שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
אֲחוֹתִי

הלכות בשמירת הלשון:
תשובה על קבלת לשון הרע

על מה חשוב להקפיד בליל הסדר?


שאלה:(12/04/2022)

שלום הרב אפשר לקבל את הקטע שדיברת עליו בשיעור האחרון
על המעלה של ליל הסדר וכל מה שצריך לעשות בו? חשוב לי
לקיים את הסדר כמו שצריך ואשמח שהרב יכתוב לי כל מה שחשוב
לעשות, ואשמח שהרב יצרף לי שטר מכירה מדוייק כמו שהרב הסביר
בשיעור שיוצאים בו ידי חובה כראוי.

תשובה:(הרב רביד נגר)

חשוב מאוד להקפיד על
א. ניקיון הבית לפסח (לא להשאיר חמץ ממש בבית)
ב. אם משאירים תערובות חמץ להקפיד למכור לגוי.
ג. לדאוג לטופס מכירה מדוייק (מצורף מטה)
ד. לא לאחר לתפילה, להתפלל מעומק הלב ערבית
ה. לומר הלל בברכה. (הלילה הקדוש ביותר בשנה)
ו. גם נשים צריכות לומר הלל בברכה, חשוב מאוד!
ז. להימנע מהכעס בכל הכח. להימנע משיחה בטלה.
ח. להקפיד לערוך סדר ע"פ ההלכה (עם הגדה מבוארת)
ט. לבקש בקשות בלילה הנורא במילים: "כאן הבן שואל"
י. להכין כזיתות של מצה לפני הסדר חשוב מאוד. 
יא. לדאוג לכלים יפים ומשובחים וללבוש בגדי מלכותנדבר מעט במעלת ליל הסדר השונה מכל הלילות, לילה המסוגל למשוך בני חיי ומזוני וישועות גדולות
ילך לבית הכנסת ויכוון מאוד בערבית כי נעשה בה תיקון נורא, סודו רם ונשא ומאירה בו כשמש ההארה (חיד"א)
לילה בו זוכה כל אדם להארת כה"ג כשאומר מן המיצר קראתי ומתפלל, ויבקש כשמזכיר המילים כאן הבן שואל.
לילה בו אומרים הלל ואוצרות השמים נפתחים, וכל העושה בו מטעמים (חידושים) יזכה לברכת יעקב לבנים
לילה קדוש הנקרא בפי כל ליל שימורים, בו נהגו ישראל קדושים להקפיד לומר הלל, ונשמת כל חי ושיר השירים
ויתנהגו הוא ואשתו כמלך ומלכה ובני ביתו כבני מלכים, ויכינו כלי כסף וזהב ויכבדו העניים והאורחים (של"ה)
כל המשמח עניים מושך על בני ביתו רחמים עצומים, וכל השמח לבדו עונשו גדול בייסורים ודינים (זוה"ק יתרו)
בזה הלילה יורד קב"ה עם כל פמליה של מעלה מן העליונים, ומשתבח בבניו שבח שגדול מפז ומפנינים (זוה"ק)
והזהירו חז"ל להימנע ככל האפשר משיחת חולין וכעס ועברה, כי כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה (שבת קה:)
וכל הטורחים בו לכבוד ה' האל הטוב מכפר בעדם, וזוכים להרוג כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם (של"ה)
והדרך הטובה ביותר את כל המזיקים להכרית, להרבות בו בשמחה כי מסוגל לתיקון פגם הברית (ליקוטי עצות)
ע"י אכילת מצה זוכה לתקן אכילות אסורות שאכל כל השנה, וזוכה לשכל ישר והתבהרות כל עננה (שמשון רפאל)
המצה נקראת לחם רפואה ומרפא לגופו תתן ומסוגלת אכילתה לרפא כל נזקי אכילת חמץ וגלוטן (מאור ושמש)

לסיום נגלה סוד עצום. כל מי שמקפיד בכל שנה בפסח לאכול ארבע כזיתות ולשתות ארבע כוסות, ולברך את ה' בפיו, סופו שיזכה לארבע לשונות של גאולה וינצל מקליפת ארבע האומות (בבל, מדי, יון ואדום). ומקליפת ארבע הערלות (ערלת הברית, הלב, השפתיים והאוזניים). ויזכה לאור עצום מארבע פרשיות שבתפילין. ויתקדש בקדושת כהן שלבוש בארבעה בגדים. ויהיה שמור מארבע כנפות. ויינצל מארבעה מיני נגעים. ומארבע מרות שמהן כל החולאים. ומארבע מיתות בי"ד. וכל אשה שתזכה לפאר את זה הלילה תזכה לעתיד לבוא להתברך מפי ארבע אמהות. ויזכו שניהם להארה עצומה מארבע אותיות שם ה' (הויה) ושפע עצום מארבע עולמות (אבי"ע) ויזכו לשולחן בעל ארבע רגליים לעת"ל. במהרה בימנו אמן. (לע"נ רבקה בת יעקב)
...
שטר מכירה מדוייק ומפורט להורדה.   
  
   
  
...
בקרוב תתקיים שבת קהילה עם הרב רביד נגר נותרו מקומות בודדים
להרשמה כנסו לקישור הבא: "הרשמה לשבת קהילה עם הרב"
תמונה ללא תיאור

...
 
שלח לחבר
מדורג 0 מתוך 5, דרגו 0