שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
בָּשָׂר לָבָן

הלכות בשמירת הלשון:
כאשר אין שום גנות בסיפור ובמספר

כיצד לברר דבר פרטים על חבירו לתועלת

כיצד לברר דבר פרטים על חבירו לתועלת: אדם שיש לו תועלת לברר על מגרעותיו של חבירו כגון שרוצה לעשות איתו שותפות כלשהי בעסקים בממון או בשידוך, מותר לו לשאול עליו אצל אנשים אף על פי שיתכן שיספרו את גנותו, וזה מותר בכדי להמנע בעתיד מנזק או מריבה או חילול השם וכדומה, וצריך להזהר ולשאול רק את הפרטים שיש לו תועלת בהם ולא יותר מכך. {ד-יא} אדם השואל על חבירו לתועלת צריך לציין בפני הנשאלים את הסיבה שבגללה הוא שואל כדי שיכוונו אף הם לתועלת, שאם הם לא כוונו לתועלת - הרי הוא הכשילם על ידי שאלתו בלשון הרע, ועל כל פנים – אין לו לקבל את דברי הגנות ששמע על חבירו כנכונים, ומותר לו רק לחשוש לדברים שמא הם נכונים ולהמנע מהשותפות הנ"ל. {ד-יא} אסור לאדם לשאול על חבירו לתועלת אצל שונאיו ומתחריו בעסקים, שאף על פי שמותר לו לברר על חבירו לתועלת כפי שאמרנו, הרי כאשר שואל את שונאיו של חבירו, הם יספרו את גנותו מבלי להתכוון לתועלת שבדבר אלא מתוך שנאתם או תחרותם איתו, ובאופן כזה אפילו אם יספרו דברי אמת, דבריהם נחשבים לשון הרע, ונמצא הוא מכשילם על ידי שאלתו בלשון הרע (בהערה). {ד-יא}