שלח לחבר

בס"ד
רבנים.נט

ברוכים אתם בבואכם Incorrect URL

חדשות האתר:


פינת הנשים

שלח שאלה לרבנים

הוסף שאלה


הלכות בשמירת העיניים:
מוּמָר לַעֲבֵירָה אַחַת

הלכות בשמירת הלשון:
סיפור לשון הרע להסיר מעצמו חשד

קברי צדיקים - לא יודע זה נראה לי קצת מסחרה מהדת !


שאלה:(15/01/2012)

אני לא מבין למה אנשים מבזבזים כל כך הרבה כסף ונוסעים לבתי קברות כדי לתקן את החטאים שלהם? מה הקטע? אי אפשר פשוט לחזור בתשובה בלי ללכת לקברות צדיקים? אתם באמת חושבים שמתים יכולים לעזור לכם? תפסיקו להפריע את מנוחת המת ! הוא מת !................................................................................................ חוץ מזה היום עושים מזה מלא ביזנס , ליד כל קבר יש באסטות ומוכרים שם מלא דברים , מוכרים תמונה של הרב , ספרים של הרב , מראה של הרב , קמיע של הרב , ציור של הרב , חולצה של הרב , כיפה של הרב , זה לא נראה לכם מסחרה????????............................................................................................. איפה כתוב בתורה שצריך ללכת לקברות צדיקים? אני מבין שצריך לחזור בתשובה , בזה אני מאמין , כי הדת באמת נותנת לנו ערך לחיים ומשמעות , אבל לרוץ כל הזמן לבתי קברות ולהקיף ולבכות שם כל הזמן? לא אמרתם שהכי חשוב זה להיות בשמחה??? הרב אני באמת לא מבין מה קורה כאן אתה יכול לצטט לי בבקשה מקורות , אני מכבד אותך ואני סומך עליך ואני יודע שאתה נבון אבל אם לא אכפת לך אשמח לקבל מקורות לזה שצריך ללכת לקברות צדיקים............................................................................................ אני מוכן לקבל כל דבר שתגיד לי , כי באמת שאני חושב שאתה אדם חכם , קראתי עשרות תגובות כאן באתר ואני פשוט אוהב לראות איך אתה עונה לאנשים , אבל קצת קשה לי עם כל הקטע של הקברות צדיקים ולכן אני רוצה מקור לדבר. תודה מראש.

תשובה:(הרב רביד נגר)

אחי היקר, בראש ובראשונה תודה רבה על ההערכה הרבה והמחמאות, אני באמת מבין אותך, לאדם מן השורה שלא בקיא בסוד הדברים , זה באמת נראה לא טוב, אבל כל מי שקצת למד את הנושא יודע עד כמה גדולה היא העלייה לקברות הצדיקים , גם אם לפעמים יש חנויות ובאסטות מסביב לציון , אז מה? בכל מקום של התקהלות יש באסטות ואנשים מחפשים לעשות מזה כסף זה אומר שהמקום לא קדוש? גם ליד נחלים ומפלים יש באסטות זה אומר שהנהר לא מדהים ביופיו? כבר גילה לנו דוד המלך עליו השלום: "טובתי בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה" (תהילים' טז',ב',ג')

מסביר רש"י הקדוש: טובתי בל עליך: ,,לא בצדקתי אתה מטיב לי,,

לקדושים אשר בארץ המה: ,,אלא בשביל הקדושים אשר המה קבורתם בארץ,,

 

מקור לדבר ניתן לראות עוד מימי רבותינו הקדושים וכן בסיפורו של יוסף כשבקש לעלות לקבר אמו וכן בתקופת משה רבנו כששלח מרגלים לארץ "ויעלו בנגב ויבואו עד חברון" (במדבר, יג',כב') וכלב שפרש מעצת מרגלים והלך והשתטח על קברי אבות ואמר להם: "אבותיי, בקשו עלי רחמים מעצת מרגלים". וכן ראינו במסכת חגיגה כב' , שם סופר על רבי יהושוע שהשתטח על קברי בית שמאי וכן מצינו במסכת תענית כג' על רב מני שהשתטח על קבר אביו.

 

שער רוח הקודש דף כ'ח:

טוב ללכת על קברי הצדיקים ולהתפלל שם ואמנם הצדיקים אשר קברותיהם נעלמים מבני אדם ואינם ידועים אלא רק לפרטים, הנה התפילות שאדם מתפלל עליהם יותר מתקבלות לפני ה' ויותר נשמעות.

 

בזוה"ק בפרשת שמות טז': מובא:

אלמלא תפילת המתים , לא היו החיים מתקיימים אפילו חצי יום"

 

כתב מהרי"ל (משנה ברורה, הלכות ראש השנה , תקפ'א סימן י'ז בבאר היטב)

וזה לשונו: "ויש מקומות נוהגים לילך על הקברות ולהרבות שם בתחינות ונותנים שם צדקה לעניים" וכתב בעל החפץ חיים במשנה ברורה: "דבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים והתפילה נתקבלה שם יותר, אך אל ישים מגמתו נגד המתים, אך יבקש מה' יתברך שיתן עליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר. ויקיף הקברות. ויתן צדקה קודם שיאמר התחינות ואין ללכת על קבר אחד שתי פעמים ביום אחד. וכן כתב האר"י ומהרי"ל והשל"ה הקדוש.  

וכבר כתב רבי נחמן מברסלב:

"על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות אל על פי שאינו ראוי לכך" (ספר המידות ערך צדיק סעיף קעג')

 

וכן כתב "מגן האלף" (אריה ליב פרומקין) ממייסדי המושבה פתח תקווה.

זכות גדולה להשתטח על קברי הצדיקים וטוב ומועיל הדבר הזה , שעל ידי זה יכולים לזכות לתשובה שלימה ולהינצל מכל הצרות בגשמיות וברוחניות".

 

ומובא בשם הגאון מוילנא ("לשם" חלק ב')

עיקר השראת שכינה בדורותינו האלה – בקברי צדיקים"

 

וחייב כל אדם לדעת שעל כל קבר של צדיק שורה השארת נפשו כמבואר בכתבי האר"י הקדוש ועל ידי זה יכולים הכל להתתקן וכשבאים לקבר הצדיק ומשתטחים עליו נכללים בנפש הצדיק ועל ידי זה נתבטל הרע ומתכפרין העוונות , משום ששם במקום בו גנוז הצדיק זוכה כל אחד שירחמו עליו מן השמים וידונו אותו לכף זכות שבא לשטוח צרתו בפני ה' בזכות הצדיק.

 

כמו כן מסוגל מאוד קבר הצדיק לעורר את לב האדם ולהזכיר לו כמה הוא זמני בעולם הזה ולמרות שנפל למקום שנפל הוא שייך לזרע ישראל. (יורה דעה)

 

ומובא בזוהר הקדוש בפרשת אחרי מות דף עא: "דצדיקא שכיחי יתיר בהאי עלמא יותר מבחיוהי" כלומר: הצדיקים מצויים בעולם הזה אחר הסתלקותם יותר מאשר היו בחייהם ואולי יש רמז בדבר בחינת: "גדולים צדיקים במיתתם..." ברוך תהיה.
שלח לחבר
מדורג 5 מתוך 5, דרגו 24

דווח על בעיה