שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מַצִּיל

הלכות בשמירת הלשון:
איסור קבלת לשון הרע

איש ואשתו או קרוביו

איש ואשתו או קרוביו: אסור לקבל לשון הרע אפילו אם הוא שומע מאנשים הקרובים לו כגון בני ביתו והוריו, וצריך למנוע אפילו את הוריו מלספר בדרך כבוד הראוי להוריו ובלשון רכה, וכן כל השומע מחבירו לשון הרע צריך להוכיחו בלשון רכה, והמוכיח צריך להזהר מאוד שלעולם לא יצא מפיו דבר רע כדי שיקבלו את תוכחתו, וזה שיכול להוכיח ואינו מוכיח עתיד להענש גם על העבירה של אלו שלא הוכיחם, ובעיקר מוטל על כל אדם להוכיח את אנשי ביתו, ואם אינו יודע כיצד להוכיח על פי ההלכה ישאל חכם. {ח-יד}

דווח על בעיה