"
.

כב שבט התשפ

:

: {{ , " , " .. , , . , . . " " , , , , " " . . , . .}} {{{ " " , ? ? ? " , }}}