שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם כו כסלו התשעח

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מִלְכּוּד

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על קרובים

הרב אדיר עמרוצי - חנוכה

הרב מראה איך מדליקים את נרות החנוכה כהלכה, ומביא סודות וסגולות להצלחה בחיים ובכלמ דבר. ומדבר גם על...

לצפייה בסרטון
הרב אדיר עמרוצי - חנוכה - הרב מראה איך מדליקים את נרות החנוכה כהלכה,
ומביא סודות וסגולות להצלחה בחיים ובכלמ דבר.
ומדבר גם על חינוך ילדים כמה זה חשוב 
לחנך את הילדים בבית ספר חרדי 
וכמה התוצאות בסוף טובות מאוד. 
צפיה מהנה!
הרב אדיר עמרוצי


קטעי וידאו חדשים

New Video Clipsדרשות הצדיק

The Zadik Torah


שאלות ותשובות

FAQ

נבלות וטריפות - רציתי להעיר משהו קטן כדי שלא תצא תקלה תחת ידך


שאלה:(14/12/2017)

שלום רב הרב רביד בעבר הייתי מגיע אליך לשיעורים בתחילת
ההתחזקות שלי ואתה מבין הרבנים שהערכתי אך משהו הפריע 
ואני בורר הרבה ומקפיד שהרב שאני אשמע הוא יהיה רב אמת
שהולך לפי התורה. ראיתי תגובה שלך לאשה נשואה על עניין
הבשר בעיות הכשרות לגבי כבוד הרב אמנון יצחק וענית לה
שתעשה לה רב... ותצא מן הספק. אתה נתת לה להמשיך לאכול
נבלות וטריפות! אסור לשום רב לומר לאדם על מי לסמוך ומה 
לאכול הוא יכול רק לייעץ אבל כשיש ספק מדאורייתא זה לחומרא 
יש בעיות בכשרויות. וְשַׂמְתָּ שַׂכִּין בְּלֹעֶךָ אִם בַּעַל נֶפֶשׁ אָתָּה, חשוב
להזכיר לך כבודו שגם חלק מעם עשו את קורח רבן... והפיל את
כולם כי כפרו בתורה ולאכול נבלות וטריפות או לאשר למישהו
שהרב יוציא אותו מספק דאורייתא.. זה לא שונה מקורח! ואלו
שיושבים ושותקים ולא מתערבים בין הגדולים לא שונים מבניו
של קורח. ולכן מה שהתורה אמרה זה מה שחשוב! הרב יכול
להדריך בהלכות ולא במאכלות כי אם יש לאדם ספק האסור
לו לאכול!

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
בראש ובראשונה אני מאוד מעריך את הרצון הטוב שלך להאיר
לי ולדאוג לשמי הטוב, ישר כח המשך כך. מצד שני אני מאוד
מודאג ומוטרד מהצורה שבה הדברים שלך מוצגים ונראה 
שהאמת בוערת בך, אך דע כי לפעמים עדיף להיות חכם
ולא צודק. לא תמיד המטרה מקדשת את האמצעים.

כבר ראינו עשרות בתים שנהרסו רק בגלל שהבעל חשב
שהוא צדיק גדול והקפיד על הטפל ואיבד את כל העיקר
וסופו שהתגרש מאשתו ונותר לבדו שנים רבות וסופו 
לפגום בריתו ולעבור על האיסור החמור ביותר בתורה. 

נשים רבות פנו לאשתי וטענו בפניה שהבעל שלהם חוטא
גדול וכל מיני גהינום שולטים בו שאינו שולט במידת הכעס
שלו ואינו מכבד את חמו וחמותו וצועק על הוריו ובני משפחתו
עד שהפך להיות המוכיח של כולם וסופו של אדם כזה לאבד
טובה הרבה ואח"כ מתפלא מדוע אשתו מורדת בו ומתרחקת
ממנו. והכל בגלל הכוונה לא נכונה והפיכת הטפל לעיקר ח"ו.

וגם אם ע"פ האמת ראוי להוכיח רשע , יש מצווה גדולה
יותר מזו והיא לקרבו ולעורר בו נקודת אמת , ולא להרחיקו
ולעורר בו שנאה ומחלוקת , קליפת ריב ומדון. לשיטתך יש
לפרסם כל מי שחוטא במזיד באיזה חטא ולבזותו ולהשפילו
ולהרחיקו ולשנוא אותו , אם כך היינו מתנהגים לא היו היום
בעלי תשובה בדורנו , להיפך היו רשעים שהיו עסוקים כל 
היום בלמסור יהודים למלכות. הדרך שעל פיה אנו חיים
היא דרך החסידות , דרכו של הבעש"ט הקדוש, דרכו
של בעל התניא , דרכו של הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
שכבר כתב ואמר , שכל מי שמחמיר וזורק בשר מהדרין
לפח בגלל קפידות וחומרות מיותרות יתן את הדין על כל
אותם ייסורים שעבר העוף,  4 מיתות בית דין , סקילה ,
שריפה , הרג וחנק עד שיצא מבית המטבחיים ועכשיו
במקום לברך עליו ולאוכלו זורקים אותו לפח? רחמנא 
ליצלן , ועוד הוסיף וכתב כהנה וכהנה על כל מי שחושב
את עצמו לבקיא בהלכה ואוסר את המותר ומתיר את
האסור ומחלל שם שמים בסתר כבגלוי רחמנא ליצלן.
ולמרות הכל אנחנו נזהרים ומזהירים בכל אלה.

התייחסות נקודתית.
א) אם היית מגיע לשיעורים שלנו בעבר, ברור לך שאנחנו נזהרים
ב) הרבנים שאנו מתייעצים איתם, הם מגדולי מורי ההוראה שבדור
ג) אני מעריך את הרב אמנון שליט"א אבל חוץ ממנו יש עוד רבנים
ד) שיבחתי ואני עדיין משבח את פועלו של הרב בענייני הכשרויות
ה) דיברנו על כל הסכנות בנושא ואף הצגנו את הדברים בשיעורים
ו) לעניו"ד כל אדם צריך לעשות מה שהרב שלו אומר לו בנושא זה
ז) כשאין לאדם רב, בעיית הכשרות מתגמדת ביחס לשאר הבעיות
ח) אני חוזר ואומר , הרב אמנון הוא לא הרב היחיד בדור ! זכור.
ט) בסוף התגובה תוכל לראות כמה רבנים מעריכים את פועלנו.

ציטוט: "אתה נתת לה להמשיך לאכול נבלות וטריפות". 
לפני שאתה מאשים , חושד בכשרים , ומוציא עלי ועל אחרים שם
רע , דע כי הוצאת שם רע היא עוון חמור הרבה יותר מאכילה של
בשר שאינו מהודר , אני לא אמרתי לה על מי לסמוך וגם לא 
אמרתי לה מה לאכול, אתה מוציא דברים מהקשרם, אני אמרתי
לה שהיא ובעלה צריכים למצוא לעצמם רב ומה שיורה להם הרב
הם צריכים לעשות, אם הרב שלהם זה הרב אמנון יצחק שליט"א
עליהם לאכול מה שיורה להם רבם , אבל אם יש להם רב אחר
שהם סומכים עליו והוא מוחזק בעיניהם כירא שמים, והוא
מתיר להם לאכול כשרות מהודרת אחרת , זכותם להישמע לו
וכי אין רבנים גדולים בארץ? דיינים? שוחטים? מורי הוראה?
כולם שקרנים? כולם פסולים? כולם רשעים? ה' ירחם על מי
שמדבר כך ומוציא שם רע על כלל ישראל. "לא אלמן ישראל"
היזהר בלשונך נשמה טובה , יש קונה עולמו ברגע ויש מאבד
עולמו ברגע , אל תהיה מאותם שמאבדים את עולמם ברגע.
אני מאוד מעריך את רצונך הטוב להעיר לי ולהסב את 
תשומת לבי ותודה רבה על כך , אבל במחילה מכבודך
מצורת הכתיבה שלך נראה שאינך בקיא בהלכה. לעניו"ד
אתה הופך את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר , בנוסף
זריקת סיסמאות לאוויר כמו: "ספק דאורייתא לחומרא"
לא הופכת אותך לת"ח. אם תעיין מעט בתגובותיי תראה
שאני כן מזהיר מפני הבשר וכן מדבר על כך שיש בעיות
לא פשוטות , אבל לבוא ולומר שאני שותק ולא מתערב?
נו.. באמת.. כל היום אני מזהיר , מייעץ , מכוון , מדריך ולא
לוקח על זה כסף ואתה משווה אותי לקורח? תהיה בריא.
אולי כדאי שתעיין שוב בהלכה ותשים לב להתנהלותך.
אין לי ספק שאיני מושלם ויש לי עוד הרבה מה לתקן
אבל בנושא הזה, דיברתי , הזהרתי ואף המלצתי 
לתלמידים שלי להיכנס לאתר של הרב אמנון הי"ו כיון
ששם נוקטים במשנה זהירות בנושאי הכשרויות והמאכלים
אתה מוזמן לעיין בשידורים החוזרים של ימי חמישי.

אגב , הלוואי שהיית מחמיר כך גם על ראיות אסורות , כי 
לפי דבריך יוצא שכל מה שיש בו ספק דאורייתא יש לנקוט
בגישה מחמירה שהרי: "ספק דאורייתא לחומרה" , מדבריך
יוצא שאסור לאדם לצאת מהבית , או להסתובב בעיר בכלל
כיון שע"פ הגמרא אם יש דרך אחרת חייב אדם ללכת בדרך
אחרת ולא להכניס את עצמו לספק, מעניין אותי לברר איך
אתה הולך לעבודה? ואיך אתה מחמיר גם בכל מה שקשור
לשמירת העיניים. וזה לא נגמר כאן כמובן , כשם שאדם
מקפיד על כל מה שהוא מכניס לפה , עליו להקפיד על כל
מה שהוא מוציא מפיו. שהרי כבר הזהיר בעל התניא ואמר
כי "הלשון היא קולמוס הלב" , האם אתה נזהר בלשונך?
הרי בתגובתך ותוכחתך אלי כבר כיניתני "קורח" ו-"מאכיל
נבלות וטריפות" , האם אינך חושש שאולי פגעת בכבודי?
ואולי יש בי שמץ של ת"ח (או אפילו ספק) או שמא ספק
לשון הרע יש כאן? או ספק הוצאת שם רע? מזה אינך
חושש? כבר אמר לי אחד הסכלים: "רשעים מצווה 
לפרסמם" , רחמנא ליצלן , היום בקלות הופכים את 
האחר לרשע , ה' ישמור ויציל , בגלל זה איננו נגאלים
בגלל שנאת חינם שכזאת , היום אם אדם עושה טעות
הכי קלה , יש שמרשים לעצמם לבזותו ולכנות לו שם
ברבים , אך שום אהבת חינם לא צומחת מזה , להיפך
רק מחלוקת , ריב ומדון , שנאת חינם , ריחוק , פירוד
וחילול ה' , נגרם מזה , וכבר ראינו מה נגרם מכל אותם
דיבורים שהיו בין גדולי הדור , עד היום חלק גדול מהם
ניתקו קשרים ועולם התורה כולו קרוע לגזרים ובינתיים
מי שנהנה מכל ההצגה הם אחינו שאינם שומרים תורה
ומצוות , שרואים אותנו בקלקלתנו ואומרים לעצמם:
"מזל, שאנחנו לא שומרים תורה ומצוות" , אם היינו
צריכים להידמות לאלה , מי יודע אם היה לנו בכלל
חלק לעולם הבא. שכל המבזה תלמיד חכם , אין רפואה
למכתו (שבת קיט:) איי, איי, איי, אם היו בני אדם יודעים
כמה גדול הוא חטא הלשון , כמה מסוכנת היא הוצאת
שם רע , כמה נזק נגרם לעולם התורה בגלל חוסר זהירות
וחטא הגאווה שכולנו נגועים בו , איי איי איי. כ"כ כואב !

לסיכום: לפני שאתה משווה אותי לקורח , נסה לעצור רגע
ולחשוב לעומק אם אתה אכן מחפש אמת , או שמא חלילה
חשקה נפשך לעורר מחלוקת ושנאת חינם. עצה אייעצץ אחי
אל תידמה לרשעים המחרחרים ריב ומדון, כתבתי שוב ושוב
שאיני פוסק ואני בסך הכל מייעץ ונזהר מאוד לפני שאני נותן
עצה לאחר , וגם אם טעיתי אני בן אדם , ואני מאוד מודאג
מסגנון התגובה שלך והלך הרוח שאימצת לך , להשוותני
לקורח? אתה רציני? להאשימני בהתרת נבלות וטריפות?
נו... באמת , אם פעם ישבת בשיעור שלי אתה יכול לומר
עלי כך? וכי אינך מכירני? וכי איש רע אני? ומחפש רע?
אם כך אתה מדבר וכותב , כנראה שמעולם לא ישבת
בשיעורים שלנו ואינך מכיר אותנו אפילו כטיפה בים.
בחרתי לפרסם את התגובה שלך , אני רק מקווה שלא
ייגרם מזה חילול ה' חלילה. 

נ.ב - כבר שמעתי "תוכים" ועופות טמאים נוספים שכל
ידיעותיהם מסתכמות בדיקלום גיבובי משפטים חסרי
תוכן וניסיונות להשוותני לאחד ש-"משנה בדיבורו"
ול-"עובד עבודה זרה" ואפילו לא ראיתי לנכון להגיב
להם על דברי ההבל היוצאים מפיהם, אבל אתה? אם
אכן ישבת פעם בשיעורים שלנו ואתה מכיר אותנו, אל
תלך בדרך איתם , מנע רגלך מנתיבתם. במקרה הרב
שרבי הפנה אותי להיוועץ עמו בעניין זה הוא דיין ומורה
הוראה , שאף שולח שוחטים לחו"ל ובקיא בנושא הנ"ל
ברחל בתך הקטנה. אז אני יודע מה אני אומר ומה אני
עושה ואני עומד אחר המילים שאני כותב ומפרסם ואם
אני טועה , אני לא מתבייש להתנצל ולומר: "טעיתי" אך
כאן אני מרגיש שלא טעיתי והפירוש שנתת לתגובה שלי
הוא פירוש מגמתי שאינו נובע מתוך רצון לברר אמת.
אתה מוזמן לצפות בסרטונים הבאים ואולי לשנות את
דעתך ומחשבותיך , המטרה שלנו היא אחת , לקדש שם
שמים , לקרב את עם ישראל בדרך נכונה מתוך תיקון
המידות וחיפוש נקודות הזכות שבכל יהודי ולא חיפוש
המגרעות. 

כתב מוהרא"ש , שכאשר אדם מסוגל לדבר רע על רבנים
אחרים , זה סימן שהמוח שלו מלא לכלוך וטינוף. הכי קל
למצוא רע באחרים , אבל בד"כ הניסיון מוכיח שכל הפוסל
במומו פוסל. וגם אם יש מצווה להוכיח רשע , דע לך כי יש 
מצווה גדולה יותר לדון אותו לכף זכות ולהחזירו בתשובה
וגילה מוהרא"ש שאדם שדן אחרים לכף זכות ומחפש בהם
נקודות טובות הוא אדם גדול. ולכן כך אנחנו פועלים וזו 
היא דרך החסידות שעל פיה אנו הולכים. וכבר וגילה רבי
נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן סימן רפ"ב. שאפילו מי
שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב, 

שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב,
ודן 
אותו לכף זכות, על-ידי-זה מעלה אותו באמת לכף זכות. 

...

  
  
  
  
  
  
  
...
  
  
  
  
  
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

השיעורים של כבוד הרב ממש מיוחדים ! תודה


שאלה:(14/12/2017)

הרב , יש ביום חמישי הקרוב וביום ראשון שיעור במדרשה ??
אגב , אני חייבת לציין שבאמת השיעורים של הרב מיוחדים !!!
אני ממש מתחברת לשיעורים .. תודה רבה. השם ישמור אותך
הרב ! חנוכה שמח ויהי רצון שכמו שאתה מאיר לנו את החיים
ע"י השיעורים כך השם יאיר לך את החיים תמיד! הרב, אתה
פשוט משמח את עם ישראל ואני בטוחה שגם את בורא עולם !

אני אשמח אם הרב יחזק אותנו קצת על שמחה .. אמונה ..
ביטחון.. שנזכה לאור בחושך הנורא של ההסתרה שיש
בעולם ?? כל כך חשוך לי ..

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) תודה רבה על המחמאות
ב) מחר מתקיים השיעור כרגיל בע"ה
ג) בשעה 21:00 יש שיעור במדרשת אורלנוער
ד) בשעה 22:45 יש תפילת ערבית ושיעור לבוגרים

הערה: בימי ראשון מתקיימים שיעורים כרגיל במדרשה
במידה ויש לי הרצאה מחוץ לעיר פרסום על כך יעלה לאתר
תוכלי להתעדכן באתר אורלנוער על הרצאות מחוץ לעיר וכו'.

לסיכום: השיעור במדרשה מתקיים ברחוב מנשה קפרא 7
השיעור לבוגרים מתקיים ברחוב שדרות מנחם רפאל 1 בבית
הכנסת תפארת אחים בעיר רחובות , לגילאי 25 ומעלה בלבד.

נ.ב - לצפייה בשידור חוזר מהשיעור המרתק על חנוכה לחצו
כאן: "שידור חוזר - הדלקת נרות חנוכה בשיעור המרכזי"
...
  
...
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

כל הזמן יש לי בעיות בשלום בית, תעזרו לי


שאלה:(11/12/2017)

שלום רב! אני חרדי צעיר ונשוי ויש לי בעיות בשלום בית כל הזמן מריבות וויכוחים פשוט נמאס לי ואין לי עם מי להתיעץ יש לי 2 בנות ואני לא רוצה לפרק את הבית בבקשה תעזרו לי רגע לפני שאני מפרק את כל החבילה בבקשה דחוף אם יש לכם יועץ רציני אני לא בעל תשובה אני מחפש מישהו רציני בהתנדבות בבקשה מהרר!

תשובה:(רבניםנט)

שלום. תוכל ליצור קשר עם הרב נהורי שמעונוב, הוא ישמח לעזור לך בנושא בהתנדבות: 0504110698. עדיף להתקשר אחרי 9 בערב.


שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 4 מתוך 5, דרגו 28

מותר לדחות ברית כדי שלא יהיו חילולי שבת?


שאלה:(10/12/2017)

שלום כבוד הרב, מבקשים שאשאל אותך שאלה דחופה מניו יורק,
בן זכר נולד והברית אמור להיות ביום שבת, עקב זה יהיו הרבה
מאד חילולי שבת משני הצדדים של המשפחה כדי להשתתף
בשמחה. האם ניתן לדחות את הברית ליום ראשון?
(נשלח מאפליקציית אורלנוער)

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) אם ההורים של הילד שומרי שבת אין לדחות את הברית
ב) אם ההורים של הילד בעצמם מחללי שבת ראוי לדחות ליום א'
ג) יש בזה מחלוקת גדולה ולכן כל אחד יעשה מה שיורה לו רבו בזה

הערה: עלינו לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי למנוע כמה שיותר
חילולי שבת , באותה מידה עלינו לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי
לא לדחות ברית על דעת עצמנו או רק בגלל שמישהו אמר כך וכך.

לסיכום: זו שאלה הלכתית שמי שאמור לענות עליה עם גדולי 
ישראל , אני אמרתי את דעתי בנושא , אבל עליכם לשאול פוסק
ת"ח שבקיא בסוד הדברים. הרב וואזנר למשל אמר במקרה כזה
שאם ההורים לא שומרים שבת , ודאי שדוחים. וכן פסקו ת"ח,
אם ההורים שומרים תורה ומצוות , אין סיבה שהברית תידחה.

נ.ב - ואם עלול להיגרם חילול שבת גדול , ורוצים מאוד לדחות
את הברית , טוב שיתייעצו עם חכם ובקיא כיון שיש להם על 
מי שיסמוכו בעניין זה. בהצלחה רבה ובשורות טובות איכ"ר.
...
  
  
  
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

פעם בכמה זמן צריך להיפגש?


שאלה:(10/12/2017)

שלום רב לכבוד הרב, לאחר שנראה לנכון לשני הצדדים להמשיך
בשידוך לאחר פגישה ראשונה מה צריכה להיות תדירות הפגישות?
דהיינו כל כמה וזמן להפגש. תודה.

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחי היקר , יש לבחון כל מקרה לגופו , זה יכול להיות פעם 
בשבוע וזה יכול להיות פעמיים בשבוע , זה משתנה מזוג לזוג.
אבל באופן עקרוני , אני מורה לתלמידים ולתלמידות שלי
במקרים נורמטיביים ששני בני הזוג מוכנים לחתונה , להיפגש
פעמיים בשבוע ותוך חודשיים שלושה לסגור תאריך ולא להימרח
אם מדובר במקרה שבו יש עיכובים ובני הזוג לא מתכוונים להתחתן
בזמן הקרוב , אין טעם להיפגש כ"כ הרבה ולמרוח את הקשר הזה
המון זמן. עושים פגישה פעם בשבוע ובמקרים שבהם החתונה
ממש מתאחרת , פעם בשבועיים , ומקבלים החלטות. כמובן שהכל
חייב תמיד להיעשות בהכוונה ובהדרכה של רב \ רבנית \ דעת תורה.
הרבה פעמים צריכה להיות הגבלה גם על כמות השיחות שאתם
משוחחים בפון. וראוי לבחון כל מקרה לגופו ולברר מה הצורך. 
...
  
...

תגיות: פגישותשלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

תינוקת בת חמישה שבועות בטיפול נמרץ


שאלה:(10/12/2017)

שלום כבוד הרב הצדיק, הבת שלי בת חמישה חודשים חטפה
וירוס שפוגע בדרכי הנשימה עם קשיי נשימה מאוד חזקים, היא
ממש נלחמת לנשום ומאושפזת בטיפול נמרץ. אשמח אם תוכלו
להתפלל לרפואתה המהירה בעזרת השם. הילה בת לינוי. תודה
רבה (נשלח מאפליקציית אורלנוער)

תשובה:(הרב רביד נגר)

נתפלל עליה
מעומק הלב צדיקה
בע"ה יהיו בשורות טובות
תקבלו על עצמכם להתחזק בשמירת
תורה מצוות ובעזרת ה' תהיה ישועה גדולה

תגיות:שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

איך לשכנע את ההורים לעשות אירוע בהפרדה?


שאלה:(10/12/2017)

שלום כבוד הרב!  לאחרונה חזרתי בתשובה ברוך ה'
בעוד שנה אח שלי עומד לחגוג בר מצווה והמשפחה
חילונית ואני מאוד רוצה לשכנע אותם לעשות אירוע
מופרד איך אני עושה את זה .אשמח לתשובה

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) אשריך שזכית לחזור בתשובה
ב) תתחילי לטפטף להם על זה כבר מעכשיו
ג) תקראי בשבתות סיפורים על מעלת בר המצווה
ד) תלמדו על מעלת בר המצווה , תחפשי חומר טוב
ה) תנסי לקרב את אח שלך ולחזק אותו לאט לאט 

הערה: לעניות דעתי , סיפורים חסידיים יכולים לעבוד
מצויין, לא איומים, לא הפחדות, רק דיבורים מקרבים על
מעלת בר המצווה , מעלת הרגע של קבלת התורה והמצוות

שאלות ותשובות דומות.
1) מה התיקון של הכשלת אנשים בעניין צניעות?
2) מי התיר לדתיים לעשות אירוע נפרד בישיבה מעורבת?
3) חלומות - ראיתי את המצבה שלי בחלום ואני ממש בלחץ

לסיכום: אם תפעלי נכון , אין לי ספק שתצליחי לפעול בהם
אבל גם אם לא אל תהיי בצער , ה' לא מצפה ממך להצליח
עצם זה שאת מנסה ומשתדלת ונלחמת על זה, זה שווה הכל

נ.ב - בחנוכה אנחנו אומרים על הניסים ועל.. ועל המלחמות
למה לא אומרים על "הניצחונות?" כי ה' לא תמיד אנחנו
חייבים לנצח , גם כשאנחנו לא מנצחים , עצם המלחמה היא
הניצחון האמיתי , המון הצלחה צדיקה.
...
  
  
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

חלמתי חלום מזעזע על אמא שלי זכרונה לברכה


שאלה:(05/12/2017)

הרב בבקשה אל תתעלם מהדברים שאני כותבת , אני יודעת 
שלרב אין זמן להתייחס לכל החלומות ששולחים לו אבל זה לא
חלום רגיל , בבקשה הרב , רק תקרא את זה , זה חשוב לי ממש.

חלמתי שאמא שלי שנפטרה לפני שנה , יוצאת מהקבר ויש לה
רק עצמות והיא רצה עד שכל העצמות נופלות ונשארות על הארץ
והיא צועקת ובוכה וצועקת ובוכה שאני אעזור לה, שאני אשיג לה
עור , כי לא היה לה עור , היא רצתה עור ובגדים !  מה הרב מציע
לי לעשות? האם כדאי ללכת לבית הקברות ולקרוא על הציון שלה
כמה פרקי תהילים שיהיה לעילוי נשמתה? אין לי אחים , אנחנו 
רק בנות , בבקשה הרב מה אפשר לעשות?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
הצטערתי לשמוע שחלמת חלום מרתיע שכזה , אני מניח 
שאת חושבת הרבה על אמא וזו הסיבה שראית אותה בחלום
יכול בהחלט להיות שלחלום יש משמעות , "אין חלום בלא 
דברים בטלים" , לכן הייתי מציע לך לעשות כמה דברים.

התייחסות נקודתית.
א) תקבלי על עצמך להתחזק באיזה מצווה לעילוי נשמת אמא ז"ל
ב) מובא בשם הגאון שלא טוב בכלל שנשים ייכנסו לבית העלמין
ג) את תמיד יכולה לקרוא תהילים לעילוי נשמת אמא שלך ז"ל
ד) את לא צריכה להיות בלחץ מהחלום, חשוב שתהיי רגועה
ה) טוב לתת שלוש פרוטות לצדקה לעילוי נשמת אמא ז"ל
ו) אם זה ממש הרתיע אותך אפשר לעשות גם הטבה.

הערה: הרבה פעמים נפטרים מגיעים לצאצאים שלהם בחלום
כדי שיועילו להם, אם את רוצה להועיל לאמא, תקבלי על עצמך
להתחזק , בצניעות , בשמירת שבת , בשמירת המצוות וכיוצב'
עד כמה שידוע לי העור והבגדים מסמלים את המצוות , כי כל
מצווה שאדם עושה על פי הבן איש חי הוא יוצר מלבוש. כאשר
אדם עושה מצוות במחשבה דיבור ומעשה הוא יוצר מלבוש
לנפש רוח ונשמה. 


לסיכום: אם אבא שלך בחיים , או אם יש לך אחיות גדולות 
אני הייתי מציע לך לבקש מהן שיעשו לאמא תיקון נפטרים
כשעושים תיקון נפטרים זה מאוד מועיל לנשמת הנפטר ויש
מצבים שבהם הנשמה מגיעה להודות למי שעשה לה תיקון

נ.ב - נדיר שנשמה באה להודות , זה לא כזה פשוט, אבל כבר
קרו מקרים ושמענו על נשמה שלא עשו עבורה שום דבר המון
שנים (50 שנה) ולאחר תקופת הזמן הזו עשו לה תיקון והיא
הגיעה להודות. בכל מקרה , אם זה מעניין אותך צפי בקליפ
המצורף יש שם את כל הפרטים. תתקשרי לערוץ 2000 ורק
שם תעשי (אני סומך עליהם, זה באמת לשם שמים) 
...
  
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

מותר להסתכל על יופיה וגופה של האשה כדי ליהנות?


שאלה:(01/12/2017)

שלום, בשיר השירים קראתי "לסֻסָתִי בְּרִכְבֵי פַרְעֹה דִּמִּיתִיךְ רַעְיָתִי
נָאווּ לְחָיַיִךְ בַּתֹּרִים צַוָּארֵךְ בַּחֲרוּזִים. יא תּוֹרֵי זָהָב נַעֲשֶׂה לָּךְ עִם נְקֻדּוֹת
הַכָּסֶף. יב עַד שֶׁהַמֶּלֶךְ בִּמְסִבּוֹ נִרְדִּי נָתַן רֵיחוֹ. יג צְרוֹר הַמֹּר דּוֹדִי לִי
בֵּין שָׁדַי יָלִין. יד אֶשְׁכֹּל הַכֹּפֶר דּוֹדִי לִי בְּכַרְמֵי עֵין גֶּדִי. טו הִנָּךְ
יָפָה רַעְיָתִי הִנָּךְ יָפָה עֵינַיִךְ יוֹנִים" ומכאן אני למד עד כמה הסתכל
המשורר על רעייתו היפה וחשק בה. כמו סיפור אהבה נפלא,
שמלא ערגה ותשוקה. לכן אני שואל - למה אסור להסתכל על כל
הנשים היפות (הרווקות כמובן) במקומותינו, ליהנות מיפי פניהן,
וממראה גופן? אשמח לתשובה מנומקת.

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחי היקר, בתורה יש פרד"ס ר"ת פשט,רמז,דרש,סוד
ע"פ הפשט (פשט אותיות טפש - הרמה הנמוכה ביותר שיש)
שיר השירים אכן נראה רומן אהבה מלא בתשוקות גשמיות זולות
אולם, ככל שאדם מעמיק ולומד יותר הוא מבין ששיר השירים רחוק
מלהיות שיר שעוסק בתאוות בהמיות , שיר השירים הוא קודש
קודשים וככל שתקדש את עצמך ותחכים יותר תבין זאת.

טיפ קטן שיעזור לך לחשוב מחשבות מקודשות יותר בפעם 
הבאה שתקרא את שיר השירים או כל לימוד תורני אחר בנ"ך

לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי
וכי האשה נמשלה לסוסה? זה לא פוגע ומעליב? אלא דרשו
חכמים שכטבעו המצרים בים, נשאלה שאלה, מפני מה גם
הסוסים היו צריכים להיענש? אלא שכיון שהסוסים שימשו
את המצרים וסייעו להם בעבירה, לפיכך לקו גם הם בים
כיון שבעליהם היו רשעים, כך אשה שעוזרת לבעלה ללמוד
תורה יש לה חלק בחלק שלו. 

שני שדיך כשני עפרים תאמי צביה.
הדדים של האשה משפיעים חלב לילד, חלב אם הוא
הדבר הבריא ביותר, ויש בו את כל החיסונים לתינוק.
באותה מידה משה ואהרון היו "הדדים" ה-"שדיים" 
שמהם ינקו בני ישראל תורה. והחלב היא התורה
שנמשלה לחלב שנאמר: "דבש וחלב תחת לשונך"

לסיכום: אני מציע לך לרכוש ספר עם פירושים על שיר השירים
ולא להישאר ברמה של נער שלא מצליח לשלוט בתאוות לבו , 
אני מבטיח לך שהתפיסה שלך תשתנה, ובמקום לראות באשה
חפץ , או מוצר , או תאווה , או כלי לסיפוק תאווה , אתה תתחיל
להבין שהאשה משולה לשכינה , ואת האשה צריכים לכבד וליקר
ולהעריך ולא לזלזל בה ולהתייחס אליה בחוסר כבוד חס ושלום.

נ.ב - איסור ההסתכלות מפורשת בתורה: "ולא תתורו אחרי.."
ואנחנו אומרים אותו כ-4 פעמים ביום, אז.. איך אנחנו עדיין
לא משתנים. התשובה פשוטה, אנחנו לא באמת חושבים על 
המילים שיוצאות לנו מהפה והתפילה הפכה להיות מצוות 
אנשים מלומדה עד שיוצאת מן השפה ולחוץ בלבד לצערנו.

 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אמא באה בחלום ונראה היה שהיא זקוקה לעזרה


שאלה:(01/12/2017)

שלום, אמא של בעלי נפטרה לפני 5 חודשים. אני ובעלי חלמנו עליה
בימים שונים שאנו רואים אותה עם פנים מעוותות. בעלי חלם את
החלום פעמיים. האם יכול להיות שהחלום מסמל שאנו צריכים
לעשות משהו בעבורה והיא צריכה עזרה כלשהי?
תודה רבה

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) אם שניכם חלמתם עליה ודאי שלא כדאי להתעלם מהחלום
ב) אם החלום חזר על עצמו שוב , ודאי שזה סימן גדול
ג) אם הנפטר שידר מצוקה הוא זקוק לעזרה

איך אפשר לעזור לנפטר?
1) תקבלו על עצמכם להתחזק באיזה מצווה לעילוי נשמתו
2) תדאגו לארגן מניין לומדים ביום האזכרה שלו
3) תעשו בעבורו תיקון נפטרים, זה מועיל

לסיכום: אני מציע ששניכם תתחזקו במה שאתם יודעים שאתם
צריכים להתחזק , שבת , טהרת משפחה , צניעות , להתרחק
מכל מיני תכנים לא ראויים ולהתחזק בכל מה שקשור לדת

נ.ב - כיון שיש לנפטרת ילדים ראוי שהילדים ילמדו תורה לע"נ
ילמדו משניות והדבר יועיל לה מאוד (משנה אותיות נשמה) 
ואפשר גם לערוך תיקון נפטרים וזה מאוד יועיל לה.

 

תגיות: אמא בחלוםשלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

את מי לבחור כסנדק לבן השלישי שלנו?


שאלה:(29/11/2017)

שלום! בעז"ה הולך להיוולד לנו בן שלישי. בבן הראשון אבא של
בעלי היה סנדק. בבן השני אבא שלי היה סנדק ועכשיו אני רוצה
שבעלי יהיה. הבעיה שהסבים שלנו גם רוצים במיוחד סבא של
בעלי. כיצד עלינו לנהוג? האם יש חובה לכבד אותו בסנדקאות
במקום בעלי?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) אין שום חיוב לכבד את הסבא בסנדקות
ב) אם הסבא הוא אדם כשר וירא שמים אפשר
ג) הכי טוב זה שאבי הבן יהיה סנדק (בשם המקובלים)
ד) זו מצווה כ"כ גדולה , אל תחלקו אותה בקלות לאחר

לסיכום: אם בעלך הוא אדם ירא שמים, לעניו"ד אין מתאים
יותר ממנו להיות סנדק, וכבר ראיתי בשם הרב שרעבי שאמר
שהכי טוב שאבי הבן יהיה סנדק כיון שזו מצווה גדולה מאוד
ומסוגלת לכפר עוונותיו של אדם. 
...
  
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

האם הרב מוציא עלונים של שבת?


שאלה:(29/11/2017)

היי רציתי לשאול האם יש לכבוד הרב עלונים של שבת
כדי שנוכל להפיץ בבית הכנסת שלנו ? תודה רבה :)

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה, מדי שבת אנחנו מפרסמים טור שבועי שיוצא כאן
אם תרצי לקבל טור שבועי , תתחברי לקבוצות הווטסאפ שלנו
וישלחו לך ביום שישי את הטור האישי שלי. בשורות טובות.
...
  
  
...
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

יש לי שם שאינו יהודי ואני לא יודעת מה לעשות


שאלה:(29/11/2017)

שלום הרב תודה על כל החיזוקים. בזכות הרב אני במדרשה
כבר 2 שנים. נכנסתי כאן לאינטרנט למרות שאני נמנעת פשוט
כי דעתו של הרב חשובה לי ביותר ואני סומכת כמעט רק עליה,
וזאת השאלה: כשנולדתי קראו לי ליאת סינה. לסבתא שלי
(אמא של אבא) קראו סינה ולכן נקראתי על שמה. יש לציין שהיא
סבלה הרבה בחיים, וגם שסינה לא שם יהודי. אמא שלי בכלל
לא אהבה את השם שלי אבל שתקה כי היא מאוד מכבדת את
אבא. היא טוענת שכל הקשיים שהיו לי הם בגלל האות ת'
שבסוף השם, אז אני אומרת לה שדווקא ה-ה' שבסינה זה
הסיומת של השם שלי אז יוצא שהשם שלי מסתיים ב ה' אז
היא מבטלת את השם סינה לגמרי אבל אמא שלי מתעקשת
ואומרת שלא קוראים לי ככה.

אגב, הם לא זוכרים אם כשנולדתי הם קבעו את השם שלי
בביהכנ"ס. בכל מקרה, אני לא יודעת איך להיקרא, אני
ממש מבולבלת. הרב קנייבסקי אמר משהו על השם סינה
לפני שנתיים בערך, כששאלו אותו בשבילי לגבי השם. הוא
אמר שהשם לא טוב אבל לא יותר מזה אני חושבת. אולי הוא
אמר לשנות. אני לא יודעת. בכל מקרה. מה כבוד הרב אומר?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה. 
א) לא כל אדם מוסמך להתעסק עם שמות
ב) השם של האדם זו הנשמה שלו והתיקון שלו
ג) שם שאיתו נולד האדם מחליפים רק במקרים קיצוניים
ד) בסכנת מוות , או חולי גדול אפשר להוסיף שם או לעקור שם

הערה: אני באופן אישי נוהג לייעץ לאנשים לא לעקור שם עריסה
כיון ששמעתי בשם גדולי ישראל, שע"פ הסוד אין לעקור שם של
אדם. (אלא אם כן מדובר בשם לועזי של גוי או שם של רשע או בסכנת מוות ח"ו) 
ואם יש צורך גדול , ורוצים להחליף שם , אני מציע להשתמש
בכמה שיותר אותיות מהשם הקודם, כיון שכל אות היא צינור
שפע שקיבל האדם לתקן את תיקונו בעולם. לכן במקרה שלך
כיון שקראו לך "סינה" , תהפכי את זה לשם יהודי: "נסי-ה" ואף
שאמר הרב מרדכי אליהו זצוק"ל שאין לתת תוספת "י-ה" או 
אל (לבת) כל זמן שאין אזכור מקראי , במקרה שלך זה עדיף
מלהחליף שם לחלוטין.

לסיכום: תשני את השם סינה לשם נסיה , תגידי לאבא שלך
שיברך אותך על ספר תורה עם השם החדש , ואל תחששי 
משום דבר. אני מברך אותך שתזכי להקים בית כשר ונאמן
בישראל. ותזכרי תמיד שמה שעושה את האדם הם מעשיו
הטובים ולא השם שלו. וכיון שחזרת בתשובה שלימה ועלית
למדרשה כבר כמה שנים , אין לי ספק שתהיי מאושרת בע"ה

נ.ב - לא טוב לקרוא לאדם ע"ש אדם אחר שנפטר בקיצור 
ימים , לכן חשוב שתשני את השם סינה לשם נסיה. בהצלחה
...
  
...

 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אשתי התכתבה עם חבר שלי ושלחה לו תמונות והוא שלח לה תמונות


שאלה:(28/11/2017)

אני נשוי 3 שנים ואיתה במשך 6 שנים לפני 5 חודשים
חברים שלי היו באים אלי כל חמישי לשבת אצלי בבית
אחד החברים שלי התחיל עם אישתי בהודעות באותו
הזמן שכולם יושבים אצלי ככה 5 חודשים אתמול נכנסתי
להודעות שלה בפלאפון וראיתי שהם מנהלים שיחה מינית
ושהוא שלח לה תמונות מחרידות .. לא יודע מדיוק מה היה
שם ובדיוק כמה זמן זה נמשך לפי מה שהיא אומרת הם לא
קיימו יחסי מין מה שכן היו שיחות קשות ביותר עם הבחור
אני נשוי לה 3 שנים ויש לנו ילד מה עליי לעשות?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) אתם חייבים ללכת לייעוץ זוגי בהקדם האפשרי.
ב) אשה מחפשת בחוץ , כשחסרה לה תשומת לב בבית.
ג) אם לא היו יחסים היא לא אסורה , אבל היא חייבת עזרה.
ד) להבא , תשתדל לא לעשות כל יום חמישי חפלות בבית.

הערה: אני מצרף לך סרטון , צפה בו , הוא יעזור לך להבין
מה גורם לאשה לחפש ריגושים בחוץ. קח בחשבון שאם היא
עשתה טעות , יש לזה קשר ישיר ליחס שלך אליה , אשה
נחשקת , נאהבת , לא מחפשת ריגושים בחוץ.

לסיכום: אני לא חושב שכדאי לפרק את החבילה , גירושין
הם בריחה מהתמודדות , לדעתי אתם יכולים לתקן יש לכם
ילד , ילד זה פרי של אהבה , אם לא למענכם , אז לפחות
למען הילד. תלכו לייעוץ זוגי , תקבלו עצות וכלים ובע"ה
אני מקווה שבפעם הבאה היא תקבל את התשומת לב ממך
ולא תצטרף לחפש חום ואהבה במקומות ומחוזות אחרים.

נ.ב - תקפיד להתפלל יותר (תפילות במניין) כשמתפללים
באות ישועות , כשלא מתפללים , מפסידים את קרבת ה'.
...
  
...

תגיות:שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אני ממש צריכה עזרה הכרתי בחור ואני לא יודעת מה לעשות


שאלה:(28/11/2017)

שלום לכבוד הרב! הרב אני בת 24,חוזרת בתשובה 5 שנים,
כרגע אני בשידוך עם אברך, (השידוך הזה בא וחזר והלך וחזר)
כשאני עם הבחור נחמד לי, כיף בשיחה, לפעמים הוא גם מוצא
חן בעיני, אבל כאן זה נשאר 5 פגישות נפגשנו וכל פעם לפני
פגישה אני לא מתרגשת לראות אותו, לא מתארגנת, לא רוצה
ללכת, וכשאני איתו כיף לי הזמן עובר מהר,ושוב כשהשידוך
נגמר אני לא חושבת עליו בכלל, אני לא יודעת אם אני נמשכת
אליו, אני חושבת שאם כן כבר אחרי 5 פגישות הייתי יודעת,
ואני לא רוצה מצד אחד לפספס את הזיווג שלי ומצד שני גם
לא להשלות אותו.

הוא מבחינתו כבר מהפגישה הראשונה אמר שהוא מעוניין
להתחתן, אבל אני כ"כ מבולבלת. אולי אני רואה אותו בתור
חבר טוב? או אולי אני פשוט רוצה כבר להתחתן וזה מה
שמצאתי אז זה מה שיש? אני רק רוצה להקים בית של
תורה,יש לי רב ורבנית אבל הם כ"כ עסוקים-ויש לי המון
כף זכות עליהם, אבל אני מרגישה כ"כ תקועה, ולפעמים
שואלת מאין יבוא עזרי? לחוזרים בתשובה מי כבר ידאג
להם בעניין שידוך?

אני מרגישה כ"כ לבד, לספר להורים שלי מה עובר עלי
או לבקש מהם עזרה אי אפשר, אח"כ הם יאשימו את
הדת והתורה. כל החברות שלי החילוניות הדתי לייט
כבר התחתנו והביאו ילדים, ואני עדיין תקועה במקום
מחכה לישועה שלי.

אני יודעת שהכל לטובה, והכל הקב"ה מכוון אבל זה
לפעמים כבר כ"כ קשה, זה כאלו שחכו אותי, ואין מי
שידאג לי. מה אני אמורה לעשות? עם הבחור?

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחותי היקרה.
א) אם הוא לא היה מוצא חן בעינייך לא היית יוצאת ל-5 פגישות
ב) אם יש ביניכם זרימה טובה ואינטראקציה טובה זה ממש מצויין
ג) אל תחפשי "משיכה" , אמרו חז"ל: "בהמה נקנית במשיכה".
ד) לדעתי הקשר ביניכם הוא קשר , בריא , יציב , ואמיתי , חבל

הערה: אם תמשיכי לחכות ל-"זיקוקים" יכול בהחלט להיות
שתמשיכי להישאר לבד עוד שנים רבות. אני מציע שתחפשי
בבחור את הדברים הטובים , תחשבי טוב , אל תחשבי מה
לא טוב , חכם רואה חצי כוס מלאה.

לסיכום: אני חושב שתעשו עוד כמה פגישות ותגיעי לפגישות
ברוח טובה , באווירה חיובית , תחשבי טוב , נסי לדמיין אותו
אבא , בעל , ואם תצליחי בזה , כל מה שנותר לי זה לאחל לך
המון הצלחה. אל תבזבזי זמן יקר את לא בת 15 , תתחתני.

נ.ב - אמרת שכיף לך איתו , אמרת שיצאתם ל-5 פגישות
אמרת שהוא בחור טוב ואת לא רוצה לפספס בחור טוב,
אז למה בכלל לחשוב על הרע? למה? תפסיקי להיות 
שלילית צדיקה , תהיי חיובית , אופטימית , תמשיכו לצאת.
...
  
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

שם לבן ראשון - מה הרב אומר על השם נועם?


שאלה:(28/11/2017)

שלום, יש לנו שלוש בנות שלקטנה בהן קוראים נועה.
בקרוב צפוי לנו בן ראשון, ואנחנו חושבים על השם נועם.
מה דעתך על שם זה? והאם כדאי לקרוא לבת נועה בלי ו'?

תשובה:(הרב רביד נגר)

השם נועם הוא שם נפלא. מזל טוב. 
א) "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום"
ב) "צוף דבר אמרי נועם מתוק לנפש ומרפא לעצם".
ג) "ויהי נועם ה' א-לוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו..."
ד) אפשר לקרוא נועם ע"ש ה-"נועם אלימלך" מליז'נסק.

האם כדאי נועה בלי ו'?
יש הסוברים שהשם נועה עם ו' עולה גימטריה 131
שהיא בדיוק הגימטריה של הס"מ סמאל ולכן העדיפו
לכתוב נועה בלי ו' ובפרט כשכך השם מופיע בתורה.

שאלות ותשובות דומות.
1) אני ממש רוצה להחליף את שמי מנועם לאודלייה
2) השם נועם - מה עדיף? עם ואו או בלי ואו?
3) קראתי לבני נועם ואמרו לי שזה לא טוב

לסיכום: ההוראה של השם טובה , נועם מלשון נעימות
כמו כן כיון שיש לכם כבר נועה , נועם יכול להשתלב מקסים.

נ.ב - היה זוג עם תאומים שהתייעצו איתי והצעתי להם
לקרוא לבן נועם ולבת נועה וכך הם קראו לילדים שלהם.

  
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אני בת 38 ועדיין לא מצאתי את בן זוגי


שאלה:(28/11/2017)

אשמח לעזרה כבודו האם אתה יכול להכיר לי שידוך אני בת 38
חוזרת בתשובה 3 חודשים אני לומדת שיעורי תורה לרוב ושומרת
שבת ב״ה ותפילות ונטילת ידיים וחסדים ועוד אשמח לעזרה
(נשלח מאפליקציית אורלנוער)

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום צדיקה, היה שווה לחכות כ"כ הרבה שנים רק כדי שתחזרי
בתשובה ותכירי בחור הגון וירא שמים ולא בחור שרחוק מתורה
אני מברך אותך שתזכי להקים בית כשר ונאמן בישראל , אמן.
צפי בקטעים הבאים הם יעוררו בך השראה ויתנו לך טיפים.
...
  
  
  
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אני לא מבינה למה לא להתגרש אם אפשר?


שאלה:(26/11/2017)

מדוע זה פסול להתגרש? אם אין כימיה והתאמה ויש רק משקעים
לא טובים עם הצד השני. למה לא להתגרש ולמצוא מישהו שאפשר
לחיות איתו יותר בהרמוניה ובהתאמה יותר טובה. כי היום אנחנו
בוגרים יותר ויודעים טוב יותר מה אנחנו רוצים. תודה לתשובת
הרב. (נשלח מאפליקציית אורלנוער)

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה. 
א) כשיש משברים , מתמודדים , לא בורחים מהתמודדות
ב) משקעים נוצרים כשלא מטפלים , גשו לקבל עזרה וייעוץ
ג) אם על כל שטות נכריז: "אין התאמה" , לעולם לא נשרוד
ד) לפי דבריך נראה שכשמשהו לא מסתדר , פשוט מתגרשים

צער חורבן והרס.
אם היית יודעת כמה צער נגרם בעולמות העליונים כשבני זוג
מתגרשים , היית עושה הכל כדי לא להגיע למצב כזה, אנשים
חושבים שזה פשוט וקל , מתגרשים והכל נגמר , פותחים דף
חדש. זה ממש לא כך , יש לזה השלכות לא פשוטות וחשוב
מאוד לעשות הכל כדי לא להתגרש ורק אם אין ברירה אפשר
להתגרש (בעצת חכם ובקיא) 

לסיכום: על כל זוג לדעת שלכל אדם יש תיקון , מי שמנסה
לברוח מהתיקון שלו , התיקון יבוא לו "בהפוך על הפוך" דרך
הדלת האחורית. מי שחושבת שעם גבר חדש יהיה יותר קל
להתמודד , הרבה פעמים טועה. אל תמהרו להסיק מסקנות
תמיד תתייעצו עם מבוגרים ואנשים שיש להם ידע וניסיון.
בעיקר עם אנשים שהצליחו לשרוד זוגיות ולא כאלה שנכנעו.

נ.ב - אני באופן אישי חושב שהדרך הטובה ביותר להצליח
בזוגיות היא לוותר ולעבוד על המידות. כשמתעקשים לא 
מגיעים לשום מקום. "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהיה
קשה כארז" , המון הצלחה צדיקה. 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

יש לי שלושה שמות ואני לא יודעת מה לעשות?


שאלה:(22/11/2017)

שלום הרב רביד, כשנולדתי אימי קראה לי רותם לאחר כמה
שבועות היא החליפה לי לאוראל אני לא יודעת איך ההחלפה
נעשתה אם בבית כנסת או לא כשהגעתי לגיל 25 רב פלוני
הורה לי להחליף שוב את השם עקב מחלת קרון היום אני
כבר בת 30 ואני חושבת שעשיתי טעות ועליי לחזור לאוראל
או להוסיף זה קצת דחוף לי השאלה כבוד הרב אם תוכל לעזור
לי אנא ממך מה עליי לעשות?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה. 
השם שאיתו נולדת "רותם" הוא השם שלך.
השם אוראל הוא שם זכרי ואינו מתאים לנקבה.
בפרט שיש בו צירוף "אל" ולכתחילה יש שיעדיפו
לא להוסיף "אל" בשם נקבי כיון שעשוי לרמז על דין
בניגוד לשם זכרי שבו תוספת "אל" תעיד על חסד וכו'.

רותם הוא שיח בר שגדל במדבר להלן המקור:
"והוא הלך במדבר, דרך יום , ויבוא, וישב, תחת רותם
אחת (אחד) מלכים א' - יט',ד'.

בכל מקרה , מחלות לא באות על האדם בגלל השם שלו
מחלות באות על האדם כחלק מהתיקון והמזל שלו , או
כתוצאה מהעוונות שלו , זה פסוק מפורש בתורה: "ויאמר
אם שמוע תשמע לקול ה' א-לוהיך והישר בעיניו תעשה
והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר 
שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך". 

לסיכום: אני לא יודע עם איזה רב התייעצת , אבל אני מציע
שתשתדלי לא להתייעץ עם המון רבנים , כי כל אחד יגיד לך
משהו אחר וזה סתם יבלבל אותך,  לא משחקים עם שמות.

נ.ב - לעניו"ד תשארי עם השם רותם. אל תשתמשי בשם
אוראל, אם הרב שינה לך את השם אוראל לשם אדל זה
בסדר (אדל עדיף על אוראל) ולכן תקפידי להיקרא תמיד
אדל. וכשמברכים אותך, לרפואה, לזיווג או לכל דבר אחר
פשוט תבקשי שיזכירו את 2 השמות, רותם ואדל. וראוי
שתעשו את השינוי המדובר בבית כנסת עם 10 אנשים.

 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

עיכוב בזיווג - יכול להיות שהעיכוב תלוי בשם שלי? (קוראים לי יהונתן)


שאלה:(20/11/2017)

שלום רב, שמי הדר יהונתן בן 25 וטרם מצאתי את זיווגי
רציתי לשאול אם העיכוב בזיווג יכול לנבוע מהשם שלי?
האם יש איזו בעיה עם השם הדר? אודה לתשובה ואשמח
אם הרב יברך את הדר בת רחל לזיווג הגון.

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחי היקר , אע"פ שהדר היה אחד ממלכי אדום ,
כיום כשמשתמשים בשם זה בוחרים בו בגלל ההוראה
הנעימה שיש בו "הוד והדר" , "עוז והדר" , "פרי עץ הדר" ,
ולמרות שיש שחששו להשתמש בשם של נקבה לזכר ,
כל זמן שלא מדובר בשם מובהק של נקבה בלבד אין
לחשוש. כיום נהוג להשתמש בשם זה גם לזכר וגם לנקבה.
עכ"ז ראוי לכתחילה לבחור לזכר שם של זכר ולנקבה
שם של נקבה.

האם השם שלי משפיע על הזיווג והמזל שלי?
באופן כללי , אין ספק שיש קשר בין שמו של האדם
למזלו , אבל מעשיו של האדם הם אלה שקובעים 
אם שמו ישפיע עליו לטובה או לרעה , בכל אות יש
חיובי ושלילי , כל אדם יכול להתנהג בצורה חיובית
או בצורה שלילית , אמרו חז"ל: "מעשיך יקרבוך
ומעשיך ירחקוך" (עיין עדויות פרק ה' , משנה ז') 

אמרו לי שהאותיות הסופיות מרמזות על דינים.
זה נכון שאותיות מנצפך עשויות לרמז על דינים
ועיכובים , אבל כבר נתתי לזה טיפ נפלא בשם
בעל הבני יששכר , לומר לפני כל תפילה נוסח
"ויהי נועם א-דוני א-לוהינו עלינו ומעשה ידינו
כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו" ולכוון באותיות
"נו" כי 5 פעמים נו עולה גימטריה 280 שהם 
סוד פר דינים כפי שהסברתי כאן: "מנצפך" 

הוא הדין בכל השמות השייכים בזכרים ונקבות.
חן , מור , טל , שמחה , שרון , גל , ספיר וכיוצב'
שהם שמות המצויים בזכרים ובנקבות. גם בתנ"ך
מצינו שמות ששייכים בזכרים ובנקבות ואין חשש
מלקרוא בהם כגון: "אביה"

עצה טובה מעומק הלב.
היות ויש לך שני שמות , ראיתי בשם הרב סלמן מוצפי
זצוק"ל והרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל שאדם עם שני
שמות שלא נקרא כך , עלול הדבר להביאו לידי נזק
ולכן אייעץ לך עצה נפלאה ששמעתי בשם הרב מרדכי
אליהו זצוק"ל , שתשתדל שלפחות פעם בחודש יברכו
אותך בביה"כ עם שני השמות. כדי שהשמות הנ"ל יפעלו
בך ותזכה להיות מושפע מכל אות ואות בשמך, שכן כל
אות בשם האדם היא צינור שפע וכשאינך נקרא בשמך
המלא אתה מפספס את השפע הראוי לך.

מה אפשר לעשות כדי להחיש את הזיווג?
מזלו של הגבר תלוי בשמירת ברית קודש - שכן כבר
ראינו בשם כל גדולי ישראל שהא בהא תליא ורמז לדבר
מצוי בראשי התיבות מזל - "מוציא זרע לבטלה" וכן
"מזריע זרע למינהו" מזלה של האשה תלוי בשמירת
הצניעות - שכן ראינו בשם כל גדולי ישראל שהברכה
היא הצניעות וכבר אמר רבי יצחק "אין הברכה מצויה
אלא בדבר הסמוי "(ברכות ו:)  (יצו ה' אתך את הברכה באסמיך) 
ומצינו רמז לדבר בראשי תיבות מז"ל שים לב לר"ת
"ממשבצות זהב לבושה" וסופי תיבות "הבת" הלא היא
הבת מלך שצריכה להקפיד על כבודה וצניעותה שלא
כמו אותן נשים שמסתובבות עם טיץ או ג'ינס וגורמות
לכך שבניהם ובנותיהם לא יהיו חשובים באותו הדור
ויצאו ח"ו לתרבות רעה ל"ע.

שאלות ותשובות דומות 
א) נושא: יהונתן או יונתן - מהאפליקציה
ב) השם יהונתן - רציתי להחליף שם לנתן
ג) שם לתינוק - ברית מחרתיים - נועם או יהונתן?
ד) קוראים לי הדר ואני רוצה להחליף את שמי
ה) מה דעתך על השם תהלה בלי האות יוד?
ו) ילדתי תאומות ואני רוצה לקרוא להן נועה והדר
ז) שם לילד - מתן או נתן? אמרו שמתן היה רשע
ח) שוקלים להוריד את השם השני של הבת שלנו

לסיכום: אין שום בעיה עם השם שלך , יכול להיות
שיש לך קצת עיכובים ודינים קלים בגין האות "ן" המסיימת
את שמך שמושכת קצת דין , אבל בע"ה ה' יתברך יזכה
אותך להתקדש ותזכה שזכות יהונתן בן שאול תגן בעדך ,
וזכות דוד שהייתה נפשו קשורה בנפשו תגן בעדך אל
תחשוש משום דבר , הדבר היחיד שגורם לך לעיכובים
הם המעשים שלך והמידות שלך אם תקבע עיתים לתורה
ותשתדל לעשות רצון ה' בזמן (כגון הגעה לתפילה בזמן)
אין לי ספק שבע"ה גם ה' יתברך יעשה רצונך בזמן. תשתדל
פשוט להגיע בזמן לתפילות (בחול ובשבת)

נ.ב - בנוגע להדר בת רחל , אם היא רוצה שנברך אותה
לזיווג שתקבל על עצמה קבלה במדור ביקשת קיבלת
(קבלה בצניעות או קבלה אחרת שיש בה מסירות נפש - לחץ כאן)
כל מי שרוצה שנברך אותו בקברות הצדיקים שישאיר לנו
את שמו ושם אמו וקבלה שמקבל.

   
   
  
...
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 5 מתוך 5, דרגו 1
שאלות ותשובות נוספות

סיפורים מהרצאות

Beautiful Stories

מאמרים חדשים

New Articles

זמני השידורים באתר

Broadcasting Schedule

שם הרב נושא יום הדרשה שעה
הרב ארז מלכא הלכה ושאלות ותשובות חמישי 20:30
הרב רביד נגר שיעור מוסר מצחיק ומעניין ראשון 21:15
הרב רביד נגר שיעור המוסר המרכזי מרחובות שלישי 20:45
הרב רפאל זר שיעור המוסר מאור יהודה חמישי 21:00

דווח על בעיה