שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מָה יִקְרֵה אִם...

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור רכילות לשם תוכחה

ביקשת קיבלת

תפילה לישועה

יהי רצון מלפניך, שתשמע את תפילתי
על אף שאיני ראוי\ה לבקש על עצמי
אין בי ייאוש וסומך\ת אני על רחמיך
כי אב רחמן אתה ואנו בניך
ואף על פי שגברו עוונותינו משערות ראשנו
אמת עשית ואנחנו הרשענו
ויהי רצון שייסורי יהיו לי ולעם ישראל מזבח כפרה
על כל חטא ועוון, ביזיון וצרה
ותתמלא ברחמים עלי ואני עבדך
כי כלתה נפשי לישועתך
ובזכות שלוש פרוטות לצדקה שאתרום בלי נדר
ובזכות הקבלה שאקבל יהי רצון שתשלח ישועה ל...

כדי לזכות לישועה בע"ה ראוי להקפיד על התנאים הבאים:

יהי רצון שזכות הצדקה שתרמתי כעת
תעמוד לזכות רבי שמעון בר יוחאי
רבי מאיר בעל הנס ורבי שלום שרעבי
ותעמוד לי זכותם שאזכה בתישמע תפילתי