שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם ו סיון התשפ

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מַצִּיל

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע ברמז

רביד נגר - ליל הסדר בגובה העיניים

רביד נגר בשיעור על ליל הסדר בגובה העיניים משעשע ומבדר

לצפייה בסרטון
רביד נגר - ליל הסדר בגובה העיניים - רביד נגר בשיעור על ליל הסדר בגובה העיניים משעשע ומבדר


קטעי וידאו חדשים

New Video Clipsדרשות הצדיק

The Zadik Torah


שאלות ותשובות

FAQ

סגולה לפרנסה - קשה לי מאוד למצוא פרנסה


שאלה:(13/05/2020)

שלום רב אני הולכת היום לראיון עבודה ורציתי לקבל את ברכתך
להצלחה אני עוברת ממש עינויים לכל מה שקשור לפרנסה שלי
רציתי לדעת מה זה אומר שנה 4 לפי הנומרולוגיה? אני קוראת
תהילים ולא מדליקה אש בשבת כבר הרבה זמן. לקחתי על עצמי
שמירת שבת בלי שום קשר למה שקורה לי עם העבודות.

תשובה:(הרב רביד נגר)

תראי איך ה' אוהב אותך , לא לחינם שאלת שאלתך
היום ! היום יום פטירת רבי מנחם מנדל מרימנוב.
וסגולה לומר "פרשת המן" ולהדליק נר לכבוד הצדיק.
הצדיק הבטיח שכל מי שידליק לו נר כל יום שלישי
בשבוע הוא יהיה מליץ יושר עבורו ועד היום רבים
נוהגים להדליק כל יום שלישי נר לכבוד נשמת
רבי מנחם מנדל מרימנוב בן יוסף זיע"א.
...
פרשת המן לקריאה - "סגולה מעולה לפרנסה טובה
קובץ פתוח לקריאה ישירה - פרשת המן לקריאה ישירה
...
אחותי היקרה, אל תחפשי ישועה בנומרולוגיה, אם חשוב לך
לזכות בפרנסה טובה תעשי רצון ה' בשמחה ויפתח ה' לך את
אוצרו הטוב,,, אני מצרף לך עצות שכתבתי בעבר

> צניעות וכיסוי ראש
> קיום מצוות בשמחה
> שמירת שבת כהלכה
> ברכת המזון מסידור
> תפילת שחרית כל יום

כמו כן אני מצרף לך רשימה ארוכה של טיפים וסגולות להצלחה
ועדיף שתקבלי כמה קבלות ותעשי אותן באופן קבוע בלי לפספס
מאשר שתעשי את כל הקבלות ותפספסי החכמה היא לא לעשות
הכל !!! מי שעושה הכל בסוף לא עושה כלום בחינת: "תפסת
מרובה לא תפסת" תבחרי לך 3 דברים שתוכלי לעמוד בהם,
ותקפידי לעשותם כל יום אני המלצתי על שלושה דברים שראוי
שכל אדם יעשה אבל תבחרי מה שתרצי.

להלן הטיפים שנתנו חזל לפרנסה טובה לאשה.
א) צניעות - "אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי" (תענית ח:)
ב) כיסוי ראש - ומובא בזוה"ק שמועיל מאוד נגד עין הרע.
ג) מעשרות - "עשר בשביל שתתעשר" - מסוגל להגביר מזלו.
ד) נטילת ידיים - רב חסדא זכה בזכות זה לשפע (שבת סב:)
ה) שמירת שבת - סגולה לפרנסה טובה בשם הבן איש חי
ו) לשון הרע - פרנסה אותיות רסן פה , בשם החפץ חיים.
ז) כבוד חכמים - "כי מכבדי אכבד" בשם דוד המלך ע"ה.
ח) נרות שבת - נר + נר= 500 כמניין איברי האיש והאשה
ט) צדקה - הנותן צדקה מתברך: "יברכך.. "ישמור את ממונך"
י) ברכת המזון - "הזהיר בה מזונותיו מצויים לו" (ס' החינוך מצ' ת'ל)

לא איש סגולות אנוכי , אבל מי שמחפש סגולות מצאנו לו גם סגולות...
1) יאמר בכל מוצ"ש 70 פעם אליהו הנביא ולא יספר לאיש. (ספר האח נפשנו)
2) לקרוא את פיטום הקטורת מתוך קלף (כך כתב בספר סגולות ישראל אות לג')
3) לקרוא כל יום את פרשת המן - שמות פרק טז' פסוקים ד'-לו'  (רבנו בחיי)
4) לברך ברכת המזון בקול רם ובשמחה ומזונותיו יהיו מצויים לו (מרן החיד"א)
5) לומר כל יום שלושה עשר עיקרים ואגרן הרמב"ם (כך הובא בספר מדרש פנחס).
6) לספר במוצ"ש סיפור על הבעש"ט (כך הביא בספר באר מים , סגולות ישראל)
7) לומר 10 פעמים בבוקר ובערב הפסוק: "מאשר שמנה לחמו"  (תפילה למשה)
8) לומר מזמור כד' בתהילים: "לדוד מזמור.." (בכוונה) (כך הביא בספר עץ חיים)
9) יקרא 40 יום את המזמורים: כ',כא',כג',כד',כט',צא' (וביום ה-40 יקראם בכותל)
10) להתפלל תפילת שחרית כל יום והיא הסגולה הטובה והבדוקה ביותר להצלחה.


עצה טובה ממרן הבן איש חי: 
כמו כן מבאר רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו "בן יהוידע": נמצא
שישנן שלוש סגולות לזכות לפרנסה ברווח ועשירות, ואלו הן:
האחת, צדקה ומעשר תבואה ומעשר כספים. והשניה, שמירת
השבת כהלכתה. והשלישית, לכבד את התורה ולומדיה וכן
אומרת הגמרא במסכת שבת דף קי"ח ע"ב: "אמר רב יהודה
בשם רב, כל המענג את השבת - נותנים לו משאלות לבו,
שנאמר בתהלים ל"ז: "והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך".
לכן הדבר החשוב ביותר הוא להשתדל כמה שיותר בשמירת
שבת כדת וכדין. כי שבת היא מקור הברכה: "לקראת שבת
לכו ונלכה כי היא מקור הברכה" מי שיזכה לשמור שבת כראוי ,
לא תחסר פרנסתו לעולם. "לוו עלי ואני פורע" וכתוב: "ששת
ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש" מי
שזוכה לשמור את היום השביעי כהלכתו, זוכה שה' יתברך
דואג שתהיה לו פרנסה וה' עושה לו פרנסה שנאמר:
"תיעשה בצירה תחת ה-"ת" ולא תעשה בפתח תחת ה-"ת". 
בקיצור לא חסרות סגולות לפרנסה ברוך ה' לא אלמן ישראל

אני מברך אותך שבזכות 3 הקבלות שתקבלי על עצמך,
תזכי למצוא עבודה טובה. הסגולות דלעיל לא יועילו
לאדם שאינו עובד ואינו טורח עבור פרנסתו, הברכה
צריכה לחול על משהו ולכן ראוי שכל אדם ישתדל כפי
כוחו לחפש מקום עבודה צנוע וכשר !
...

...
   
  
  
  
...


 
...
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 5 מתוך 5, דרגו 14

האם רבי מאיר בעל הנס נפטר ביד באייר?


שאלה:(08/05/2020)

שלום כבוד הרב וישר כח על כל השיעורים
המחזקים ב"ה אני לא מפספס אף שיעור.
רציתי לשאול אם זה נכון שרבי מאיר בעל
הנס נפטר בי"ד באייר והאם הוא באמת 
קבור בעמידה? ומה הרב מציע לעשות 
לעילוי נשמת הצדיק?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) מסורת מהאריז"ל שהוא קבור בעמידה (שער הגלגולים הקדמה לז')
ב) יום פטירתו לא מוזכר בשום מקום (רבי חזקיהו מדיני - שדי חמד)
ג) י"ד באייר היה יום חנוכת הבית של מדרשו (שו"ת ישכיל עבדי)
ד) נוהגים להדליק נר לע"נ ביום א' טבת (בא"ח שנה א' פ. וישב)

מהי דעת מוהרא"ש בעניין פסח שני והילולת רבי מאיר?
חכמנו הקדושים אמרו (פסחים סו.) הנח להן לישראל אם 
אין נביאים הן, בני נביאים הן, אם רואים שרבבות נשמות
ישראל הולכים אל ציונו הקדוש בטבריה, בוודאי יש על זה
מקור, כי לא בחינם הולכים ביום זה נשמות ישראל, מסתמא
יש על זה קבלה מדור דור. וכבר אמר רביז"ל (ספר המידות
אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים 
הקב"ה עושה לו טובות אע"פ שאינו ראוי לכך. 

מה אפשר לעשות לעילוי נשמת הצדיק?
אני מציע להדליק נר לכבודו, ללמוד מתורתו ביום זה
ולשמוע שיעורים על מעלתו וכבודו. צירפתי בעמוד זה
שלושה קטעים מחזקים במיוחד, מי שריצה להפיץ
אותם לזכותו ולעילוי נשמתו תבוא עליו ברכה. 

קישורים להפצה ושליחה במיוחד הקטע ה-3.
מעלת רבי מאיר1 -  tinyurl.com/ych5skwe
מעלת רבי מאיר2 -  tinyurl.com/y74cd98b
מסר בחלום מרבי מאיר - tinyurl.com/yc28ccwz

לסיכום: אע"פ שיש מי שמפקפק בזה, ראוי להדליק לרבי
מאיר בעל הנס נר ביום זה וטוב להדליק גם בא' טבת
כפי שכתב מרן הבא"ח. עוד דע כי יום שקבעוהו ישראל
כיום קדוש ודאי הוא יום קדוש ובפרט שזה יוצא בפסח שני.

נ.ב - כיון שבצדיקים עסקינן, גם אם לא מדובר ביום 
פטירתו, ודאי שתועלת מרובה תצמח לכל מי שיבקר
בקברו ביום זה כיון שביום זה חנכו את ביה"מ שעל
ציונו ואף מוהרא"ש כתב בפירוש שודאי יש מסורת בזה.
...
   

 
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

בעלי מבלה עם חברים ואני תקועה עם הילדים


שאלה:(03/05/2020)

כבוד הרב, אני ובעלי נשואים 11 שנה + 5 ילדים.
בעלי עצמאי ומפרנס יחיד, אני עקרת בית,
הקטנות איתי בבית (ועכשיו עקב המצב כולם פה).
בעלי כל ערב כמעט נפגש עם חברים סתם לקפה
לדבר וכו' ואני נשארת לבד עם 4 קירות. הסברתי
לו שמבאס אותי מאוד שאני יום שלם עם הילדים
אני נשארת פשוט לבד והוא נהנה לו עם חברים.
הוא אמר שישתדל לדלל את המפגשים אבל זה
לא ממש מתקיים, רוב השבוע הוא נפגש איתם
ואני לבד. אין לנו זמן איכות יחד, הוא כל היום
בעיסוקיו ואני עם הבית והילדים, אני רוצה בסוף
יום לבלות איתו. גם בימים שהוא נשאר בבית הוא
יושב ולומד תורה אז אני לא ניגשת אליו כדי שלא
יהיה ביטול תורה וככה עוברים הימים ואני מרגישה
פשוט לבד. מה אני אמורה להגיד לו? אני לא רוצה
למנוע ממנו את הכיף עם החברים כי אני מבינה
שהוא זקוק גם לזה אבל מה איתי? אשמח לעצה 

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) אני מניח שיש לכם רב, כדאי שיהיה מעורב.
ב) אם אין לכם רב, תתחילו ב-"עשה לך רב".
ג) חשוב שתגדירו זמן קבוע לתקשורת ביניכם
ד) תגדירו נניח את ערב יום ד' לבילוי משותף
ה) אני רוצה שבעלך יצפה בקטע הבא: "שלום"

אני מצרף לך למטה מספר סרטונים לצפייה
אשמח אם כל יום תראו מסר יומי אחד ביחד
זה ישדרג לכם את כל הזוגיות.

לסיכום: אם בעלך בן תורה אמיתי, עליו להבין
שמה שהתורה הכי רוצה זה שלום, ובפרט בין
איש לאשתו, מה שווה התורה אם אינה מיושמת?
לכן חשוב שתגידי לו מה את מרגישה בצורה 
מכובדת ולא מתלהמת. ואני מאמין שיקשיב לך.
...
נ.ב - נסי לבקש ממנו לצפות בשיעורים שלנו
בימי חמישי, שם אני נותן המון טיפים לשלום
בית. (יש שידורים גם בימי ראשון ושלישי)
...
תמונה ללא תיאור
...
  
  
  
  
  
...
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

בעלי משעמם אותי מה אפשר לעשות?


שאלה:(30/04/2020)

שלום כבוד הרב, אני נשואה לבעלי כ-7 חודשים
מההתחלה והן בפגישות הרגשתי שמשהו לא זורם
בקשר, השיחות שלנו סתמיות ביותר ותמיד אני לא
מוצאת עצמי בהן, אני אחת שאוהבת הומור וההומור
שלו מבוגר ואני עושה עצמי צוחקת רוב הפעמים שהוא
מספר לי משהו אני פשוט משתעממת איני יודעת מה
לעשות אשמח לעצה.

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
בראש ובראשונה אתם בסך הכל 7 חודשים יחד
תני לו צ'אנס. דבר שני, חשוב מאוד שתשתפי אותו
במה שמפריע לך (במידה וזה משהו שאפשר לשנות)
חשוב מאוד שתהיה לכם תקשורת טובה.

מה עלי לעשות?
א) במקום לחפש מה לא טוב, חפשי מה טוב.
ב) הומור זה דבר חשוב, אבל לא הכי חשוב בקשר
ג) הכי חשוב שבעלך יהיה בן תורה, תתמקדי בזה
ד) חשוב מאוד שלשניכם תהיה דעת תורה
ה) חשוב שתקבלו הדרכה לתקשורת טובה.
...
לסיכום: זוגיות היא הרבה מעבר להומור צעיר
ככל שהזמן יעבור תביני שזכית באדם מדהים
ויקר. אולי אין לו חוש הומור מפותח, אבל אני
בטוח שיש לו המון תכונות נפלאות שיפצו על כך.
...
נ.ב - נסו לראות יחד הרצאות טובות בנושא
זוגיות ושלום בית, אם בעלך לא מצחיק אותך
צפו ברב קוואס הוא יצחיק את שניכם. לבעלים
רבים אין חוש הומור מפותח, נו.. אז מה?? זה
אומר שבגלל זה לא נזרום?? זה פשוט לא נכון.
...
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
 ...
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

לא מסוגלת להתנתק מהאינטרנט!


שאלה:(30/04/2020)

אני באה מבית חרדי שהיהדות והתורה ושמירת מצוות
זה הדבר הכי חשוב בבית, ואני מאד אוהבת את
התפילות והמצוות והשבת והצניעות , הבעיה שמאד
קשה לי להיתנתק מאינטרנט לא כשר, אני לא יושבת
גם המון על המחשב, אבל יש לי תוכניות שאני אוהבת,
האם אני יכולה לזכות בכל זאת לבחור צדיק לומד
תורה או שמא האינטרנט תפיל לי את החלום הזה?
ניסיתי כבר להיתנתק ההאינטרנט חודשיים בערך
וזה לא קל בכלל.

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
האמת, כל מי שנחשף לתוכן האינסופי של האינטרנט
עולם האפשרויות הבלתי מוגבלות, מתמכר דיי מהר
ודיי מובן למה. אני יכול מאוד להבין מדוע קשה לך מאוד
אולם, אם חשקה נפשך להקים בית של תורה, את חייבת
להבין שעולם המדיה החשוף לא עולה בקנה אחד עם 
תורה ומצוות. זה כמו שגבר יחיה עם שתי נשים ויצפה
ששתיהן יאהבו אחת את השניה, דיי נדיר שזה אפשרי
אלא אם כן מדובר ביעקב אבינו. 

למה חשוב שתשלטי בעצמך כבר היום?
א) כדי שילדיך לא יאבדו שפיות ויחשפו לתוכן מזעזע
ב) כדי שלילדיך יהיה חשק ללמוד תורה ולא להתבטל
ג) כדי שבעלך לא ינאף במחשבה דיבור או ח"ו מעשה
ד) כדי שאת תצליחי לשמור על שפיות ויראת שמים
ה) כדי שיהיה לך זמן איכות עם המשפחה והילדים

הגבלה גשמית היא אושר רוחני.
היום יותר מתמיד מובן למה אינטרנט חופשי
הוא דבר מאוד מסוכן. כל דבר חייב הגבלה. לכן אנחנו
אוכלים במידה, צורכים סוכר במידה וכיוצב'. אני לא 
אומר להתנתק לגמריי, אני אומר לשלוט ולהגביל.
אולם, בדיוק כמו אהבה בין גבר לאשה, כשגדרי 
הצניעות לא נשמרים ובני הזוג מתירים לעצמם 
לפרוץ גדר בטענה שהם "שולטים בעצמם" מהר
מאוד עבירה קטנה הופכת לעבירה גדולה. אשתדל
לדבר על זה יותר היום בערב בשיעור את מוזמנת
להצטרף לשיעור עד שתעברי לאינטרנט מוגן. 

אסיים בדברי הנביא ישעיה.
"הוי מושכי העוון, בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה".
רש"י: גוררים יצר הרע עליהם מעט מעט בתחלה
בחבלי השוא כחוט של קורי עכביש ומשנתגרה
בהם מתגבר והולך עד שנעשה כעבות העגלה
שקושרין בו את הקרון.

לסיכום: זיכרי תמיד: "מה שאת זה מה שתקבלי"

ככל שתהיי חשופה יותר, בעלך גם יהיה חשוף
השאלה אם תהיי מוכנה לחיות עם כל ההשלכות
של החשיפה הזאת, המתירנות הזאת והזימה.
ככל שתשמרי על קדושתך, תקבלי גבר כזה.

נ.ב - להתנתק לגמריי במכה אחת, זו גם עצת
היצר הרע, כי ברור לו שלא תצליחי. כשרוצים
לעשות שינוי הוא חייב להיות הדרגתי. מסונן, 
חסום וכיוצב'. בהצלחה רבה בדרך.
...
  
  
...

תגיות: אינטרנטשלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

על איזה שם הרב הכי ממליץ?


שאלה:(30/04/2020)

היי כבוד הרב יש לי שאלה עבורך
לגבי התייעצות עבור שם לתינוקת בת
מה ממולץ ועדיף ברשותך
שירה
נועה
נעמה
תהל
טוהר
אנאל
תודה רבה

נשלח מאפליקציית אורלנוער

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
השמות המועדפים
הם שירה ונועה. 
...
  
  
... 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

איך להתגבר על הפחד?


שאלה:(28/04/2020)

כבוד הרב שלום, אני בת 29 דתיה לשעבר חזרתי בשאלה
וכיום אני רק שומרת שבת ,רציתי קצת לספר מה עובר עליי
בחודשים האחרונים , אני חולמת מלא חלומות,לא יודעת אם
זה סיוטים או חזיונות לגביי העתיד אני חולמת על צונאמי
רעידות אדמה וכל פעם אומרים שזה הולך לקרות בחודשים
הקרובים,תמיד החלומות חוזרים על עצמם ,אני בחרדות
ומתח ומרגישה נורא מבחינה נפשית,אני לוקחת כדורים
אבל היות וזה לא עוזב אותי אין לי מושג מה עושים
ואיך מתמודדים עם זה, אשמח לעצות

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) לדעתי יש לך מצפון כי את יודעת את האמת
ב) שמחתי לשמוע שחזרת לשמור שבת, אשריך
ג) בעניין החלומות, תקפידי לומר ק"ש שעל המיטה
ד) בעניין הפחד, צפי בקטעים שצירפתי לך.

לסיכום: את מוזמנת לצפות בשיעורים שלנו
אני בטוח שזה ירגיע אותך ויחזק אותך עד
שתחזרי לעצמך ותקימי בית כשר ונאמן בע"ה
...
  
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
 

תגיות: פחד חרדהשלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

חלמתי על המשיח !


שאלה:(28/04/2020)

חלמתי שאני המשיח 

תשובה:(הרב רביד נגר)

העיקר שהתעוררת בסוף, זה הכי חשוב.
...

...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אני ממש רוצה להתחתן ולא מוצא את האחת


שאלה:(28/04/2020)

הרב אני כבר בן 32 ולא מוצא זיווג
אני מוכן לעשות כל מה שהרב יגיד
לי, אני כבר חושש שלא אתחתן.

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחי היקר, צפה בקטע הבא
ואני בטוח שאם תקשיב טוב טוב
אתה תכיר את אשתך בקרוב ממש.
הקטע השמאלי הוא הקטע הקצר תראה אותו
ואם אהבת אתה מוזמן לצפות בשיעור המלא.
...
 
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

חוני המעגל - האם גוף של תנא יכול להאיר?


שאלה:(22/04/2020)

שלום הרב, האם אפשר לסמוך על 
הפרסום הזה? "נחשפה הרגל של התנא"
מספרים שם שלפני עשרות שנים כשחפרו
בציון של חוני המעגל, בטעות חשפו את
הרגל שלו ונהיה אור גדול בכל המקום
וחלק מהאנשים שם התעלפו, האם אפשר
לסמוך על זה?

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
אין זה סוד שמתוקף קדושתם של התנאים
והאמוראים, היה גופם מאיר באור גדול.
מסופר, שכאשר חלה רבי אלעזר בן פדת,
בא לבקרו רבי יוחנן. כשנכנס רבי יוחנן, ראה
שביתו של רבי אלעזר אפל וחשוך, וזאת משום
שרבי אלעזר היה עני מרוד, ולא היה בידו להאיר
את הבית. מה עשה רבי יוחנן?
"גלייה לדרעיה ונפל נהורא", כלומר:
גילה את זרועו, והאיר הבית, מרוב קדושתו של
רבי יוחנן, שהיה גופו מאיר. כשראה כן רבי אלעזר
בן פדת, החל בוכה וכו'. (ברכות ה:)
 
לסיכום: כל זמן שיש מקור מהימן לדברים
ספר מסויים, או אחד מגדולי ישראל שמאשר
זאת אז ודאי שאפשר לסמוך. בהצלחה רבה.
...
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

מי אמר שה' רוצה שנלמד תהילים ומדרשים?


שאלה:(20/04/2020)

שלום כבוד הרב ותודה רבה על כל החיזוקים.
אני יודעת שהתורה הקדושה והספרים הקדושים
הם אמת. השאלה שלי איך להבין ולהאמין שכל
הספרים הקדושים (וכן לדוג'' מדרשים,תהילים ושיר השירים)
הם חלק ממה שהקב"ה רוצה שנלמד. התורה ניתנה
מהקב"ה ישירות זה והספרים נכתבו אחרי מעמד
הר סיני. תודה,בשורות טובות ובריאות איתנה לכולם.

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
בראש ובראשונה, אי אפשר להבין את התורה שבכתב
בלי התורה שבע"פ. לא כתוב בתורה איך עושים תפילין?
איך בונים סוכה? איך עושים ברית מילה? וכיוצב'. 

התורה שבעל פי היא בסיס אמונתנו. לא לחינם אנו 
פותחים את פרקי אבות כך: "משה קבל תורה מסיני
ומסרה ליהושוע ויהושוע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים
מסרוה לאנשי כנסת הגדולה" התורה עברה במסירה
מאב לבן עד אלינו. המסורת, החגים, השבת, המצוות
כל מה שאנחנו עושים היום הכל מקורו בתורה שבע"פ

אגב, התהילים ושיר השירים שהזכרת חוברו ע"י 
דוד המלך ושלמה המלך (החכם מכל אדם) יש לנו
זכות ללמוד חכמה מהאדם החכם ביותר בעולם שהיה
מלך והיה יהודי ולא קם ולא יקום חכם גדול ממנו, אזי
מדוע שנלמד מאחרים? מספרים חיצוניים? עם ישראל
נקרא עם הספר, כי לכל אורך ההסטוריה ניכרה חכמתו
לכל מלך גוי היה יועץ יהודי חכם, כל הגויים מעריכים את
חכמת היהודים. הגויים בעצמם מצטטים את דוד המלך
ואת שלמה. 

לסיכום: במקום לפקפק בתורתנו הקדושה, אני מציע
לכל יהודי לרקוד ולשמוח שזכה להיוולד יהודי. "אשר
בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". את מוזמנת
לצפות בשידורים החיים שלנו מדי יום ראשון שלישי וחמישי
ואני מבטיח לך שכל הספקות שהיו לך יתמוססו ותתאהבי
בתורה ותתרגשי מחכמתם של גדולי ישראל שזכו לגילויים
עצומים מן השמים ולחלק גדול מהם היה מלאך שנגלה
אליהם מן השמים וגילה להם סודות, כמו בעל השולחן 
ערוך והרמח"ל ועוד רבים וטובים. והדברים מוכחים.
צפי בשיעור המלא המצורף מטה ותביני הרבה דברים.

נ.ב - צריך להיזהר מאוד לא ללמוד בספרים חיצוניים
או בספרים שגורמים לאדם לפקפק במציאות הבורא
ולכפור בתורה כיון שאז אדם עלול לאבד את העוה"ב
שלו. בשורות טובות והמון הצלחה בהמשך. צירפתי לך
סרטונים מחזקים (בעיקר הראשון - צפי בו ותחכימי)
...
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
...
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

האם מותר לקרוא בשם מיאל לבת?


שאלה:(20/04/2020)

שלום כבוד הרב, אני ממש זקוקה לעזרתך, הילדה שלי
כבר בת חודש ועדיין אין לי שם שאני ובעלי הסכמנו עליו.
ממש רציתי את השם מי-אל אחרי שאמא שלי ראתה
את צירוף האותיות הללו בספר דברים וגם בספר
התהילים, נורא התחברתי אך אני אינני יודעת אם
אכן מותר לקרוא כך והאם זה שם עם ברכה, אשמח
כבוד הרב לעצה לגבי שמות נוספים במידה ואינני
יכולה לקרוא לה כך

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) אין שם כזה מי-אל.
ב) לא מומלץ לקרוא כך כלל ועיקר
ג) צירוף אל בשם של נקבה שנוי במחלוקת
ד) לא מומלץ לתת שם שיגרום לילדה לאי נעימות
ה) רצוי לתת לנקבה שם שמסתיים באות ה' (שפע ופיריון)
...
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אני נהנית מאוד מכל השיעורים של הרב רביד


שאלה:(20/04/2020)

לכבוד הרב שליט"א אני מאוד נהנית לשמוע את השיעורים
של הרב זה מאוד מוסיף לי ראיתי את הסרטון לסגולות
בעקבות כך התחלתי ללמוד אור החיים כל יום שעה לכבוד
אבא שלי שיחיה ורציתי לשאול אם אפשר לצרף בקשה
נוספת או עדיף להקדיש את הלימוד לזכות אבא שיחיה
אשמח אם הרב יזכיר את אבי בתפילה. (השם צונזר)
(החולה במחלה הנוראה ל"ע) הזקוק לרפואה 

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
א) ישר כח שאת רואה את השיעורים
ב) כל יום ראשון, שלישי וחמישי יש שיעור
ג) מומלץ להירשם לערוץ שלנו ביוטיוב
ד) תקראי כל יום פרק תהילים כאן
ה) תקבלי קבלה כאן לרפואת מור אביך

לסיכום: אני מצרף לך סרטונים מחזקים
שהעברנו בימים האחרונים, צפייה נעימה.

נ.ב - תפיצי אותם לחברות שלך וזכות זיכוי
הרבים תעמוד לרפואת מור אביך בע"ה.
...
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

האם מותר לאדם לדבר לשון הרע על עצמו?


שאלה:(20/04/2020)

1) האם יש איסור לדבר לשון הרע על עצמי?
2 יש איסור להזכיר שמות שאני מספרת לשון הרע
ואיסור להזכיר פרטים שעל ידם יכולה להבין חברתי
על מי אני מדברת.. אם סיפרתי לשון הרע בלי שם
וחברתי חשבה שדיברתי על מישהי אחת ובכלל
דיברתי על מישהי אחרת מה הדין?
תודה לרב (נשלח מאפליקציית אורלנוער)

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה. 
1) יש בזה דעות לכאן ולכאן וראוי לאדם לכבד את עצמו
ולא לדבר לשון הרע על עצמו "אין אדם משים עצמו רשע".
2) בגלל זה כדאי להימנע לגמריי מדיבורים מיותרים.

לסיכום: אני מציע ללמוד כל יום שתי הלכות לשון הרע
וכך להיות בקיאים בהלכות ולהיזהר, שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשו. בהצלחה רבה. 
...
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים

 

תגיות: לשון הרעשלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

יישר כוח על הכל לא מפסיקה לקרוא


שאלה:(20/04/2020)

תודה רבה...
אני ממש מתחזקת מהאפליקציה ולא יכולה להפסיק לקרוא
ה'' יברך אתכם ויתן לכם עוד כח לחזק ולעודד את עמ"י
מתוך בריאות ושמחה.
(גם את אישתך- מאחורי אדם גדול עומדת אישה גדולה)
נשלח מאפליקציית אורלנוער

תשובה:(הרב רביד נגר)

תודה רבה, תבורכו.
...
  
...

תגיות: מתחזקתשלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

האם באמת הוירוס של הקורונה תוכנן מראש?


שאלה:(17/04/2020)

האם זה נכון שכל הסיפור של הקורונה
מתוכנן וידוע מראש? שמעתי שהרב דיבר
על זה בשיעור האחרון ולא ממש הבנתי הכל

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה
לפי כל מה שראיתי וקראתי, נראה שכן.
א) יש סרטון מפורש שבו הדברים כמעט מוכחים
ב) לעניו"ד יש קשר ישיר בין זה לבין הסדר העולמי
ג) בשיעור האחרון הסברתי את זה תצפה בו מהתחלה
ד) יש קשר גם להתקנת ה-G5 לעניות דעתי 
ה) כמובן שיש קשר לבונים החופשיים

נקודות פשוטות שיוכיחו את העניין.
1) ינואר 2017 אנתוני פאוצ'י חוזה את המגיפה
2) אוק' 2019 - סימולציית קורונה מוות של 65 מליון
3) בקרוב ינסו להכריח אותנו לקבל חיסון חכה ותראה
4) יש סרטון שנקרא: "הם רוצים לחסן אותנו בכפייה".

יש מושג שנקרא: "סדר עולמי חדש" תעשה קצת
גוגל ותבין שיש קשר, בנוסף אתה מוזמן לראות
את ההרצאה של הרב דניאל עשור בנושא מרתק.
יש שיעור נוסף של הרב מרתק כנס: "סדר עולמי חדש"

לסיכום: בכל מקרה, ברור שיש קשר בין כל מה
שקורה עכשיו לשלבי הגאולה, אם היית צופה בנו
בקביעות היית מבין את הסדר. בכל מקרה בהמשך
אני ארחיב בנושא. בינתיים תצפה בשידור החוזר.

נ.ב - מנסים לגרום לכולנו לעשות חיסונים ולהפוך
אותנו להיות "משועבדים" לחומר למדיה לרשתות
וכך לשלוט בנו. אני מסביר הכל בשיעור שלי.
...
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
...
 

תגיות: קורונה סין G5שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

אני לא מבין את החשיבות של שמירת שבת


שאלה:(17/04/2020)

שלום הרב. אני כרגע שומר שבת אבל קצת מבולבל
כי אני כן מאמין אבל אני לא יודע ולא מבין את
החשיבות של שמירת שבת ולמה לי לשמור, ואני
רוצה לשמור שבת מתוך ידיעה והבנה של שמירת
שבת ולא סתם כי כולם מסביבי והמשפחה שומרת
שבת. אשמח אם תסביר לי קצת ותסדר לי
תמחשבות. (נשלח מאפליקציית אורלנוער)

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה אח יקר ואהוב. אין דבר גדול יותר
בעולם הזה משמירת שבת, אצרף לך 3 הרצאות
צפה בהם ותהנה מכל רגע.

בפרט השבת הזאת שכל מצווה
וכל לימוד שתעשה בה שווה פי 8
ואם נצרף לזה את דברי הבא"ח
שכל לימוד בשבת שווה פי 1000
נגיע לפי 8000 ולכן הבית ישראל
מגור אמר שדווקא על השבתות האלה
נאמר: "אלמלא שמרו ישראל 2 שבתות
מיד הן נגאלים". מובא בחז"ל שכאשר יבוא
המשיח הוא יצביע באצבע על כל מי ששמר 
שבת ויראה שבזכותם באה הגאולה.

מה כל כך חשוב בשמירת שבת? 
א) נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית
ב) השמור שבת מוחלין לו על כל עוונותיו
ג) צפה בקטע הבא: "מעלת השבת"

לסיכום: שמור את השבת הקרובה
תכניס אותה לפני הזמן, תרבה בה
בלימוד תורה. ותצפה בקטעים הבאים
אם תספיק אפילו לפני שבת, בהצלחה.
...
נ.ב - שמירת שבת מסוגלת לכפר לאדם
אפילו על חטאים חמורים ביותר מהנערות
אני מזמין אותך להצטרף לשידורים החיים
שלנו בימי ראשון שלישי וחמישי ואני מבטיח
לך שתבין למה חשוב לשמור שבת אח יקר.
...
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
...

תגיות: שמירת שבתשלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

לא הבנתי אם צריך להיות בשמחה אז למה אבלות?


שאלה:(17/04/2020)

שלום לרב מצד אחד חודש ניסן עכשיו וצריך
להיות בשמחה שזה חודש גאולה ומצד שני יש
את האבלות על תלמידי רבי עקיבא. לא הבנתי
באיזה אווירה צריכים להיות? ומה נשים יכולות
לעשות בימים האלה (קבלות או דברים טובים)
תודה לרב ולאישתו הרבנית (נשלח מהאפליקצייה)

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
במהלך השנה אנחנו יונקים את השמחה שלנו
ע"י כל כך הרבה דברים חיצוניים, בעיקר מוזיקה
ופידבקים חיצוניים. כאן, מגיע זמן שבו אנחנו
צריכים ללמוד להתמלא בשמחה פנימית, מעצם
העובדה שאנחנו עושים את רצון ה' וזוכרים את
ההיסטוריה שלנו והעבר שלנו.

לסיכום: כשאדם זוכה לחיות ע"פ ההלכה
ולא שוכח את ההסטוריה שלו, הוא זוכה
להיות חלק מעם הנצח. אדם כזה יהיה
שמח תמיד. 

נ.ב - הרבה אנשים מתבלבלים בין תקופת
בין המצרים תקופה של חורבן וסכנות וצער
לבין תקופת ספירת העומר, שהם ימים קדושים
ומסוגלים אבל עדיין נוהגים מעט מנהגי אבלות
לזכר מותם הטרגי של תלמידי ר"ע. 
...
  
  
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
...
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

איך אני יכולה לזכות לחתן צדיק באמת?


שאלה:(17/04/2020)

ראשית תודה רבה לכם כבוד הרב אנחנו מאוד מתחזקים
אני בת 18.5 מבית חרדי , אני מאוד רוצה להתחתן עם
חתן צדיק אמיתי ירא שמים אמיתי שיש לו אהבת השם
ותורה הקדושה ומוסר נפש לכבוד השם איך אפשר
לזכות בכזה חתן?

תשובה:(הרב רביד נגר)

תזכרי תמיד, מה שאת זה מה שתקבלי
ככל שתתקדשי ותמסרי נפש יותר על 
הקדושה והצניעות תקבלי חתן כזה.

הגמרא אומרת במסכת ברכות: 
"לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים"
רש"י כותב: "צנועה לצדיק" דהיינו אשה
שהולכת בצניעות מובטח לה צדיק.

לסיכום: אני מברך אותך שתזכי להקים
בית כשר ונאמן בישראל בקרוב ממש
בע"ה, בהצלחה רבה בכל.

נ.ב - את מוזמנת לצפות בשיעורים ולקבל
קבלה ואברך אותך בשידור חי בימי ראשון 
שלישי וחמישי. בשורות טובות. 
...
  
  
  
  
עיצובים המרכז להסרת קעקועים
...
 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0

בחירת שם לילד מה עדיף? אריאל מיכאל או הילל?


שאלה:(16/04/2020)

שלום מתלבטים בין 3 שמות: אריאל-האם זה שם גבוה
מידי? מיכאל-האם אפשר/רצוי/לא רצוי לקרוא לולד על
של רב? והילל וגם נשמח לדעת מה טוב בכל שם. תודה

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה.
כל השמות שבחרת נפלאים.
השם הטוב ביותר מביניהם הוא השם
שגם את וגם בעלך מתחברים אליו הכי הרבה.
אריאל - כינוי לירושלים עיר הקודש. | שם מצויין.
השם מיכאל - שם של מלאך | שר ישראל | נפלא.
השם הילל - נשיא הסנהדין | שם נפלא במיוחד.

לסיכום: כל מה שנותר זה להתייעץ עם בעלך
ולקבל החלטה נבונה, בהצלחה רבה ומזל טוב.
...
  
 עיצובים המרכז להסרת קעקועים

 
שלח לחבר קריאה בניפרד
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0
שאלות ותשובות נוספות

מאמרים חדשים

New Articles

זמני השידורים באתר

Broadcasting Schedule

שם הרב נושא יום הדרשה שעה
הרב רביד נגר שיעור מוסר מצחיק ומעניין ראשון 21:15
הרב רביד נגר שיעור המוסר המרכזי מרחובות שלישי 20:45
הרב רפאל זר שיעור המוסר מאור יהודה חמישי 21:00
הרב שוורץ איתמר שיעור מוסר רביעי 20:30

דווח על בעיה