"
.

יג שבט התשעט

:

: {{ , : , , . "" , ? . . : , . , - , , "" : . . , . " , , , ' .}} [. ] { }. [. ] - { }. [. ] - { }. [. ] - { }. [. ] { }. [. ] - { }. [. ] . [. ] - { }. [. ] - { }.