שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם טו אייר התשעט

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
נוֹתֵן כֹּחוֹת

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע על עבירה ראשונה

בגידה - שתיתי אלכוהול ואני חוששת שאני אסורה על בעלי


שאלה:(10/06/2013)

אני פרודה כמעט שנה וחצי יש לי ילדה. לפני כחודש הייתי בערב עם חברים ושתיתי אלכוהול ולא הייתי כל כך מודעת למעשים שלי באותו ערב הייתי עם גוי ערבי והיו כל מיני נגיעות. אחרי זה נפגשנו עוד פעם אחת ורק התנקשנו.. אחרי זה ניתקתי קשר.. עכשיו אני מלאת חרטה על העוון שעשיתי, אני לא יודעת מה לעשות זה לא עוזב אותי . איך אני יכולה לכפר על העוון הזה? והאם בכלל אחרי כזה דבר מותר לי לחזור לבעלי? אנחנו מנסים לעשות שלום בית..

תשובה:(הרב רביד נגר)

שלום וברכה , בראש ובראשונה צר לי מאוד לשמוע שאת ובעלך פרודים , בנוגע לדברים הקשים שכתבת , עליך לעשות תשובה על כך ולהקפיד קלה כבחמורה בטהרת המשפחה , העובדה שאת פרודה לא מתירה לך לגעת באף גבר , את עדיין נשואה וחשוב שתדעי ותביני שע"פ חז"ל לכל עבירה שתעשי עם גבר יהיו השלכות לא פשוטות לעתיד. אני לא מוסמך לפסוק בנדון דידן ולכן אעביר את השאלה שלך לדיין בבית הדין הרבני , אבל כפי מיטב ידיעתי והבנתי ולפי הנתונים שהעלית בשאלתך , אינך אסורה לבעלך.

אני רוצה לספר לך מעשייה מתוך ספר המעשיות לרבנו ניסים גאון
מעשה ברבי מאיר שהלך לבית המקדש לרגל, והיה לו אכסנאי אחד, שמו יהודה מטבריא. והיתה לו אשה טובה וצנועה, והיתה מכבדת אותו כהוגן בכל יום ויום יותר מכוחה. והיה חונה בביתם תמיד רבי מאיר בכל שנה ושנה בלכתו לרגל ובשובו.

ותמת אשת יהודה, וישא אשה אחרת. ויקרבו ימי החג, ויצו את אשתו ויאמר לה:
דעי, כי חכם אחד בא לביתי תמיד בלכתו לירושלים ובשובו, כשיבוא דעי איך תכבדי אותו ותעמדי לפניו ותתקני לו מאכל ומשתה, ושמו רבי מאיר. והישמרי מאוד פן תתרשלי במצוותי.
ויבוא רבי מאיר כמנהגו, ויקרא השער, ותצא האשה אליו, ולא הכירה. ויאמר לה: ואיה אשתו? אמרה לו: כבר מתה ונשא אותי. ואם אתה הוא רבי מאיר – בוא ברוך ה' ואל תעמוד בחוץ, כי הוא ציווני לאספך הבית ולכבדך כראוי. ויבוא רבי מאיר וישב עד הערב, ויבוא יהודה ויחבקהו וישקהו, ויאכלו וישתו וישכרו וישכבו במקומם. ותשכב אצלו תחת בעלה, והאיש לא ידע בשכבה ובקומה.

ויהי בבקר ותקם ותקראם ותתן להם מים וירחצו פניהם. ויצא האיש לסחורתו, וישאר רבי מאיר בבית, ותשם לפניו יין ותשקהו, והיתה מצחקת לפניו בכל עת, ולא נשא עינייו אליה. ותוסף ותגע בו ותקרב אליו, ויאמר לה: סורי מעלי ואל תגעי בי! ותאמר לו: מדוע תתרחק ממני ואתה שכבת עמי אמש ועשית רצונך בי. ויאמר לה: אל תכזבי! ותאמר אליו: אמת היה הדבר, וגם ראיתי בגופך אות כך וכך במקום פלוני. ותגד לו סימנין שהיו בגופו.

כשמוע האיש את דבריה נכנס בלבו ספקה והאמין לה, וינס ויצא החוצה נגוע ומוכה לבב ומר נפש. והוא בדרך נבהל בלא דעת, לא היה יודע אנה ילך. וימצאהו כותי אחד בדרך ויאמר לו: מה לך רבי מאיר? ויאמר לו: יצאו עלי ליסטים ויגזלו כל מה שהיה בידי. וילך האיש אל ביתו סר וזעף, ויאמר בלבו: איך עשיתי הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לה', ואיבדתי ממני כל מה שבעולם הבא!

וירא אותו חכם אחד מחבריו, ויאמר לו: מדוע אתה ככה דל וחולה? וישביעהו להגיד לו את האמת, ויספר לו רבי מאיר כל אשר קרהו עם האשה. ויאמר לו החכם: אל תירא! שמא כשהיית ישן ראתה אותך עירום וראתה הסימנין אשר בגופך, כי לא קרבת אליה בדבר עבירה. ויתענה ימים רבים ויתפלל אל ה' לגלות לו סוד זה, ויאמרו לו בחלום הלילה: אל תירא רבי מאיר, כי לא נפל ממך דבר חטט או עוון, והאשה הרעה כיזבה עליך, ולא תפחד כי שכרך הרבה מאוד. ויקץ רבי מאיר שמח וטוב לב, וישב ללכת לרגל, ולא יסף עוד לסור לבית יהודה כל ימיו.  (המעשיה מובאת במדרש עשרת הדיברות דיברה ז')

יש לי כמה אבהרות לגבי הסיפור.
א) לעניו"ד לא מדובר ברבי מאיר התנא הידוע אלא באדם אחר.
ב) לא שייך שרבי מאיר ישתכר שהרי למדנו שלושה הקב"ה שונאן ואחד מהם זה המשתכר.
ג) רבי מאיר מחמיר מאוד בייחוד ומחמיר מאוד בכל קירבה. (כמובא בגמרא בקידושין)

מה למדנו מהסיפור?
עד כמה חמור דינו של המשתכר עד כדי כך שעלול לאבד שכר הרבה כפי שאמר: "ויגזלו ממני את כל מה שבידי" , לא לחינם אמרה הגמרא במסכת פסחים דף קיג. שלושה הקב"ה אוהבן , מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שמעביר על מידותיו. גם במקרה שלך שתית עד שלא היית מודעת למעשיך ולכן חשוב מאוד שתעשי תשובה על מעשיך ותתקני את החטא ע"י תשובה ומעשים טובים ולא ע"י ייסורים וחולאים רעים בע"ה.

לסיכום: אין ספק שהעוון שעשית הוא עוון חמור , חשוב שתקבלי על עצמך לא לשתות ולא להשתכר , אין זה מכבודה של בת מלך לשתות לשכרה ולהפקיר את עצמה , אני מניח שאת עוברת תקופה לא פשוטה בחייך , אבל שתיית אלכוהול היא בריחה מהמציאות , אני מציע לך להתמודד בצורה נכונה ובוגרת עם המציאות ולהיעזר באנשי מקצוע ולהרבות בתפילה.ברגע שאקבל תשובה מבית הדין אחזור אליך עם התשובה , כרגע תעשי תשובה ותתחזקי תשמשי דוגמא אישית טובה לבת המקסימה שלך ותשאירי לי את שמך שאתפלל להצלחתך.
שלח לחבר
מדורג 5 מתוך 5, דרגו 34

דווח על בעיה