שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
הַדָּתִי הַזֶּה

הלכות בשמירת הלשון:
לשון הרע בגילוי סודות

מותר לאכול מוצרים של חלב נוכרי או אבקת חלב נכרי?


שאלה:(03/01/2012)

עד כמה חמור עונשו של מי שאוכל חלב נוכרי? שלא לדבר את ההשפעה על נפשו ורמת הפתיחות או האטימות במקרה הזה, לקדושה וקיום מעשי של מצוות? פשוט כואב לי שיש אנשים שקרובים אליי שמזלזלים בזה,, מתוך חוסר מודעות למשקל שיש לעניין הזה.שמעתי אפילו שהרב יורם אברג'ל שליט"א הי"ו אמר שנפשו של האוכל חלב נוכרי נפגעת (מה שנפוץ היום ביותר במיוחד בשוקולדים) וסופו לחלל שבת וחלילה להכרת מעמו.. בקיצור, איפה אפשר למצוא עוד חומר מחזק בנושא (חוץ משולחן ערוך) תודה ושבת נפלאה!

תשובה:(הרב רביד נגר)

במסכת עבודה זרה כתוב: "ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורים ואין איסורין איסור הנאה: חלב שחלבו עובד כוכבים (גוי) ואין ישראל רואהו". בגמרא בדף לה: מסבירים חז"ל שהאיסור הוא משום שיש חשש שהגוי יערב מעט חלב טמא בתוך החלב הטהור. טעם נוסף מובא בירושלמי (מסכת עבודה זרה) הטעם הוא שהגויים לא מקפידים על דין "גילוי" כלומר שצריכים לכסות את הכלי, מחמת החשש שמא יטיל בו נחש ארסו.

יש הרבה נפקא מינות בנושא בעניין הגבינות, חז"ל גזרו גם לא לאכול גבינת עכו"ם כי הם חששו שמא יישאר בגבינה מעט חלב טמא לאחר הגיבון, או שמא העמידוה בקיבת נבלה, או שמא ערבב בה הגוי חומץ שיוצר מחומרים לא כשרים, או שמא השתמש הגוי בחומצת פרי (ערלה) כדי להחמיצה. בקיצור יש הרבה פרטים, לכן אדם ירא שמים לא מכניס את עצמו לסיכון מיותר גם אם מעיקר הדין יש הרבה שמתירים. "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" בעניין אבקת חלב עכו"ם פסק החזון איש שאבקת חלב דינה כחלב לכל דבר. והיום יש חשש שמא אבקת החלב מיובשת במקומות ומתקנים שבהם ייבשו מוצרים טמאים.


נסדר שוב את הדברים.
חז"ל אסרו חלב של גוי, כיון שחששו שהגוי יערב בזה חלב של בעל חיים אסור. אבל בימינו במקומות מסודרים יש השגחה ממשלתית מטעמי בריאות, ולכן יש שאומרים שכיום אפשר להתיר חלב גוי, בכל זאת הפסיקה המקובלת היא שהגזירה לא התבטלה ואסור לשתות חלב גוי כי בעולם הרחב יש יותר ויותר חומרי גלם המופקים מחלב או ממי גבינה או משאריות ייצור מוצרי חלב מוצרים שכוללים חלבונים ותערובות חלבונים מסוגים שונים, בצורות שונות ובריכוזים שונים, מינרלים שונים, סוכרים (לקטוז), חומרים משמרים ועוד. החומרים הללו משמשים במוצרים שונים לצרכים שונים ומשונים - לצורך ייצוב, לתוספת מרקם וטעם, להעשרה, להגדלת תפוקות וניצולת, לשימור, כתחליפים להוזלת עלויות, למצעי גידול ותסיסה, מדובר במאות חומרי גלם שונים שאינם אבקת חלב אך הם מופקים מחלב או משאריות מוצרי חלב וכדומה, חלק גדול ממוצרים אלה מיוצר על ידי גויים ולא תמיד יש בכלל השגחה וכאשר מדובר על כל כך הרבה חומרים מסובכים הרי שקיים קושי גדול לספק כשרויות מתאימות לכל חומר, לכן כיון שמוצרים אלה
בד"כ מאושרים על ידי רוב הכשרויות בעולם וגם ע"י הרבנות הראשית לפעמים, הדרך הבטוחה ביותר להימנע ממוצרים שנעשה בהם שימוש בחומרי גלם שיוצרו מחלב גויים או מוצריו, ישתדל לרכוש רק מוצרי מהדרין.

חשוב לדעת שהיום רוב רובם של המוצרים החלביים בארץ ובעולם כולו מכילים חומרי גלם המופקים מחלב נוכרים לא מסומנים ולא מצויינים כמכילי חלב גויים בכלל. מוצרים שכן נקיים מחלב נוכרים מסומנים וממותגים בעולם כולו כ-"חלב ישראל" ובארץ כ-"חלב מהדרין". יש לציין שבמוצרי תנובה למשל אם אינני טועה החלב עצמו תמיד – חלב ישראל. וגם כשנעשה שימוש באבקת חלב הרי שמקפידים להשתמש רק באבקת חלב ישראל המיוצרת בארץ או בחו"ל תחת השגחה קפדנית. אך במקרה בו יש צורך לעשות שימוש בחומרי גלם אחרים אותם לא ניתן להשיג בחו"ל ברמת חלב ישראל - גם לא במחיר יקר יותר מהחומר המצוי - הרי שייתכן וחומרים אלו יוכנסו למוצרי תנובה הנושאים כשרות רגילה.

בקיצור, אני לא יודע אם צריך כל כך להיבהל או להיכנס לפאניקה מהעובדה שחברות שלך לא מקפידות כי יש הרבה צדדים להתיר חלב כזה, כי החשש שגוי יערב חלב בהמה טמאה בחלב ישראל לא ממש תופס היום כי חלב בהמה של גויים יקר הרבה יותר מהחלב שלנו, אז... אבל בלי קשר אני בדעה שלך, אני תמיד מחמיר בדברים כאלה כי אפילו אם יש סיכוי קטנטן שיכנס לגוף שלי מאכל טמא ויערער לי את היראת שמים, אני לא מוכן לקחת אותו אבל יש הרבה אחרים שכן, בגלל זה את מיוחדת הרבה יותר מהרבה נערות אחרות וכל זמן שאדם נזהר משמים דואגים לשמור עליו יותר, אבל אדם שלא נזהר לא שומרים עליו ואין עליו השגחה יתירה משמיא. לזה התכוון הרב יורם הי"ו כשאמר שהדבר פוגע מאוד בנפש, משום שברגע שאדם מתיר לעצמו מוצרי גויים, סימן שאין לו יראת שמים שלימה והוא מוכן לקחת סיכונים, אדם כזה בסופו של דבר עשויה אמונתו להתקרר ויבוא לידי חילול שבת וכרת חלילה. אם את שואלת אותי, אל תתקרבי לזה, תאכלי רק "מגדים" או רק דברים שאינם בגדר כשרות רגילה, כי בחורה רגילה צריכה לשמור כשרות רגילה אבל בחורה מיוחדת שומרת ומקפידה על כשרות מיוחדת. תבחרי מה את רוצה להיות. יום נפלא ! מאמר נחמד בנושא שנוגע לתנובה לחצו כאן.
שלח לחבר
מדורג 4 מתוך 5, דרגו 7

דווח על בעיה