שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם יא חשון התשעט

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


שבעים שנה נלחם עם יצרו

שבעים שנה נלחם עם יצרו: כשספרו לרבי לוי יצחק מברדיטשוב על יהודי זקן אחד בן שבעים שהמיר את דתו, אמר: הביטו וראו שגם הפחותים שבישראל יש בהם איזה ניצוץ של קדושה, כי הרי גם יהודי מומר זה נלחם שבעים שנה עם יצרו ולא רצה לכפור באלהי ישראל.

דווח על בעיה