיף לא לנסות כלל או שכל שהיא חזרה בתשובה והתחזקה
אם תהיה התאמה ניתן להתחתן? ומה / איך לבדוק לגביה?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
אשריך שזכית ללמוד בישיבה , אשריך לחיי העולם הבא.
באופן עקרוני , בחור ישיבה צריך להקים בית עם בת סמינר
או בת מדרשה, אבל כיון שאתה כבר בן 28 , אם הבחורה אכן
עשתה תשובה והיא משוייכת למסגרת ולרבנית כבר תקופה,
אפשר לנסות. לגבי הקשיים שהזכרת , זו כבר החלטה שלך ,
אתה צריך לחשוב עם עצמך הדק היטב שהרי ודאי שיש לזה
השלכות. 

לסיכום: לעניו"ד הבחורה שהתחזקה לא צריכה לסבול בגלל
שאח שלה בחר בחירה כזו או אחרת , וההורים שלה לא
שומרים. בדור שלנו יש מליון בעלי תשובה , אם אנחנו לא
נתחתן איתם מי יתחתן איתם? המון הצלחה בהמשך אחי.

נ.ב - לגבי המקרה של האח זה באמת לא פשוט , אבל 
אם מדובר בבחורה איכותית , אל תשלול רק בגלל זה.
אם יש לך אפשרות לצאת עם בת סמינר או בת מדרשה
ודאי שזה עדיף ממתחזקת (בלי קשר לאח שלה) 
...

  
..

תגיות:



שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

בני עקיבא - קשה לי לחשוב על לצאת מההדרכה


שאלה:(19/03/2018)

שלום הרב, קודם כל רציתי להודות לך ולרבנית המדהימה
על השיעורים המעצימים שזכיתי להגיע אליהם. אני מדריכה
בבני עקיבא, לאחרונה אני מרגישה שהחצאיות והשרוולים שלי
אולי מתארכים אבל הקשר שלי עם בנים בסניף חוצה גבולות
שהצבתי לעצמי. דיברתי על זה עם חברות שלי שאולי נפריד
את הסניף או נהפוך אותו ליותר תורני, הן הבהירו לי שהכל
טוב ככה וזה טוב קשר עם בנים, אני יודעת שלא, ואני לא
משלה את עצמי אבל החניכות חשובות לי וגם המדריכה
שאיתי שבקשה ממני ממש לא לצאת מההדרכה כשהעלתי
בפניה את ההתלבטות הזאת. מה עליי לעשות? חשוב לציין
שההורים שלי לא ישמחו בכלל אם אספר להם שיצאתי
מההדרכה בגלל זה, הם מפחדים שאתחזק "יותר מידי"
אשמח לתשובה למרות שהשאלה ארוכה כי הדבר מטריד
אותי המון זמן.

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה.
א) שמחתי לשמוע שאת מתחזקת
ב) חשוב שתציבי לעצמך גבולות ברורים
ג) קשר עם בנים זה טוב , כשגדרי הצניעות נשמרים
ד) הסביבה מאוד משפיעה , החברות עלולות לקלקל אותך
ה) סניף צריך להיות נפרד , אם הוא סניף מעורב זו בעיה

הערה: כשיש ערבוביה בין בנים לבנות (מדריכים ומדריכות)
זה גורם לשחוק וקלות ראש וכבר שמענו על המון ניסיונות
בין מדריכים למדריכות. אני לא אומר שאין מקום להקל, יש
מקום להקל כי הרי בסך הכל מעבירים שם פעילויות חינוכיות
אבל אם את רואה שזה גורם לך לירידה רוחנית , סימן שזה
הרבה מעבר ל-"רק פעילות".

לסיכום: אני באופן אישי חושב שאת צריכה לשמור על 
כבודך וצניעותך. זה לא אומר שאת חייבת לצאת משם
פשוט תשמרי על עצמך , תהיי רצינית יותר , עם ניסיון
צריכים להתמודד. הכי קל לברוח מהניסיון , הכי נכון
להתמודד. כשגבר ואשה לא מסתדרים מה עושים?
מתגרשים? ודאי שלא. הולכים לקבל ייעוץ ועזרה ועושים
הכל כדי לא לפרק את הבית. גם כאן אני חושב שכדאי
לקבל עזרה וייעוץ ולא לעזוב בקלות את ההדרכה.

נ.ב - אם את מנסה ולמרות הכל את רואה שהקשרים
שלך עם בנים ממשיכים לחצות גבולות ואת נסחפת
אחר ה-"זרם" , אז תוותרי על זה ותחפשי מקום אחר.
 

תגיות: בני עקיבא



שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אנחנו יוצאים 4 שנים ורוצים להתחתן אבל יש בעיה


שאלה:(16/03/2018)

הרב אני יוצא עם חברה שלי 4 שנים ואנחנו רוצים להתחתן
וזה קצת בעיה איך אפשר לדבר איתך. הכרנו לפני ארבע שנים
אשמח אם תכול לעזור לי בברכה להצלחה

תשובה:(הרב רביד נגר)

אח יקר , אם תוכל להגיע ביום שלישי הקרוב לשיעור המרכזי
ולשוחח איתי אחרי השיעור , אוכל לעזור לך. בהצלחה רבה.
...
  
...




שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0
שאלות ותשובות נוספות

סיפורים מהרצאות

Beautiful Stories

מאמרים חדשים

New Articles

זמני השידורים באתר

Broadcasting Schedule

שם הרב נושא יום הדרשה שעה
הרב רביד נגר שיעור מוסר מצחיק ומעניין ראשון 21:15
הרב רביד נגר שיעור המוסר המרכזי מרחובות שלישי 20:45
הרב רפאל זר שיעור המוסר מאור יהודה חמישי 21:00
הרב שוורץ איתמר שיעור מוסר רביעי 20:30

דווח על בעיה