"
.

יד אייר התשעט

:

: {{ . , , , , , , . , , ... . , , , . . . , , , , , . , .}}