"
.

יג שבט התשעט

:

: {{ . , , , , , , . , , ... . , , , . . . , , , , , . , .}}